shadow

Üdvözöljük Újkígyós város weboldalán!

 

2018. február 19.

Immár 21. alkalommal ismételten megrendezésre kerül 2018. június 2-3-án a Békéscsaba - Arad - Békéscsaba Szupermaraton Egyéni, 5 fős és 2 fős váltófutó, Kerékpáros és Görkori Túra.

A versenykiírást az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg:
21. Szupermaraton versenykiírás

+ tovább olvas

2018. február 14.

POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy február hónapban a polgármesteri fogadóóra időpontja:

2018. február 19. (hétfő)

8-9 óra
 

Helyszín:

Piactér
 

Minden kedves érdeklődőt várunk!

Újkígyós Város Önkormányzata

+ tovább olvas

2018. február 12.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft. (ÚVF Kft.)

telepőr munkakörbe

határozatlan idejű teljes munkaidőben, munkaidőkeretben foglalkoztatott munkatársat keres.

Az állás 2018. március 1. napjától betölthető.

Ellátandó feladatok: Újkígyós lezárt szeméttelepen az állati hullalerakó, az inert (építési törmelék) hulladéklerakó, hígtrágya lerakó kezelése, a hulladéklerakókba történő beszállítás bizonylatolása, a díjak kezelése, a napelempark karbantartási feladatainak végzése (napelemek tisztítása, gazmentesítés), a telep teljes zöldfelületének karbantartása.

Általános feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • „B” kategóriás vezetői engedély.

Előnyt jelent:

 • újkígyósi lakóhely,
 • érettségi,
 • karbantartó szakma megléte.

Pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • végzettséget igazoló okmányok másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat büntetlenségről (felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány),
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez.

Illetmény és egyéb juttatások:

Bruttó 200 000 Ft/hó munkabér plusz kafetéria-juttatás

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 20.

Benyújtásának módja:

Személyesen vagy postai úton: ÚVF Kft.

5661 Újkígyós Tormási u. 605/1. hrsz. címre kérjük.

A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „telepőr”.

A pályázatok elbírálásának időpontja: 2018. február 22.

További felvilágosítás kérhető Schríffert Béla ügyvezető (20) 823-4189 telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

+ tovább olvas

2018. január 30.

Magánszemélyek kommunális adó teljes összegéből kérelemre, kedvezmény illeti meg a 70. életévét betöltött személyt, továbbá azt a magánszemélyt, akinek az egészségkárosodás mértéke legalább a 60 %-ot eléri, családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó összegének 120 %-át (2018-ben:110. 124,-Ft), egyedülálló esetében 130%-át (2018-ben: 119. 301,-Ft). Kérelem alapján a három vagy több kiskorú, vagy tanulói (hallgatói) nappali tagozatos jogviszonyban álló, önálló keresettel nem rendelkező de a 18. életévét már betöltött gyermeket nevelő adóalanyt (adóalanyokat). Továbbá, akik saját háztartásukban fogyatékkal élő személy tartásáról gondoskodnak, függetlenül attól, hogy a fogyatékos személy részesül-e valamilyen jogcímen járadékban.

Kedvezményben részesülők által fizetendő adó összege 7.500 Ft/év.

Tisztelettel felhívom a figyelmét, hogy a nyilatkozatot az interneten, a www.ujkigyos.hu oldalon töltheti le vagy személyesen a Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal információs pultjánál igényelheti.

+ tovább olvas

2018. január 29.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság határrendészeti szakterületre Járőrtárs beosztás betöltésére pályázatot hirdet.

A járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak Kötegyán, Gyula, Lőkösháza vagy Battonya Határrendészeti Kirendeltségek feladatainak ellátásában vesznek részt.

A büntetlen előéletű, érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, cselekvőképes, megfelelő fizikummal rendelkező pályázó a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 201 000 Ft havi alapilletményben részesül, melyet kiegészít – többek között - a nyelvpótlék, éjszakai és készenléti pótlék.

Jelentkezési lap és bővebb felvilágosítás az Önkormányzatnál Varga Ferenc műszaki csoportvezetőtől (személyesen: 5661 Újkígyós, Kossuth utca 41. vagy telefonon: 30/602 6419) kérhető.

+ tovább olvas

2018. január 25.

Szőke István Atilla könyvbemutatója Újkígyóson, a Petőfi Sándor Művelődési Házban

Már a búcsút intett Nap helyét átvevő Hold sejtelmes, fényt elrabló hangulatában érkeztünk Újkígyósra, ott is a gyönyörű park ölelésébe búvó művelődési házhoz. A parkra úgy szállt le lassan, békésen a sötétség, mint aki tudja a kötelességét. A szép ívű, karcsú kandeláberek fényében is be lehetett látni a gondosan rendezett ligetet, ami szinte előkészítette az est ígéretét. Szőke István Atilla Időkortyolók című regénye második kötete, az Időkortyolók a Pilisben könyvbemutatója a magyar kultúra napjának reprezentáns része lett.

Minden túlzás nélkül, átölelő, szeretetteljes, baráti fogadtatás várt minden érkezőre. Olyan érzése támadt az embernek, hogy nem is egy intézmény rendezvényére érkezett, sokkal inkább valamilyen családi összejövetelre. Szinte mindenki mindenkit ismert, s ha nem ismert, akkor is úgy üdvözölték egymást, mintha a múltból léptek volna elő egy baráti kézfogásra. A teltházas nagytermi rendezvényt Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, a művelődési ház igazgatója nyitotta meg, felkérve a résztvevőket, hogy mindenekelőtt közösen énekeljék el a Himnuszt. (Meglepő, amit ritkán tapasztalni, mindenki egy lélekkel, tisztán, félre csúszott hangok nélkül énekelt.) Nemzeti dalunk után köszöntötte a közönséget és a rendezvény szereplőit: Szőke István Atilla írót, Nagy Erika és Tomanek Gábor színművészeket, valamint a Tengelic Énekegyüttest, majd átadta a szót a település polgármesterének, Szebellédi Zoltánnak. A polgármester röviden, de nagyon megkapó gondolatokkal vezette be a könyvbemutatót. A nemzeti hagyományok ápolása – amint mondta – két szóban összegezhető. Ez a két szó pedig: a közösségformálás és a népszerűség. Ezeknek az értékeknek jelentős és kiváló képviselőjeként nevezte meg az est vendégét, Szőke István Atillát, akinek célja a magyar nyelv ápolása, a nemzet hagyományainak őrzése és a generációkon átívelő magyar nyelv teremtő erejének népszerűvé tétele.

Miután a könyv szerzőjéhez, Szőke István Atillához került a szó, a Himnuszról, annak keletkezéséről, a korszakok, eszmék viharában átszenvedett változtatatási szándékairól szólt. Példaként említette meg az ötvenes évekből Rákosi Mátyást, aki egyszer behívatta Illyés Gyulát és Kodály Zoltánt azzal a céllal, hogy egy „szocialista” himnusz megalkotására lenne szükség. Kodály Zoltánnak erre annyi válasza volt, hogy „Jó nekünk a régi himnusz.” Az est vendége illusztrálásként összehasonlította nemzeti dalunkat néhány ország himnuszával. Érdekes dolgokat tudhatott meg a közönség, mint például azt, hogy Debály Ferenc Józsefet, a magyar származású zeneszerzőt, idegen nevén Francisco José Debali-t, aki kalandos utazásai során eljutott Uruguayba és Paraguayba, nemzetük himnuszának megkomponálására kérték fel. Szőke István Attila visszatérve a magyar Himnuszra, meghatóan vallott arról, hogy Kölcsey és Erkel szellemi találkozásával megszületett ez a gyönyörű dal. A Himnusszal kapcsolatos gondolatait egy szívbe markoló mondattal zárta: „Szállt a magyar zene és Isten szemében megcsillant a remény.”

A könyvbemutató folytatása előtt a Tengelic Énekegyüttes kedveskedett a közönségnek népi dalok előadásával.

Szőke István Atilla gondolatait folytatva, a két könyv üzentére, témájára, szereplőire tért ki. Az első kötetben már az olvasó megismerhette a szereplőket, az idős Tudós Töhötömöt és barátját, az ifjú Kovács Gyurit, akik a múlt és jelen misztikus kapcsolódásában keresik a választ Atilla, Árpád, Mátyás király és a többi történelmi alak szerepére, a több évszázados magyar múltra. De nemcsak keresik, féltik is a magyar múltat, itt most, a jelenben. Ennek a kötetnek a folytatása az Időkortyolók a Pilisben. Azért a Pilisben, mert ennek a teremtői édenkertnek, állítólag mindenhez köze van. Akkor nyilvánvalóan a hun-magyar regékhez, mondákhoz is. A könyv borítójának készítője Barcsik Géza, a rajzok Pelle Rita gyönyörű munkái. 

A könyv történeteiből Tomanek Gábor Nimród király palotájába tett „látogatást”. A mesei hangulatú szöveggel, az előadásmód hangulatával a színművész átvarázsolta a közönséget a hun-magyar legenda világába. A felolvasott szövegrész után ámulatba ejtő pilisi képeket vetítettek ki, melyek megmutatták az Atillafej-sziklát, a Holdvilág-árkot, a Mackó-barlangot, a Teve-sziklát, ahol az Egri csillagok jeleneteinek egy részét forgatták, de még sok más szépség is látható volt ebből a csodálatos tájból. A képek látványa után Nagy Erika színművésznő lépett színre. Igazi, érzékeny női jelenetként Atilla születését olvasta fel. Bájos jelensége elragadta a közönséget, miközben lágyan, belesimulva a szövegbe, átváltott énekre. A gyönyörű, archaikus dallam, a bámulatosan szép hang, igazi csemege lett.

 A könyvből ismét részlet felolvasása következett. Tomanek Gábor előadásában a székelyek harca – a földjüket elfoglalni szándékozó ellenséggel szemben – elevenedett meg. A hős, honjukat védő székelyek seregét az idő ködfátyolából színre lépő Csaba vezette. Csodálatos szöveg, amely a színművész előadásában „megült” a közönség szívében, hogy majd hazaérve tovább gondoljanak mindent. A szerző megható gondolatai a múltról és jelenről szinte összekapcsolták az időzónákat. Ahogy mondta, „a mostani világtól elhomályosított ember nem látja meg a sok csodát”.

Álmos születését Nagy Erika idézte meg igaz egyszerűséggel és mégis mély érzelemmel, az anyaság fájdalmas örömódájává emelve, ahogy ismét dallamban zengte el a csodás élményt. Újra a Tengelic Énekegyüttes következett, az előzőhöz képest pergőbb zenei rigmusai simogatták a lelket. Őket követően ismét Nagy Erika lépett színre, megidézve Álmos fejedelmet, amint körbe néz a Kárpát-medence tájait csodálva. Végül az utolsó állomásához érkezett az est. Tomanek Gábor az Árpád fejedelem feltámadásáról szóló látomást olvasta fel, amely, hol másutt, mint a Pilisben történhetett. Felolvasásában, különleges hanghordozásában, valóban életre kelt egy legenda.

Szerző: Zsidov Magdolna

+ tovább olvas

2018. január 25.
+ tovább olvas

2018. január 24.

Tisztelt Újkígyósiak!

„Az „Újkígyósért” Közalapítvány köszönetet mond azoknak, akik 2016. évi adójuk 1%-át alapítványunknak ajánlották fel. A befolyt támogatást alapítványi ösztöndíjak kifizetésére fordítottuk.

A 2017/18-es tanévben Lócskay József tanulmányi ösztöndíjban részesültek:

Jusztin Ágnes, Gedó Zsuzsanna, Molnár Bálint, Bánfi Dóra, Harangozó Katalin, Harangozó Gréta, Békési Zsanett, Békési Vivien, Tóth Adél, Harangozó Imre, Kása Kata Sára, Csányi Rebeka Eszter, Zsibrita Ákos, Hegedűs Dóra, Harangozó Veronika, Szebellédi Mátyás, Deák Dániel.

A pályázatok elbírálása a tanulmányi eredmények figyelembe vételével történt. A tanulmányi ösztöndíj mértéke 40.000 Ft/fő.

Jelenleg Gedó Zsuzsanna Léhner Mihály tanulmányi ösztöndíjának elbírálása folyamatban van, dolgozatának címe:

”Újkígyós Város Önkormányzatának szerepvállalása az időskorúak esélyegyenlősége vonatkozásában.”

A ”Léhner Mihály” ösztöndíjra a pályázó szakdolgozattal, évfolyamdolgozattal, településünk valamely területének kutatását, tudományos feldolgozását vállalja. A munka végeredményét az Újkígyósi Városi Könyvtárban helyezzük el. A pályázat elnyerője egyszeri kifizetésben részesül, melynek mértéke 90.000Ft/fő.

Kérünk minden jó szándékú újkígyósi lakost, hogy támogassa adója 1%-ának felajánlásával az „ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány munkáját, hiszen a támogatással tehetséges újkígyósi egyetemisták, főiskolások tanulmányi kiadásaihoz járulhat hozzá!

A kedvezményezett neve: „ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány

A kedvezményezett adószáma: 19059765-1-04

Előre is köszönjük felajánlásaikat!

Az „ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány Kuratóriuma

+ tovább olvas

2018. január 19.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály "A betöréses lopások megelőzése" és "A tél veszélyei!" című tájékoztató anyagáról az alábbiakban olvashatnak:

"A betöréses lopások megelőzése" és "A tél veszélyei!" tájékoztató anyag

+ tovább olvas

2018. január 10.

Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal        

a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztálya

költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 2018. február 01-től.       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal 5661 Újkígyós, Kossuth utca 41.

Ellátandó feladatok:

 • szerződések felvitele a rendszerbe,
 • bejövő-kimenő számlák ellenőrzése, egyeztetése, rögzítése,
 • analitikák vezetése,
 • fizetési felszólítások készítése,
 • támogatási igénylések készítése,

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • középiskolai végzettség,
 • pénzügyi, számviteli végzettség, gyakorlat (minimum 2 év)
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret (Word, Excel)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • államháztartási pénzügyi, számviteli gyakorlat,
 • közigazgatási alapvizsga,
 • újkígyósi lakóhely.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget igazoló okmányok másolata,
 • fényképes önéletrajz,
 • írásos nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a véleményezésre jogosultak a pályázat tartalmát megismerjék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2018. február 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Domokos Zoltán nyújt, a

30/409-7362 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető részére a koltsegvetesatujkigyos.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen vagy postai úton:

                               Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal

                               5661 Újkígyós, Kossuth utca 41.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző (munkáltatói jogkör gyakorlója) bírálja el a pénzügyi osztályvezető előzetes véleményezését követően a polgármester egyetértése és 6 hónap próbaidő kikötése mellett.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.ujkigyos.hu – 2018. január 10.
 • Facebook – 2018. január 10.
 • Önkormányzat hirdetőtábla -  2018. január 10.
 •  Kábel televízió -  2018. január 10.
+ tovább olvas

2018. január 09.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy településünkön a BKSZ Plusz Kft. a fenyőfák elszállítását az alábbi napokon végzi:

 • 2017. január 11. (csütörtök)
 • 2017. január 25. (csütörtök)

Újkígyós Város Önkormányzata

+ tovább olvas

2018. január 08.

A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya még 2017-ben pályázatot írt ki önkormányzatok számára a kötelező feladatok ellátásával kapcsolatosan forrás-kiegészítés megszerzésére. A támogatásra azon megyei önkormányzatok, illetve települési önkormányzatok nyújthattak be igényt, amelyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a 32 000 forintot.

+ tovább olvas

2018. január 02.
+ tovább olvas

2018. január 02.
+ tovább olvas

2017. december 22.

A bűnmegelőzési tanácsokról a karácsonyi bevásárlás időszakára az alábbiakban olvashatnak:

Bűnmegelőzési tanácsok

+ tovább olvas

2017. december 22.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Dr. Szécsi Károly Józsefné, született Varsányi Mária Magdolna, 2017. december 19-én örökre lehunyta szemeit.

Újkígyós város Marikája 1952.11.25-én született Pécsett. Gyermek és iskolaéveit Marcaliban, a szeretett Somogyországában töltötte szülei egyszem gyermekeként szerető családban.

1974-ben házasságot kötött Dr. Szécsi Károly Józseffel, akivel Újkígyóson telepedtek le.

Az első években a szabadkígyósi kastélyban tanított, majd az Újkígyósi Széchenyi István Általános  Iskolában volt közel 4 évtizedig magyar-történelem-német szakos pedagógus.

Két gyermekük született, Tündike és Zsófika, akiket szoros és mély családi kötelékben neveltek, s akiknek csodálatos gyermekkort biztosítottak férjével. 

Az iskolában számtalan diákot, azok gyermekeit,  sőt unokáit tanította türelemmel és igazi pedagógusi hitvallással. Intelmei, fülcimpa morzsolása örökre a kígyósiak emlékében marad.

Több cikluson keresztül  a képviselőtestület tagjaként aktívan vett részt a város életében.  Az „Újkígyósért” Közalapítvány Kuratóriumában is igyekezett munkájával segíteni a fiatalok továbbtanulását.

Unokái Lacika és Karcsika születése bearanyozta életét.

Nyugdíjas éveit már nem tudta felhőtlenül élvezni, de az utolsó pillanatig megmaradt a tartása, s a végsőkig hitt a gyógyulásában.

Gyászolja szerető férje, imádott lányai, rajongásig szeretett unokái, igen szeretett veje, családtagjai, kollégái, szomszédai, barátai, tanítványai és mindenki, aki szerette és tisztelte.

+ tovább olvas