Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2014. április 14-én, hétfőn 12 óra és 18 óra közötti időben - a korábbi gyakorlatnak megfelelően - az általános iskola által szervezett papír- és ócskavasgyűjtéssel egyidejűleg lehetőséget biztosítunk a veszélyes hulladéknak minősülő, elhasznált elektromos háztartási eszközök Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal udvarán történő elhelyezésére is.

Egyik barátom negyvenéves érettségi találkozójukról beszámolva elmondta, hogy azok között, akik eljöttek, csak ketten voltak, akik ma is első házasságukban élnek. A többség két, néhány osztálytárs három házasságot tudhat maga mögött. Van, aki egyedül van, noha volt házassága, van, aki meg sem próbálkozott vele.

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megválasztotta az 1. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság három tagját - Bogár Éva, dr. Styaszni Andrea, Tálas Csaba - és két póttagját: Kócsi Sándorné, Szeleczki Erzsébet.

A bizottság elérhetősége:

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete és lakossága emléket szeretne állítani az 1848/49-es forradalomnak és szabadságharcnak. Az alkotással nemcsak emlékezni és tisztelegni szeretnének a magyarság életének e kiemelkedő eseménye előtt, hanem méltóan szeretnék kifejezni a magyarság és minden ember örök szabadságvágyát.

A Tessedik Campus szeretné bővíteni az oktatási profilját MSc (mester) képzéssel. A gödöllői Gazdaság- és Társadalomtudományi kar (GTK) vidékfejlesztési agrármérnöki MSc szakját, mint kihelyezett mesterszakot szeretnénk levelezős formában indítani 2015. februárban, keresztfélévben Szarvason.

"Az igazat mondd, ne csak a valódit" címmel tartott előadást a magyar kultúra napja alkalmából Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész, Négyesi Katalin gordonkaművész közreműködésével a Petőfi Sándor Művelődési

2013. december 2-től vásárolható a Babakötvény a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain. Az elmúlt egy hónapban rekord nagyságú, a 2006. januártól eltelt időszak havi adatait is meghaladó összeg áramlott az új Babakötvény konstrukcióba.

90 évvel ezelőtt, 1924. január 14-én,  született Berki Antal, akit az Ezüstág Gondozási Központban köszöntött születésnapján Szebellédi Zoltán polgármester.

Oldalak