Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Újkígyós város közlekedési rendjét az alábbiak szerint változtatta meg: a József Attila utca – Arany János utca kereszteződésében, a József Attila utca forgalmát „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát helyezett ki. Kérjük, vegyék figyelembe a forgalmi rend változását!

Újkígyós Város Önkormányzata részt vesz a III. Országos Városmarketing Versenyben, amelynek keretében a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Karának hódmezővásárhelyi csapata készíti el a marketingstratégiát Újkígyós számára. A kutatás címe: „Erős helyi identitás, eredményes települési kisugárzás - lokálpatriotizmus mérése, marketingmegoldásai, külső városi kommunikáció eszközeinek ötvözése”.

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 2014. évi újkígyósi falinaptárak az ádventi időszakban 1000 Ft/db áron vásárolhatók meg a Petőfi Sándor Művelődési Házban és Könyvtárban, valamint az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatalban.

Hogyan működik az atomenergia? Mi lenne, ha nem létezne a Paksi Atomerőmű? Hogyan őrizhetjük meg egészséges környezetünket gyermekeink, unokáink számára úgy, hogy ne kelljen áramhiánnyal küszködnünk, vagy a mainál jóval magasabb villanyszámlát fizetnünk?

Az Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület (továbbiakban: egyesület) 2004-ben újkígyósi, zömében középiskolás, egyetemista, főiskolás fiatalok alapították. A tagok fő tevékenységként a gyermek, az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltését elősegítő programok szervezését, közösségteremtést, egészséges életmódra nevelést tűzte ki célul.

Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület (ÚFIKE)

Adószám: 18391242-1-04

5661 Újkígyós, Petőfi u. 44.

Az adó 1 %-ából befolyt összeg értéke 108 305 Ft.

Az „Ezüstág Gondozási Központ” november hónapban négy alkalommal adott otthont újraélesztő tanfolyam lebonyolítására.

Az Újkígyósi Vízmű Kft. részéről szeretnénk ismételten felhívni a tisztelt lakosság figyelmét, a hideg időjárás miatti fagyásveszélyek elkerüléséhez szükséges intézkedések megtételére.

Újkígyós Város Önkormányzata a 2014. évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, melynek keretét 2 692 500 Ft-ban állapította meg a képviselő-testület.

Újkígyós Város Önkormányzata 2014-ben is részt vesz a Szociális Földprogramban. A Képviselő- testület 6/2011. (III. 22.) önkormányzati rendelete szerint az a személy jogosult szociális földprogramban való részvételre, aki:

• legalább 1 éve Újkígyósi lakóhellyel rendelkezik,

• háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 71. 250,- Ft-ot,

• nyilatkozatban vállalja, hogy a terményt saját állatai etetésére fogja felhasználni

Oldalak