Nyomtatóbarát változatKüldés emailbenPDF változat

A várva várt örömhír megérkezett. Egy belügyminisztériumi rendelet formájában. A Kormány jóváhagyása alapján a Belügyminisztérium megalkotta a 10/2014. (II. 19.) BM rendeletét az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról. Ennek alapján közel 1200 település nyújthat be támogatási kérelmet. Ezek közül a legtöbb kistelepülés, néhány száz lelkes falu, valamint összesen 22 városnak nem volt az adósságrendezésbe bevont hitele, köztük Újkígyósnak sem. A Kormány elhatározása szerint négy év alatt összesen 50 milliárd forint támogatás kerül ezekre a településekre, az idei költségvetésben 12,5 milliárd forintot különítettek el erre a célra.

Felvetődhet a kérdés, hogy arányos-e ez az összeg az eladósodott önkormányzatok megsegítésére átvállalt összeghez képest? A négy évre szánt 50 milliárd forint lakosság szám alapján hozzávetőlegesen megegyezik az adósságkonszolidált önkormányzatok arányos hitelállomá-nyával.

Ennek alapján, a lakosságszámnak megfelelően legfeljebb 181 millió forint támogatására nyújthat be Újkígyós Város Önkormányzata támogatási kérelmet. Igaz, azt kérték, hogy több kisebb projektet állítsunk össze, mert idén elsősorban a 2000 fő alatti településeket szeretnék teljes körűen „kielégíteni”, így elképzelhető, hogy a kért támogatást nem minden tervünkhöz fogjuk most megkapni.

A támogatási célokat is meghatározza a rendelet. Ennek alapján támogatás kérhető „a település belterületén út-, híd- vagy járda építésére, felújítására, karbantartására, vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására, településrendezési tervek készítésére, olyan önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, amely igazgatási tevékenységet, óvodai nevelést, kulturális tevékenységet vagy szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál”.

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 28-i rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján támogatási kérelmet nyújt be legfeljebb 181.000.000 Ft beruházási érték megvalósítására:

- a régi mozi épület felújítására azon beruházási tételek megvalósítására, amely a 2009-ben beadott pályázati célok közé abba a pályázatba „nem fért bele” vagy annak megvalósítása az Önkormányzat önerejéből történhetne;

- belterületi út építésére és felújítására (Kis utca vége, Hajnal utca, József Attila utca, egyéb utcák jelentősebb kátyúzása, javítása);

- a Városháza tetőjavítására, tetőhéjazat cseréjére, elektromos áramot termelő napelemes rendszer kiépítésére;

- kb. 3-4 km járda építésére, meglévő rossz állapotban lévő járdák cseréjére;

- nagy értékű eszközök beszerzésére (pótkocsi, útjavításhoz, kátyúzáshoz használható eszközök);

- az Önkormányzati Konyha eszközfejlesztésére;

- az „Ezüstág” Idősek Otthona teraszainak faszerkezet javítására, cseréjére, meleg víz előállítására alkalmas napkollektor rendszer, elektromos áramot termelő napelemes rendszer kiépítésére.

Az ügyben még márciusban döntés várható.

Eddig mindig eldicsekedtem, ha valahol bemutattam a települést, hogy nekünk nincs adósságunk, jól gazdálkodtunk a ránk bízottakkal. Ezt most is így gondolom. Az utóbbi időben azonban néha elbizonytalanodtam, de hittem abban, hogy a Kormány nem hagyja magára ezeket a településeket, így Újkígyóst sem. Nem kellett, hogy csalódjak.

Szebellédi Zoltán
polgármester

Hozzászóláshoz, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, vagy regisztráljon oldalunkra.