Nyomtatóbarát változatKüldés emailbenPDF változat

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

 2013. április 8- 9. (hétfő, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig.

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni. A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsaba Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

Település: Békéscsaba

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium  5600 Békéscsaba  Haán Lajos u. 2-4.

Felvételi körzet:

A Petőfi utca, az Andrássy út páros oldala és a Szabadság tér által határolt terület, kivéve a Petőfi utcai számozású házak és a Szabadság tér számozású házak — a Dózsa György út páratlan oldala a Kölcsey utcáig — a Kölcsey utca páratlan oldala a Dózsa György út és a Damjanich utca között — a Tessedik Sámuel utca páratlan oldala a Klapka utca és a Damjanich utca között — a Damjanich utca Tessedik és Kölcsey utca közötti rövid szakaszának páros oldala — a Bartók Béla út páratlan oldala a Petőfi utca és a Klapka utca között — a Klapka utca mindkét oldala.

 Erzsébethelyi Ártalános Iskola  Békéscsaba Madách u. 31.

 Felvételi körzet:

A vasúti pályatest és a Szarvasi út által bezárt terület, a hozzátartozó külterülettel együtt.

Gerlai Általános Iskola  5623  Békéscsaba  Csabai u. I.

Felvételi körzet:

Gerla, valamint az Élővíz-csatorna által körbezárt terület Békéscsaba közigazgatási határa és Gerla között.

Janka Tibor Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola  5600 Békéscsaba Thurzó u. 33.

Felvételi körzet:

A Köröspart utca (Élővíz-csatorna) — Sikonyi út — Ligeti Károly sor — Árpád utca a József Attila utcáig József Attila utca — Szabadság tér — a Dózsa György út páros oldala — a Corvin utca páros oldala az Ábrahárnffy utcáig — az Ábrahámffy utca páros oldala — az Árpád utca — az Erdélyi sor — a Bajza utca páros oldala — a Gyulai út páros oldala által körbefogott terület Békéscsaba közigazgatási határáig.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola 5600 Békéscsaba Irányi u. 14.

Felvételi körzet:

A Jókai u. páratlan oldala az Illésházi utcáig — az Illésházi és a Tinódi utca páratlan oldala — a Szarvasi út páros oldala és a vasúti pályatest által körbefogott terület.

A Békési út páratlan oldala az Alsó-Körös sorig — az Alsó-Körös sor — a Derkovits sor a József Attila utcáig — a József Attila utca — Andrássy út páratlan oldala a Jókai utcáig.

(A 2011/12-es tanévtől kezdődően a Kazinczy u. 8. sz. alatti épületbe beiskolázás nem történik.)

 
Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5600  Békéscsaba Szabó P. tér 1/2.

Felvételi körzet:

Az Építők útjától délre és a Kétegyházi úttól keletre eső terület által bezárt rész Békéscsaba közigazgatási határáig — a Kereki sikátor páros oldala — a Kölcsey utca páros oldala — a Corvin utca páratlan oldala az Ábrahámffy utcáig — az Ábrahámffy utca páratlan oldala — a Felső-Körös sor az Ábrahárnffy utcától az Erdélyi sorig — az Erdélyi sortól keletre eső terület a Bajza utcáig — a Bajza utca Erdélyi sor és Gyulai út közötti szakaszának páratlan oldala és a Gyulai út páratlan oldala által bezárt terület Békéscsaba közigazgatási határáig.

(A 2011/12-es tanévtől kezdődően a Pásztor utca 17. sz. alatti épületbe beiskolázás nem történik.)

Petőfi Utcai Altalános Iskola  5600 Békéscsaba Petőfi u.

Felvételi körzet:

A Kétegyházi út mindkét oldala a vasúti pályatestig — a Temető sor mindkét oldala a vasúti pályatestig — a Bartók Béla út minkét oldala (a Petőfi utcáig) — a Szabolcs utca mindkét oldala a Tinódi utcáig — az Illésházi és a Tinódi utca páros oldala — a Jókai utca páros oldala az Illésházi utcáig — a Petőfi Sándor utca mindkét oldala — a Szemere utca minkét oldala — a Bartók Béla út páros oldala a Petőfi utca és a Klapka utca között — a Tessedik Sámuel utca Klapka utca és a Damjanich utca közötti szakaszának páros oldala — a Damjanich utca Tessedik utca és Kölcsey utca közötti rövid szakaszának páratlan oldala — a Kölcsey utca páratlan oldala a Damjanich és a Bánát utca között — a Kereki sikátor páratlan oldala — az Építők útjának mindkét oldala — a Kétegyházi út mindkét oldala által körbefogott terület Békéscsaba közigazgatási határáig.

Szent László Utcai Általános Iskola  5600  Békéscsaba I Szt. László u. 17.

Felvételi körzet:

A Szarvasi út páratlan oldalától és a Békési út páros oldalától nyugatra eső városrész — Mezőmegyer.

Település: Csorvás

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  5920 Csorvás István K. u. 34. Felvételi körzet: Csorvás település közigazgatási területe.

Település: Doboz

Dobozi Altalános Iskola  5624 Doboz Kossuth tér 15. Felvételi körzet: Doboz település közigazgatási területe.

Település: Szabadkígyós

Önkormányzatának Altalános Művelődési Központja Felvételi körzet: Szabadkígyós település közigazgatási területe.

 Település: Újkígyós

Széchenyi István Általános Iskola 5661 Újkígyós Petőfi u. 45. Felvételi körzet: Újkigyós település közigazgatási területe.

Nem állami fenntartású iskolák:

Békéscsabai Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

A nem állami, nem települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények (egyházi, nemzetiségi, alapítványi, magán iskolák, óvodák) jegyzéke megtalálható a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának honlapján (www.bekeskh.huloktatási főosztály hírei között, illetve a nyilvántartások rovatban.)

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények: Esély Pedagógiai Központ

A beiratkozással kapcsolatos információk megtalálhatóak a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának honlapján: www.bekeskb.hu

 

Hozzászóláshoz, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, vagy regisztráljon oldalunkra.