Nyomtatóbarát változatKüldés emailbenPDF változat

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5661 Újkígyós Petőfi Sándor u. 44. Óvoda

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Köznevelési Törvény, az Óvodai Nevelési Országos Alapprogramja, a helyi szakmai program, valamint a munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ”Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-    Főiskola, óvodapedagógus
-    Hangszertudás, tiszta énekhang
-    Büntetlen előélet
-    Magyar állampolgár

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-    néptánc oktatásról szerzett végzettség,
-    angol nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    óvodapedagógusi főiskolai diploma másolata,
•    egyéb szakirányú végzettségeket igazoló tanúsítványok másolata,
•    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•    szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Lászlóné nyújt, 06/66/254-806-os telefonszámon 8:00-12:00 óráig.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatok a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény címére történő megküldésével (5661 Újkígyós Petőfi S. u. 44.). Kérjük a borítékon a munkakör megnevezését feltüntetni: óvodapedagógus

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 30.

Hozzászóláshoz, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, vagy regisztráljon oldalunkra.