POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy február hónapban a polgármesteri fogadóóra időpontja:

2018. február 19. (hétfő)

8-9 óra
 

Helyszín:

Piactér
 

Minden kedves érdeklődőt várunk!

Újkígyós Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft. (ÚVF Kft.)

telepőr munkakörbe

határozatlan idejű teljes munkaidőben, munkaidőkeretben foglalkoztatott munkatársat keres.

Az állás 2018. március 1. napjától betölthető.

Ellátandó feladatok: Újkígyós lezárt szeméttelepen az állati hullalerakó, az inert (építési törmelék) hulladéklerakó, hígtrágya lerakó kezelése, a hulladéklerakókba történő beszállítás bizonylatolása, a díjak kezelése, a napelempark karbantartási feladatainak végzése (napelemek tisztítása, gazmentesítés), a telep teljes zöldfelületének karbantartása.

Általános feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • „B” kategóriás vezetői engedély.

Előnyt jelent:

 • újkígyósi lakóhely,
 • érettségi,
 • karbantartó szakma megléte.

Pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • végzettséget igazoló okmányok másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat büntetlenségről (felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány),
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez.

Illetmény és egyéb juttatások:

Bruttó 200 000 Ft/hó munkabér plusz kafetéria-juttatás

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 20.

Benyújtásának módja:

Személyesen vagy postai úton: ÚVF Kft.

5661 Újkígyós Tormási u. 605/1. hrsz. címre kérjük.

A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „telepőr”.

A pályázatok elbírálásának időpontja: 2018. február 22.

További felvilágosítás kérhető Schríffert Béla ügyvezető (20) 823-4189 telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Magánszemélyek kommunális adó teljes összegéből kérelemre, kedvezmény illeti meg a 70. életévét betöltött személyt, továbbá azt a magánszemélyt, akinek az egészségkárosodás mértéke legalább a 60 %-ot eléri, családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó összegének 120 %-át (2018-ben:110. 124,-Ft), egyedülálló esetében 130%-át (2018-ben: 119. 301,-Ft). Kérelem alapján a három vagy több kiskorú, vagy tanulói (hallgatói) nappali tagozatos jogviszonyban álló, önálló keresettel nem rendelkező de a 18. életévét már betöltött gyermeket nevelő adóalanyt (adóalanyokat). Továbbá, akik saját háztartásukban fogyatékkal élő személy tartásáról gondoskodnak, függetlenül attól, hogy a fogyatékos személy részesül-e valamilyen jogcímen járadékban.

Kedvezményben részesülők által fizetendő adó összege 7.500 Ft/év.

Tisztelettel felhívom a figyelmét, hogy a nyilatkozatot az interneten, a www.ujkigyos.hu oldalon töltheti le vagy személyesen a Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal információs pultjánál igényelheti.

Oldalak