Szent László összeköti az egész Kárpát-medence magyarságát

6670.jpg

Huszonhét éve áll fenn testvértelepülési kapcsolat Szépvíz és Újkígyós között. Mondhatnánk, hogy a véletlen hozta úgy, hogy ez a kapcsolat e két település között elkezdődött, de túl a személyes érdemeken, egy spirituális kapocs is fennáll, a tiszta hitű és erős kezű király, Szent László személye. Ugyanúgy, mint Szépvíz, Újkígyós is Szent László oltalma alatt állt, mint a nagyváradi püspökséghez tartozó egyházközség egészen a Trianon utáni időkig, az egyházmegyék átszervezéséig.

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy

2017. október 17-én (kedden),

Oldalak