Magánszemélyek kommunális adó teljes összegéből kérelemre, kedvezmény illeti meg a 70. életévét betöltött személyt, továbbá azt a magánszemélyt, akinek az egészségkárosodás mértéke legalább a 60 %-ot eléri, családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó összegének 120 %-át (2018-ben:110. 124,-Ft), egyedülálló esetében 130%-át (2018-ben: 119. 301,-Ft). Kérelem alapján a három vagy több kiskorú, vagy tanulói (hallgatói) nappali tagozatos jogviszonyban álló, önálló keresettel nem rendelkező de a 18. életévét már betöltött gyermeket nevelő adóalanyt (adóalanyokat). Továbbá, akik saját háztartásukban fogyatékkal élő személy tartásáról gondoskodnak, függetlenül attól, hogy a fogyatékos személy részesül-e valamilyen jogcímen járadékban.

Kedvezményben részesülők által fizetendő adó összege 7.500 Ft/év.

Tisztelettel felhívom a figyelmét, hogy a nyilatkozatot az interneten, a www.ujkigyos.hu oldalon töltheti le vagy személyesen a Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal információs pultjánál igényelheti.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság határrendészeti szakterületre Járőrtárs beosztás betöltésére pályázatot hirdet.

A járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak Kötegyán, Gyula, Lőkösháza vagy Battonya Határrendészeti Kirendeltségek feladatainak ellátásában vesznek részt.

A büntetlen előéletű, érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, cselekvőképes, megfelelő fizikummal rendelkező pályázó a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 201 000 Ft havi alapilletményben részesül, melyet kiegészít – többek között - a nyelvpótlék, éjszakai és készenléti pótlék.

Jelentkezési lap és bővebb felvilágosítás az Önkormányzatnál Varga Ferenc műszaki csoportvezetőtől (személyesen: 5661 Újkígyós, Kossuth utca 41. vagy telefonon: 30/602 6419) kérhető.

Oldalak