Tisztelt Cím!

Nagy felháborodással vettem tudomásul, hogy az utcára a mai napra kihelyezett, átlátszó, bár színes műanyag zsákokban csomagolt zöld
hulladékot NEM szállították el! Ahogy körüljártam a környéket, több hasonló esetet láttam! Nem kellene ennyire a szolgáltatásról a
"zsákbizniszelés" felé eltolni a zöld-hulladékok elszállíttatását, mert ennek komoly következménye lehet az amúgy együttműködni
szándékozó, és nem mellesleg plusz munkákat elvégző lakosok részéről is! A zsákokkal szembeni, átlászóságot firtató követelménynek sokan eleget tettünk, mégis otthagyták a kikészített
zsákokat, mert színesek (rózsaszín, zöld, barnás stb árnyalatú, de ÁTLÁTSZÓ! Nem gondolom, hogy bölcs dolog lenne ilyesmivel borzolni a
lakosság kedélyeit, aminek a fülembe jutó megnyilvánulások alapján az önkormányzati választások eredményére is hatással lehet, de
szerveződhet polgári engedetlenség is, pl út közepére kihelyezett, otthagyott zsákokkal... Tényleg szeretném, ha a szolgáltatás - aminek a
szinvonala amúgy is sokat csökkent az elmúlt 2-3 évben - ennyire a plusz pénzekre vágyik a minusz szintek ellenére - morális negatívumokat ne
hozzon...
Üdvözlettel;
Kelemen József

Tisztelt Kelemen József Úr!

Először is szeretném megköszönni a bizalmat, mellyel megtisztelt akkor, amikor észrevételét elküldte hozzánk.

Mint köztudomású a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésében az idei év február elsejétől jelentős változások jöttek el, amikor egy a korábbi szolgáltató által alá nem támasztott több tízmilliós követelést megfizetését a Képviselő-testület nem vállalva a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a jelenlegi szolgáltatót jelölte ki határozatában meghatározott időszakig ideiglenes szolgáltatóként.

Az ideiglenes szolgáltatás (míg az önkormányzat nem szervezi meg a tényleges középtávú együttműködést) kizárólag a kommunális hulladék elszállítására vonatkozik a jogszabályok szerint. A kormányzat erőfeszítéseinek köszönhetően ez változatlan áron történik annak ellenére, hogy a vállalási ár a lakosság által befizetettnél jelentősen magasabb, melyet az állam kompenzál a szolgáltató felé.

A fentiekkel szemben hosszas és nem könnyű tárgyalás eredményeként sikerült a szolgáltatót szerződési kötelezettség keretében rábírni a szelektív és a zöldhulladék elszállítására is. Sőt a korábbi szolgáltatónál érzékelhető ellátási színvonalcsökkenés (a korábbi kétheti zöldhulladék elszállítás évi 6 alkalomra csökkent) sikerült az eredeti kétheti zöldhulladék elszállítást elérni.

A konkrét esetben a szolgáltató csak az átlátszó zsákokban vállalta a zöldhulladék elszállítását azt megakadályozandó, hogy a lakosság egyéb hulladékot tegyen a zsákba, mely megnehezíti a zöldhulladék hasznosítását. Egy ideig az átlátszatlan zsákot is elvitték, de ez a türelmi időszak lejárt. A szolgáltató a saját maga által közmunkások közreműködésével gyártott, erre a célra kifejlesztett átlátszó műanyag zsákot a lakosság ellátása érdekében árusítja. Azon a foglalkoztatáson túl jelentős haszna nincs.

A kérdésfeltevése kapcsán magam is megtekintettem az említett zsákokat és valóban igaz, hogy azok megfelelnek az átlátszóság követelményének. Megkerestük a cég ügyvezetőjét, akit tájékoztattunk a helyzetről és megkeresésünkre ígéretet tett, hogy intézkedik az átlátszó zsákok jövőbeni elszállításáról színre tekintet nélkül.

Egyben szóróanyagban tájékoztatja a lakosságot a kihelyezett hulladékokkal kapcsolatos alapvető tudnivalókról.

Remélem válaszom és az azt megalapozó intézkedések megoldást jelentenek az Ön és a lakosság ilyen jellegű problémáira. A szolgáltató tevékenységét a jövőben ebből a szempontból kiemelten figyeljük.

A kérdését és a rá adott választ szeretnénk megjelentetni a városi honlap Kérdések-válaszok rovatában, mert az közérdekű információt tartalmaz. Érdeklődöm, hogy hozzájárul-e a névvel való megjelentetéshez?

 

Üdvözlettel,

Szebellédi Zoltán
polgármester

 

Tisztelt Polgármester Úr! Sajnos újra van kritikai észrevételem, ami szerintem erősen közérdekű.

Egy hetiújságban olvastam a Transparency International Magyarország kutatásáról, mely a titkolt önkormányzati közbeszerzésekröl írt egy közleményt. Kiemelték,(idézet) “az önkormányzatok 40 százaléka semmilyen vizsgált anyagot nem közöl a honlapján, de ha közzé is teszik az adatokat, akkor általában nem kereshető formában és nehezen észrevehető helyen”. Sokat mond ez a közlemény. Magam sem és még sok újkígyósi polgár nem tudja mi minősül közérdekű adatnak. Nekünk a segítség ahhoz kell, hogy legalább szemernyi bizalmunk legyen az önök tevékenységét illetően. Véletlenül sem olvastam az önkormányzati értesítőben konkrét megfogalmazásokat, de semmilyen más kezdeményezés sem történt ez ügyben. Hogy is lett volna ha a polgár nem kérdezett rá konkrétan. Ha nem hát nem annál jobb, marad a csendes víz. A polgárokat sokkal jobban tájékoztatni kell, elébe menve az emberek kérdéseinek, s így nem sejtenénk annyi mutyizást.  Tehát konkrétan mi minősül Újkígyóson közérdekű adatnak?

 Más téma mégis ugyanaz.

 Újkígyósi Értesítő 2013 október.

 Tájékoztatás a közterület igénybevételének lehetőségéről.

 Kérdésem, kinek szól ez a tájékoztatás? Mindenkire vonatkozik? Azt gondolom, hogy nem, mert akkor nem talákoznánk olyan esetekkel, amikor az etnikum lovai, marhái, stb. nap mint nap közterületen csatangolnak mert nincs (szándékosan) megfelelő ól, istálló a számukra, az már csak hab a tortán,hogy az állatok ellátását csicskákkal végeztetik nemegyszer magánterületet feldúlva, így biztosítva az állatok tulajdonosát a munka nélküli, (jogos?) jóléthez, mondván én az állattartásból fedezem a megélhetést és így nem megyek dolgozni sehova. Rendkívül bosszantó az önkormányzat közönbössége az olyan jelenségekkel szemben amelyek pl. az Öreg utcáról indulva, már az Újköz utcán haladva, sőt a Kossuth utcán is megjelenve botránkoztatják meg a már megfélemlített többségi lakosságot. Ezek az emberek olyan csatateret hagynak maguk után mint Borsodban és környékén. Ott már elérték azt az állapotot mint a tatárok . Azt a szép vidéket teljesen lepusztították, a turisták elkerülik, a szenvedő lakosság menekül, jöhet egy izraeli befektető dózerokkal. Ezt fogjuk elérni a fenti állapotokkal mi is. Tehát mi minősül köztrület használatnak?

 T. Vandlik János


Tisztelt Vandlik János!

Köszönöm a hozzám intézett észrevételeit.

A közérdekű adattal kapcsolatos kérdésére válaszolva tájékoztatom Önt, hogy az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzat közérdekű adatokkal kapcsolatosan a VI. Közérdekű adatok megismerésének szabályai című fejezetben következőképpen szabályoz:

„Az Isztv. 26. §-a, valamint egyéb jogszabályok alapján közérdekű, nyilvános adat különösen a Újkígyós Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésével és annak végrehajtásával, vagyonával és annak kezelésével, a közpénzek felhasználásával, szervei feladatkörével, működésével, tevékenységével, átláthatóságával, ellenőrizhetőségével kapcsolatos információk.

 A kötelezően közzéteendő közérdekű információk:

a.) az Önkormányzat feladat- és hatáskörével, működésével, kapcsolatos információk –dokumentumok- keretében: az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, éves költségvetése, éves költségvetési beszámolója, a képviselő-testület nyilvános ülésein hozott rendeletei, határozatai;

b.) a Hivatal működésével, szervezetével kapcsolatos információk, dokumentumok;

c.) továbbá mindaz, amit jogszabály közérdekűvé nyilvánít.

 Azon ügyek, illetőleg dokumentumok esetén, amelyekben mind a személyes, illetőleg az üzleti titkot jelentő, mind a közérdekű adatok előfordulnak, biztosítani kell az adatok pontosítását és a személyes, az üzleti titkot képező adatok elhatárolását. Amennyiben a közérdekű dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz úgy a kiadott másolaton felismerhetetlenné, kell tenni ezen adatokat.

Az Iterneten csak hiteles, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú és formájú információk helyezhetők el. Az adatok hitelességéért, megbízhatóságáért, a jogszabályban meghatározott formában történő előállításáért, a szükséges aktualizálásáért az illetékes belső szervezeti egység vezetője személyileg felelős. A belső szervezeti egység vezetője felelős azért, hogy a megjelenő jogszabályok által közérdekűvé nyilvánított adatok előírás szerinti publikálását biztosítsa.”

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény, a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Korm. rendeletnek történő megfelelés érdekében a Localinfo Kft-vel szerződés kötöttünk, aki a szerződés alapján folyamatosan tölti fel és frissíti a honlapunkon található közérdekű adatokat.

A város honlapján elérhetők az önkormányzat által kiadott rendeletek és határozatok, melyek a következő linken érhetők el: http://ujkigyos.hu/?page_id=33

Az állatok elkóborlására vonatkozó észrevételét megelőzően magunk is − részint személyes tapasztalás, részint számos lakossági bejelentés kapcsán − észleltük az említett háziállatok rendszeres közterülten való jelenlétét. A Képviselő-testület által a közterültre vonatkozó rendeleti szabályozása − természetesen Újkígyós közigazgatási területén − mindenkire vonatkozik. Így az Ön által említett jelenségek − háziállatok utcákon való tartózkodása, a közterület beszennyezése, az általuk okozott károk − jogellenes cselekmények, melyek észlelése vagy ezen irányú bejelentése kapcsán, a jog által biztosított eszközökkel minden esetben élünk. Ennek keretében 2008 óta az állattartóval szemben 28 szabálysértési eljárást kezdeményeztünk vagy folytattunk le, melynek mindegyikében meg lett állapítva a felelősség és büntetés, amelyet az eljárás alá vont személy közérdekű munkavégzés keretében ledolgozott (néhány ügy jelenleg is folyamatban van). A személyes észlelések alkalmával minden esetben elértük az állatok azonnali elzárását, a hivatal dolgozói több esetben folytattak személyes megbeszélést a helyszínen. Mivel láthatóan ezen eljárások nem eredményezték a jelenség megszűnését, ezért ezeken túl igyekeztünk más megoldást is találni. Ennek keretében igyekszünk elsősorban a mezőőrség segítségével vagy ehhez értő, erre a célra megbízott külső személy bevonásával az állatokat befogni. Sajnos ebben az esetben a befogott állatok tartására, végleges sorsuk kialakítására nincsenek a közigazgatásban alkalmazott standardok. A Polgári Törvénykönyv szerint a károkozó állatot a tulajdonosnak be lehet fogni és kárának megtérítéséig, azok tartása mellett, vissza lehet őket tartani.

Igyekszünk olyan megoldást találni, jobbára a jog eszközeivel, de a jogszerűséget mindenképpen szem előtt tartva, mely véglegesen megszünteti eme, a lakosságot joggal felháborító problémahalmazt.

Az ún. csicska kérdésben úttörő módon, a rendőrséggel és a családsegítő szolgálat közreműködésével, több alkalommal szerveztünk akciót, melynek komoly sajtónyilvánosságot biztosítottunk. Sajnálatos módon az így kimentett emberek rövid időn belül visszaszivárognak tartóikhoz, vagy azok helyett a tartók új, mentálisan kiszolgáltatott helyzetben lévő embert vesznek magukhoz.

Ezúton is megköszönöm észrevételeit, további kérdés esetén állok szíves rendelkezésére egy előre egyeztetett időpontban.

Üdvözlettel,
Szebellédi Zoltán
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr! Tudom, hogy közérdekű bejelentést nem szoktak nyílt levélben tenni, hacsak nincs valami más közlendő is.

 A Kis utca 21-es számú ház előtt szépen növekszik egy kátyú egy már nagy nehezen kijavított kátyúból indulva, köszönhetően az agyontömedékelt, silány minőségű azfaltnak, amely sok helyen található az utcákban. természetesen kifizetve a kivitelezőnek, mint megfelelő azfaltot. Most jött el a felismerés ideje? Sok ilyen téma vár még felfedezésre! Kérem a lakók nevében, hogy minél hamarabb javítsák ki, még az sem baj ha műfüves lesz.

 Másik téma: láthatóan nincs megoldás ugyanúgy mint a többi igen fontos dologban sem.  Kb két hete kora reggel támadott meg ( kerékpárral voltam) az Újköz utcán a cigányoktól kirohanó három kutya. Ugyanez a falka azóta is zavartalanul műveli ezt. A mai nap a nejem a déli órákban ugyanígy és ugyanott járt mint akkor én! Nem lesz ez így jó! Felelőse van ennek bizonyára és az nem a kutyafalka, hanem az emberfalka, mégpedig a szegény üldözött ideiglenes gazdája, azért ideiglenes, mert ha a hivatalnok rákérdez, a kutya senkié, tehát mehet harapni! Itt jön a felelősség kérdése. Vajon jó az a tisztességes lakóknak, hogy mindenki (hírhedt gazember) beköltözhet ide? A törvény így szól. A törvényt a portás is fel tudná olvasni, nem kellene Dr……………. Ő valóban nem lenne kérhető intézkedésre.

Olvasom az újkígyósi értesítőt. Megvan a magyarázat a kutyák, a disznók, lovak tehenek, stb garázdálkodására, a az elmaradt pályázatírás a Kis utcai (negyvenmilliós) kövesútra. Minden szervezet beszámolóját egyhangúlag , köszönettel, elfogadta a szavazógépezet. Tehát minden oké, csak mostmár nem az oroszoké.

Egy bizonyos kényes témában azomban hozhatnának egyhangú döntést, márha az erkölcsi normájuk olyan. A testületükből kiszavazhatnák a kakukkfiókát. Tudom a törvény!

 T. Vandlik János


Tisztelt Vandlik Úr!

Az idei évben tervezett kátyúzás hamarosan elkezdődik. Varga Ferenc műszaki csoportvezető már megkérte az ajánlatokat. Bízom benne, hogy az Ön által említett ház előtti kátyút is felmérték, így annak javítása is meg fog történni.

Kóbor ebek témája.

Köszönjük a jelzését. Sajnos az utóbbi évben valóban megszaporodtak a kóbor ebek (vélhetőleg a tartási viszonyok jogszabályi szigorodása miatt is) vagy az Ön által jelzett probléma, miszerint vannak olyan ingatlan tulajdonosok, akik nem zárják el a kutyájukat, esetleg nincs kerítés a portájuk előtt, ezért a kutyáik veszélyeztetik az arra járókat.

A kóbor, “kicsapott” ebek megszaporodása miatt azt tapasztaltuk, hogy a korábbi feladattal megbízott mellett más intézkedést is tennünk kell, így a mezőőröket kívánjuk megbízni és munkakörüket alkalmassá tenni a kóbor ebek befogására. A befogást segítő kábító fegyver azonban elromlott, az első ajánlatok szerint javíthatatlanul. Ezért újat szerettünk volna venni, aminek az ára kb. 4-500 ezer forint (a bele való patron pedig kb. 5.000 Ft/db). Ezért “még egy kört futottunk” a javítás ügyében, aminek köszönhetően az elmúlt héten mégis sikerült az eszközt megjavítani (reméljük tartósan jó is lesz), a feltöltő kábító folyadék ügyében pedig a napokban tájékozódnak a munkatársaim. Így remélem, hamarosan hatékonyan fel tudnak lépni a mezőőrök a kóbor ebek befogása és az állat menhelyre történő elszállítása ügyében.

A kerítés nélküli portákról kirohanó kutyák ügyében jelzem jegyző úrnak, hogy derítse fel ezeket (az Ön jelzése, illetve más személyek által – pl. saját kézbesítő, postai kézbesítők alapján) és járjon el hatékonyan az ügyben, akár bírságolás, illetve ha a jogszabályok alapján megalapozott, veszélyeztetés miatt rendőrségi feljelentés megtételével.

Megtisztelt észrevételeivel, remélem máskor is számíthatok jó szándékú, figyelemfelhívó véleményére!

Üdvözlettel,
Szebellédi Zoltán

Tisztelt Polgármester Úr! Kénytelen vagyok itt és újra fehívni a figyelmét, hogy a korábban általam felvetett problémákra csak nagyon csekély mértékben reagált az Önkormányzat.

Tudom, hogy a stílusom nem elég tiszteletteljes, de ez azért van  csupán, mert az önök önkormányzása igencsak sok kívánnivalót hagy maga  után. Nagyon rossz politika az amikor a kritikát úgy fogadják, hogy aki  ilyen módon nyilvánul meg önök felé, azzal egyszerűen nem  foglalkoznak. Lehet ezt csinálni egy, esetleg két emberrel, de óva inteném, hogy egész utca, település lakóival tegyék.! Nem attól lesznek maguk (maga) nagyok, ha sértődötten nem vesz tudomást a kritikákról, hanem attól, hogy minden erejével azon van, hogy a jogos kérést, ami ráadásul közérdekű, illetve az Önkormányzat bűnös hanyagsága miatt alakult ki, orvosolja.

Kezdeném egy új kéréssel:az orvosi rendelőben várakozó betegek érdekében haladéktalanul be kellene vezetni a sorszámok húzását (tudom volt már ilyen). Sajnos, mint páciens, látom, hogy egyesek, szinte kizárólag az etnikumhoz tartozók,sorukat nem kivárva, szemtelen módon bepofátlankodnak a rendelőbe. A jelenség nem mai keletű, nagyon felháborító, az orvosnak sem jó. Ne várják meg amíg ott tettlegességre kerül sor, mert nem mindenki tűri csendben szitkozódva ezt az áldatlan állapotot.

Maradt még a közérdekű Kis utcai kövesút ügye (*negyvenmilliós)*, a lakosok érdeke, ne felejtse el amikor a következő erdélyi utazáson jár, vagy amikor az idei Adventet szervezi. Most, hogy esik, kitűnően látszik, hogy hol fog felfagyni a kövesutunk két széle az otthagyott útpatkának köszönhetően. Megnézi? A Kisutcai közvilágítás ugyanúgy pislákol mint azelőtt. A Démásztól tudom, hogy a közvilágítás lámpabúráinak tisztítása az Önkormányzat  feladata!

Vajon mi a helyzet a rendőrségi épületre, a Gyulai út felőli falra ki  nem tett táblával?

Polgármester úr, a végére cinikus leszek. Milyen kár,hogy ma  Magyarországon nem büntetik az esküszegést! Egyetért velem?


Tisztelt Levélíró!

Köszönöm a megkeresését. A levelében felvetett témakörökben az alábbiakban válaszolok:

A választók bizalma alapján kb. 6 éve áll módomban figyelemmel kísérni és részben irányítani az Önkormányzat életét. Munkámat igyekszem alaposan, minél több körülményt figyelembe véve, de azt őszintén állíthatom, hogy lelkiismeretesen ellátni. Ezt a hozzáállást kérem minden munkatársamtól. Sőt, fontosnak tartom, hogy a település minél inkább közösségként működjön, ezért a civil szervezeteket is igyekszünk a lehető legnagyobb mértékben bevonni. Így nagyon sok szép eredményt sikerült elérni az elmúlt években is. Vannak azonban nehézségek, amiken olykor nem teljes mértékben tudunk úrrá lenni. Ilyen például évek óta a nagy mértékben változó jogszabályi háttér, amelynek nyomon követése, a szükséges változtatások lebonyolítása nagyon sok energiát vesz igénybe munkatársainktól. Végső soron a munkatársaink teljesítménye sem egyforma. Igyekszünk a lemaradókat felhozni, de vannak olyanok, akik előbb-utóbb véglegesen lemaradnak, de ezeket az ügyeket is igyekszünk toleránsan, empatikusan kezelni. A véleményeket – még a kritikát is – szívesen veszem (vesszük), azokból igyekszünk tanulni és a használható dolgokat a munkánkban felhasználni. Számos ilyen változtatás történt az elmúlt években. Persze, ha a vélemény nyilvánítás, kritika nem elsősorban támadó, hanem segítő jellegű, az mindannyiunk számára könnyebben kezelhető – mi is emberek vagyunk, vannak érzéseink, van önbecsülésünk. És nem lehet a bántó vélemények kapcsán a mögé bújni, hogy tűrje, bírja, hiszen közszereplőként ezt is vállalta.

Nézzük a felvetéseit konkrétan:

Az orvosi rendelőben várakozással kapcsolatban sorszám használata:
A javaslatát a magam részéről jónak tartom. Az orvosokkal egyéb ügyekben is rövidesen egyeztetésre kerül sor. Ezt a témát is fel fogom vetni. Bár előzetesen az egyikük azt mondta, hogy korábban volt hasonló rendszer, de az nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, képviselni fogom az újbóli bevezetését. A döntés azonban az orvosok kezében van. Az is az orvosokon múlik sorszámos rendszerrel együtt és anélkül is, hogy az érkezési sorrendet ne az erőszakosabb emberek miatt, hanem esetleg tényleg indokolt esetben változtassák meg.

A Kis utcai útpadka és a hiányzó aszfaltos út kérdése:
Úgy érzem, hogy levelében a két ügyet indokolatlanul összemosta. A Kis utca végén hiányzó aszfaltos út hiányával kapcsolatosan 1 évvel ezelőtt a közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésen elmondtam, amit ezzel kapcsolatosan el tudtam mondani. Aminek a lényege, hogy ennek a problémának a megoldását csak akkor tartjuk lehetségesnek, ha valamilyen pályázati forrást találunk a hiányzó szakasz tökéletesebb kialakítására. Ezt a választ ugyan Ön nem fogadta el, de azt kérte, hogy akkor legalább az ezen útszakasz melletti járdát tegyük jobbá. Erre a levelében ugyan nem tér ki, de nyilván tapasztalta, hogy ez – éppen az Ön felvetését is figyelembe véve – 2012-ben megvalósult. Az Önkormányzatnak évente általában 500 méter új járdaszakasz megépítésére volt eddig lehetősége saját forrásból, ezt a keretet igénybe véve épült meg a Kis utca végi járda. Emellett a járda melletti bozótost kiirtottuk, az út és a járda között szikkasztó árkot alakítottunk ki, hogy a meglévő útalap állagát jobban védjük. Amikor arra jártam – éppen Turovszki Krisztián képviselő úrral együtt -, még külön is meg is jegyeztem, hogy a Kis utcai aszfaltos út mellett magas az útpadka, mint sajnos általában a régebben épített útjaink mellett. Ezt a problémát igyekszünk orvosolni, ütemezetten, a pénzügyi forrásokat figyelembe véve. Ilyen munkálatok voltak az utóbbi időben az Öreg utcán és a Kossuth utcán – ami most hirtelen az eszembe jut. Ezt elsősorban gépi munka igénybe vételével érdemes elvégezni, amely gépek egy része viszont az Önkormányzatnak nem áll rendelkezésére – tehát gépi bérmunkát kell igénybe venni. Ez viszont jelentős mértékben megdrágítja a munkát. Megjegyezném viszont, hogy azzal a jelenséggel is találkoztunk, hogy miután elvégeztük az útpadka nyesését, másnap az érintett ingatlan tulajdonos újra “gátat épített”, nehogy a víz az ő portája előtti árokba folyjon. Egyébként pedig minden tulajdonosnak a saját portája előtt kötelessége lenne az úttest közepéig rendben tartani területet, hogy pl. a víz akadálytalanul lefolyhasson az úttestről – 1/2001. (I. 22.) önkormányzati rendelet a környezetvédelemről. Lehet, hogy hiba, hogy ezt mi nem kérjük számon, de a lehetőségeinkhez viszonyítva ütemezetten igyekszünk megoldani a problémát, belátva, hogy sok helyen ez már olyan mértékű, hogy az ott lakónak – az útpadka rendben tartásának korábbi elhanyagolása miatt – aránytalan fáradtságot és költséget okozna. E témakörrel összefüggésben ír a levelében testvértelepülési kapcsolatunk fenntartásáról, illetve a kulturális rendezvények ügyét belekavarva. Tájékoztatom arról, hogy a város költségvetése sok olyan tételt tartalmaz még, amelyek szorosan vett értelemben nem hozhatók összefüggésbe egymással vagy konkrétan az útépítés vagy út karbantartás ügyével. A Képviselő-testület fontosnak tartja a testvértelepülési kapcsolat fenntartását, sőt fejlesztését, akár újabb testvértelepülési kapcsolat kialakítását is. Fontosnak tartjuk a helyi kultúra színvonalas ápolását, fejlesztését is, de ugyanúgy fontosnak tartjuk a gyermekek művészeti oktatását vagy úszásra oktatását, a civil szervezetek és sportegyesületek támogatását, vagy akár a közterületeink ápolását, fejlesztését is – a lehetőségeket figyelembe véve. Még további fontos részeit is sorolhatnám az átlagos költségvetésünknek, amelyek a közösségfejlesztés, a város arculatának javítása érdekét is szolgálja. Amennyiben a költségvetés tervezése lehetőséget biztosít erre – mint ahogy eddig biztosított -, minél szélesebb körben kívánjuk a város életét színesebbé tenni.

A közvilágítási lámpatestek tisztításának kérdése:
A közvilágítás biztosítás kötelező önkormányzati feladat ellátást az önkormányzat szerződés útján látja el, beleértve az üzemeltetési és karbantartási feladatokat is – amelyre vonatkozólag az EDF DÉMÁSZ-szal van megállapodásunk. Tehát az erre való tájékoztatást rosszul adták meg Önnek. Az EDF DÉMÁSZ 2012-ben ezzel kapcsolatosan havonta 309.902 Ft-ot számláz ki, amelyben többek között a lámpabúrák ütemezett tisztítása, esetleg cseréje is szerepel. Többször egyeztettünk velük ebben a kérdésben, főleg a szolgáltatási díj magas volta miatt. Évente egyszer a cég egyébként beszámol a szerződés szerinti teljesítésről. Amennyiben jelezzük nekik, hogy egy-egy lámpatest megkárosodott vagy működésképtelenné vált, úgy azokat a szerződésben szereplő határidőn belül ki kell javítaniuk. Ezért mi magunk is havonta ellenőrizzük az esetleges meghibásodásokat és azokat elküldjük a szolgáltatónak, de lehetőség van és örömmel vesszük, ha a lakók is jelzik nekünk vagy a honlapunkról elérhető hibabejelentési linken keresztül az észlelt meghibásodásokat.

A rendőrség épületére kihelyezendő felirat kérdése:
Ebben a témában segítséget kérek, ugyanis pontosan nem tudtam beazonosítani a kérdést. Halványan rémlik, hogy valahol felvetődött annak a lehetősége, hogy a “RENDŐRSÉG” felirat kerüljön föl az épület Gyulai úti oldalára is. Ha erre ígéretet tettem – sajnos nem emlékszem -, akkor elnézést kérek a figyelmetlenségért, hiszen ez valóban nem valósult meg, bár úgy érzem, hogy ez nem a legkardinálisabb kérdés Újkígyós életében, de mivel túl nagy költséggel nem jár és praktikus lehet, ezért szerintem teljesíthető felvetés. Ha nem erre gondolt, akkor nem tudom, hogy miről van szó.

Az esküszegés büntethetőségének kérdése:
Ha cinikus akarnék lenni, akkor csak egyszerűen annyit válaszolnék: egyetértek. De ebben a kérdésben főleg nem akarok cinikus lenni. Őszintén szólva, először nem is tudtam pontosan, hogy mire gondol, miért kérdezi ezt? Azután úgy véltem, hogy ez a kérdés arra vonatkozhat, hogy a polgármesteri eskütétel hitelességét kérdőjelezi meg. 2010-ben is az alakuló ülésen én is, illetve a képviselők is az alábbi eskü szöveget mondták el: „Én, Szebellédi Zoltán esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Újkígyós fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen!”
Bár általában nem szokták szembesíteni az eskü tevőt az esküjével, de köszönöm, hogy ezt most Ön megtette. Időközönként jó szembenézni az elmúlt időszak cselekedeteivel vagy hiányosságaival (katolikus emberként ezt szoktuk tenni a szentgyónásban is). Tiszta lelkiismerettel azt állíthatom, hogy az esküben foglaltakat igyekszem maradéktalanul teljesíteni, bár az is igaz, hogy nap mint nap nem vetem össze a cselekedeteimet az eskü szövegével. Ha mégis valamiben hibáztam vagy ha valakit megbántottam, azt sajnálom, igyekszem megjavulni. Amit a szentgyónásban ilyenkor mondani szoktunk, azt tudom itt is megismételni: “Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a jó Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, a bűnt és bűnre vezető alkalmat elkerülöm. Ámen.”

Egyébként pedig alkalmas időben szívesen állok személyesen is a rendelkezésére, hogy véleményét, javaslatait elmondhassa, azokat esetleg megvitassuk.

Barátsággal és tisztelettel,
Szebellédi Zoltán

Polgálmester Úr ! A Tappe hullladékszállításával kapcsolatban van kifogásom.

Most a napokban érkezett meg a hulladékszállítási számla. 13 ürítést számláztak ki nekem, holott kb. minden második héten viszem ki a szemetes kukát üríttetni. Mivel sajnos egyedül élek, még akkor is csak félig van. Igénybe veszem a szelektív hulladékgyüjtő helyeket, üveget műa. flakkonokat oda viszem, a papír hulladékot összegyüjtöm és az iskolásoknak adom . Nem tudom lenne-e rá mód, hogy a kukákat egy kóddal lássák el, és ürítéskor kódleolvasóval, rögzítsék, hogy kinek hányszor ürítenek. Zöld hulladékot komposztálom. Így a mostani rendszer szerint elnem végzett munkáért fizetünk tőbben.

Boldog új évet kívánok.

Köszönettel: Takács Istvánné


Tisztelt Takács Istvánné!

Köszönettel vettük a január 4-i e-mail üzenetét, melyben a hulladékszállítással kapcsolatosan kereste fel az Önkormányzatot. Kollégáimmal egyeztetve az alábbi választ tudjuk adni a felvetett kérdésre:

Az Önkormányzat által ellátandó kötelező közszolgáltatási feladatok közé tarozik a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás és ártalommentes elhelyezés. Ezt a feladatát Önkormányzatunk 2012. 12. 31-ig a TAPPE Kft-vel kötött megállapodás alapján látta el. Mivel kötelező közszolgáltatásról van szó, annak díja a településen lévő ingatlanok számának figyelembe vételével lett kiszámolva. A szolgáltató a számlázása során nem a tényleges ürítések száma alapján állít ki számlát, hanem az elszállítások rendszerességének (heti) alapján. A lakossági szilárd hulladék elszállítására minden héten lehetősége van a település lakóinak, ezért jelentkezik a negyedév végén kiállított számlán az adott időszak ürítési lehetőségeinek (heteknek) a száma.

Újkígyós Város Önkormányzata a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás és ártalommentes elhelyezés közszolgáltatást 2013. 01. 01-től a Békés – Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. útján kívánja ellátni. Az Önkormányzat a 162/2012 (XII.17.) számú határozatában javasolta a közszolgáltatónak, hogy a mérőedények mérése alapján történő számlázás rendszerét dolgozza ki, reményeink szerint erre a közeljövőben sor is kerül. Addig is türelmét kérjük!

Szebellédi Zoltán polgármester

Üdvözlök minden kedves újkígyósi lakost!

Az évkönyvben Szathmári Linda néven lettem feltüntetve, habár a Szathmári névhez engem semmilyen kapcsolat nem fűz és nem is fűzött. Az e-mail cím, melyről a beszámolómat írtam, ott volt feltüntetve ez a név. Teszem Én hozzá, ha Kovács János e-mail címéről küldöm az írásomat, akkor K. János néven leszek benne az évkönyvben? Szóltunk a szerkesztőnek, hogy írja át Gedó Linda névre,de Ő erre azt reagálta, hogy semmit sem fog megváltoztatni, ez így marad, ahogy van! Ez engem mélységesen felháborít, hogy ilyesmi történik velem! Hogyan lehet ezt megengedni????Az Én személyes emlékeim, dolgaim, adataim egy számomra és más számára is teljesen ismeretlen név alatt futnak! Köszönöm szépen a drága szerkesztőnek, habár nem tudom ki Ő, mert én személyesen nem reklamáltam, ezt a hozzátartozóm tette. Üdvözletem! Gedó Linda

A fent említett levelezés, valamint Korcsokné Erdős Zsuzsanna iskolaigazgató válasza az alábbiakban olvasható:

Feladó: iskolaatujkigyos.hu (mailto:)

Címzett: limikeatvipmail.hu

Elküldve: 2012. április 11. 15:17

Tárgy : Felkérés

 

Kedves Linda!

A Széchenyi István Általános Iskola egy kiadvány elkészítéséhez kéri segítségedet. Kérlek, olvasd el mellékelt levelünket, s ha módodban áll írj a könyvünkbe iskolai emlékeidről, pályád alakulásáról!

Köszönettel: Domokosné Németh Ildikó

From: Szathmári Linda

Sent: Thursday, April 12, 2012 9:16 PM

To: Általános Iskola -Kunstár Anna-

Subject: Re: Felkérés

A kedves felkérésnek eleget téve nagy örömömre szolgál, hogy többek között engem is megkértek, hogy szereplője a jubileumi évkönyvnek.

Az akkori „nagyiskolában” 1990-1994-ig koptattam a folyosók padlóit. Nagyon szívesen emlékszem vissza az akkori diákévekre, hiszen számomra kellemesen teltek el és sok-sok élménnyel gazdagodtam. 1990-ben lettem felső tagozatos. Osztályfőnökként Lenhardt Enikő tanárnőt kaptuk meg, aki akkor még pályakezdőként tevékenykedett. Mi voltunk az első osztálya, de ennek ellenére minden egyes akadályt sikerrel leküzdöttünk. L. enikő tanárnő nagyon kedves, szimpatikus volt számomra, hozzá bizalommal lehetett fordulni. Nekünk Ő magyar irodalmat, nyelvtant és orosz nyelvet tanított. Nagyon fontos a magyar irodalom és nyelvtan, hiszen ez alapozza meg az emberi kommunikációt. Köszönöm szépen neki a sok segítséget és kitartást!

Nagyon jó és tartalmas osztálykirándulások voltak, melyek lehetőséget szolgáltattak arra, hogy hazánk egyes részeit, szegleteit jobban megismerjük. Ezek feledhetetlenek mindenki számára.

Külön szeretném kiemelni Tömösi Károly tanár urat, aki jelenlegi pályám megalapozásában működött közre, persze akkor még tudtunkon kívül. Ezekben az években még nem tudtam, hogy mivé cseperedek, milyen szakmát fogok választani. Így utólag köszönöm neki a sok támogatást, segítséget, amelyeket a testnevelés órákon nyújtott. Ő akkor földrajz órákat is tartott, melyet szintén nagyon kedveltem. Még megemlíteném Skaliczki Lászlóné tanárnőt, aki matematikát tanított, Pallér Istvánné Piroska nénit, ki a fizikában jeleskedett, Erdős Zsuzsa tanárnő, aki az egyik kedvenc tantárgyamat a biológiát oktatta és Gyarmathy Zsolt tanár urat, kinek a történelem volt a szakterülete. Mind-mind nagyon jó szakemberek, tanárok, órákat lehetne róluk mesélni. Ők azok az emberek, akik megmutatták számunkra a kezdetet, a helyes utat, de a nagybetűs életbe kilépve a harcot saját magunknak kell megvívnunk, egyedül kell leküzdeni az előttünk álló akadályokat.

Általános iskolás éveimbe visszahúzódó, bátortalan kislány voltam. Ezt a visszahúzódottságot a középiskolás éveimben is folytattam, de majd utána egy nagy fordulatot tettem. Szakítottam a múltammal, már nem az a gyámoltalan kislány vagyok, aki az anyukája szoknyáját szorongatja. Egészségügyi szakközépiskolában végeztem általános ápoló és asszisztens szakon. Édesanyám Gedóné Éva, aki jelenleg Újkígyóson védőnőként dolgozik, valószínűleg minden iskoláskorú is ismeri Őt. Akkoriban Ő motivált arra, hogy egészségügyi területen dolgozzak. Ez a terület számomra semmilyen kihívást nem jelentett. A nőies szakmát hirtelen felváltotta egy a férfiaknak is kihívást jelentő másik szakma, a katonaság. Szó szerint fegyvert ragadtam, letettem a fecskendőt. A 2000-2001-es tanévben Budapesten elvégeztem a Katonai Szakközépiskolát Légvédelmi rakéta és tüzér szakon. Jó fizikai állóképesség, erőnlét kellett ahhoz, hogy felvegyenek és elvégezzem ezt az iskolát. Sikeres évet zártam magam mögött, nem adtam fel a kemény katonai kiképzést, maradéktalanul véghez vittem azt. Hivatásos katonává váltam, 2001-ben tiszthelyettessé avattak fel. Jelenleg is katona vagyok, szeretem a szakmámat és úgy érzem, hogy jól választottam. Mivel légvédelmi rakéta és tüzér szakon végeztem, így éleslövészeten is részt vettem már két alkalommal a Balti tenger partján Lengyelországban. Itt elmondhatom azt, mint nő elsők között vagyok, kinek a feje fölött egy éles légvédelmi rakéta zúgott el három alkalommal is. Megkockáztatom, hogy én vagyok az első magyar nő, akivel ez történt. A lengyel katonák az első éleslövészetemen csodálattal vettek körül, hiszen akkor náluk még nem volt nő rakétaindító állványon. 11 éve űzöm ezt a szakmát, de még nem vált számomra unalmassá,szeretem csinálni. Én nem féltem nagyot lépni, sőt az akadályozat könnyűszerrel átugrottam, bebizonyítottam, hogy egy női lélek is képes kiállni a szóbeli megaláztatást, parancsolgatást és nem utolsó sorban leküzdi a fizikai erőnléti feladatokat is.

Jelenleg egy Győr melletti kis faluban ( Bőny) élek a családommal. Van két kisgyermekem és egy szerető párom. Már nem érzem magam elveszettnek, kiállok magamért, harcolok az igazamért. Jelenlegi célkitűzésem egy újabb diploma megszerzése a már meglévő mellé. Egy ideillő idézettel szeretném zárni soraimat.: „ Nem tudod, mit rejt a sorsod, mosolyt hoz –e vagy könnyeket. Tanuld meg hát feledni a rosszat, s őrizd meg a boldog perceket.” ( Hemingway)

 

Kedves Linda!

Engedd meg, hogy a szerkesztőbizottság nevében ezúton kérjek elnézést, amiért az iskola évkönyvében Szathmári Linda néven lettél feltüntetve. Mivel az évkönyvben való bemutatkozásra felkérő levelünkre Szathmári Linda névről jött a válaszleveled, alá nem írtad, és arról sem tettél említést, hogy milyen néven jelentessünk meg a könyvben, egyértelműnek tűnt számunkra, hogy a levélben említett szerető párod vezetékneve a „Szathmári”. Természetesen, ha Kovács János, vagy akárcsak nem Linda keresztnév szerepelt volna az általad használt e-mail címben, kinyomoztuk volna, milyen néven jelentessünk meg a könyvben.

Az évkönyvet 500 példányban rendeltük meg a nyomdában, megjelentetését a tanév zárásának, illetve a Hazaváró időpontjára terveztük. Mi tagadás, elég terjedelmesre sikerült a könyvünk, így a nyomda a Hazaváróra csak 320 példányt tudott kinyomtatni (ezt is – a kötés miatt – csak két részletben, 220, majd 100 példányban szállította). A neved körüli sajnálatos hiba a megjelenés után derült ki. Az évkönyv megjelenéséhez az anyagi feltételek megteremtése nem volt könnyű feladat, hiszen több százezer forintról volt szó. Sem anyagi okok miatt, sem az idő rövidsége miatt nem tehettük meg, hogy 320 könyvet leselejtezzünk és újra gyártassunk. A közeljövőben megjelenő további 180 példányban és amennyiben még igény lesz rá, a későbbiek során megjelenő kötetekben már helyesen fog szerepelni a neved.
Miután e sajnálatos félreértés tisztázására a város honlapján kerül sor, szeretném az iskola és a közted való levelezést is nyilvánossá tenni.

Szeretettel üdvözöllek: Korcsokné Erdős Zsuzsanna

Polgármester Úr! Segítséget szeretnék kérni! A gyermekeim esténként szeretnek kijárni a kézilabdapályára kosarazni.Kb. másfél hete nincs kint világítás este!

Nagyon meleg van nappal és én örülök hogy esténként legalább kicsit mozognak! Szeretném kérni hogy legalább a nyáriszünet idejére maradjon meg a közvilágítás a pályán legalább éjfélig!


A kézilabda pálya megvilágításának lehetősége nem szűnt meg, csak át lett alakítva. A kistornaterem sportcsarnok felőli bejárata mellet van egy nyomógombos kapcsoló, amivel fel lehet kapcsolni a világítást. A kapcsoló időzáras, viszont ha automatikusan lekapcsolt a világítás, akkor újra meg kell nyomni a kapcsolót és ismét üzemel a világítás.

Szebellédi Zoltán
polgármester

Csak egyettlen kérdésem lenne az ön számára, mégpedig az, hogy tudomásom szerint évvekkel ezelőtt amikor ön még nem volt hivatalban működött egy nagyon jó kis csapat Újkígyóson.

Mindezt onnan tudom, hogy én magam is tagja voltam. Volt Egy általam tisztelt és nagyra becsült személy aki ezeket a fiatalokat évről évre össze tartotta és vezette. Ezek a fiatalok-köztük én magam is- akár még a munkahelyéről szabadságot kérve, de egy két héten keresztül tevékenykedett a községért és annak lakóiért, hogy azo az akkor még két napos rendezvényen önfeledten szórakozzanak és jól érezzék magukat. Meg tudná nekem mondani, hogy azokat a lelkes fiatalokat miért kellet szét zülleszteni? Talán ha ezt önök ott a hivatalban dolgozókkal karöltve támogatták volna akkor most nem kellene azt olvasnom, hogy önkéntesek jelentkezését várják a rendezvények lebonyolításához.
Előre is köszönöm válaszát. Egy volt önkéntes.


Tisztelt Cím!

Köszönettel vettem az önkéntes segítőkkel kapcsolatos észrevételét, de mivel személytelen az ügy, nem írt konkrétumokat, ezért nem tudok ebben a témában érdemben nyilatkozni. Miért gondolja, hogy az önkormányzat volt az, aki – hogy az Ön szavaival éljek – szétzüllesztette az önkéntes segítőket?
Amennyiben szeretne erről személyesen beszélni, kérem, hogy keressen fel a Hivatalban!
Tisztelettel,
Szebellédi Zoltán
polgármester

Tisztelt Jegyző Úr. Érdeklődni vagy egy kis segítséget szeretnék kérni, hogy a lakás felújításból származő/keletkező hulladékot ( tégla törmelék, beton törmelék, stukator, főld, stb…), van-e lehetőség ezt elszállítatni, elhelyezni valami közeli helyre?

Válaszát és megértését előre is köszönöm.


Kedves Annamária !

Építési és bontási törmeléket a volt szeméttelepen kialakított inert hulladéktárolóban lehet elhelyezni. Az elhelyezésért tonnánként 480 Ft+Áfa díjat kell fizetni a helyszínen a telepőrnek. A hulladéktároló a szennyvíztelep mögötti területen található.

Üdvözlettel:

 Berki László
Műszaki csoportvezető

Tisztelt önkormányzat!

Nincs homok?? Nem igaz hogy nem lehet letakarítani vagy legalább is leszórni az utakat?! Így nagyon baleset veszélyes közlekedni, még szerencsétlen buszosok is csúsznak és alig bírnak megállni! Majd akkor fognak tenni az ügy érdekében valamit ha már nem 1baleset volt? Ha már város akkor legyen is város Újkígyósból.
Tisztelettel: Közlekedni próbáló Újkígyósi lakos


Tisztelt Levélíró!

Köszönettel vettük a város utcáinak letakarításával kapcsolatos észrevételét, melyre az alábbiakban válaszolunk:

Önkormányzatunk 2011. november hónapban, a téli felkészülés jegyében 60 m3 homokot vásárolt az utak szórására, amelyet telephelyünkön letároltunk. Természetesen nem az a célunk, hogy balesetek történjenek az útjainkon, viszont az úttestek homokkal való leszórása ez idáig nem tűnt ésszerűnek, az alábbiak miatt. Az Önnek írt előző levelünkben felsorolt hódúróink folyamatosan dúrják az utakat, szélesítik az úttestet ( mivel a várható további hóesés esetén nem lenne hová dúrni a havat az úttestről), így a kiszórt homokot is ledúrnák az úttestről. Ezen körülménytől függetlenül a forgalmasabb útkereszteződések ( pl.: Kossuth utca – Petőfi utca, Arany J. utca – Kossuth L. utca ) homokkal történő leszórása, valamint a város forgalmas útjain a jégmentesítő szer szórása több alkalommal megtörtént. Az extrém hideg miatt viszont a jégmentesítő szer hatását kiváltani nem tudta (-7 Celsius fok alatt nem olvasztja a jeget), valamint a ma hajnalban esett hó a maradékot is lefedte. A buszmegállókban a hó eltakarítását munkagépeinken kívül hólapáttal ellátott munkatársaink is végzik, mint írtuk, mindent megteszünk városunkban a minél optimálisabb útviszonyok kialakításáért.

Örömmel tapasztaljuk – az Ön által írt levelekből kitűnik -, hogy szívén viseli a település közterületeinek állapotát. Az építő jellegű kritikáit a jövőben is várjuk!

Üdvözlettel,

Szebellédi Zoltán
polgármester

Szeretném kérni hogy a hódúrok többször járjanak az utakon mert így az autósok nem mernek, sőt nem is bírnak elindulni a munkába. megértését köszönöm.

Tisztelt Levélíró!

A hó eltakarításával kapcsolatos felvetésére az alábbiakat tudjuk válaszolni:

Újkígyós belterületén 36 km hosszúságú úthálózaton kellett a hóeltakarítást elvégezni, továbbá a külterületi utakon is a Polgármesteri Hivatal munkagépei végezték a hódúrást az ott lévő tanyák (Eperjes, József major) lakóihoz való eljutás elősegítése érdekében. Ehhez kapcsolódott a kerékpár úthálózat hótalanítása, valamint az örökföldi bekötőút (ún. elkerülő út) tisztítása is és a különböző intézményeknél (Egészségház, Gyógyszertár, Napköziotthonos konyha, Művelődési Ház) a gépkocsi parkolóhelyek kialakítása.

A hóeltakarítást városunkban 3 db tolólappal ellátott nagy teljesítményű traktor, (MTZ, Pronar, ETC-165) valamint 1 db YANVAR típusú, szintén tolólappal ellátott kistraktor végezte. Ezen gépjárműpark – a térség hasonló településeinek hóeltakarításba bevonható eszközeihez képest (a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség információja alapján) – igen jelentősnek mondható. A hóesés kezdetét követően munkagépeink a szükséges időben azonnal megkezdték a hóeltakarítást (2012. 02. 03-án 14.30 körüli időben) és azóta is folyamatosan dolgoznak közterületeinken a nap 24 órájában. A munkagépek kezelését az arra képzett munkatársainkon kívül hozzáértő önkéntesek bevonásával tudtuk/tudjuk végezni.

Hivatalunk mindent megtesz a minél optimálisabb útviszonyok kialakításáért.

A fent leírtakból is kitűnik, hogy milyen mennyiségű munkát kell elvégezni, viszont lehetőségeinkhez képest többször is járunk egy-egy útszakaszon a tolólapos járműveinkkel.

Türelmét és megértését köszönöm!

Üdvözlettel:

Szebellédi Zoltán
polgármester

NYÍLT LEVÉL A POLGÁRMESTERNEK! / NEM ÚR !!!/

MIÉRT KELLETT A SÁTOR, AMIKOR VAN MŰVHÁZUNK, MEG SPORTCSARNOKUNK? EZ NEM MUTYI??? VAGY A FIDESZES FÜLKEFORRADALOM?

ASZTÁN. AZ EGYMILLIÓ JUTALOM? KELL AZ 5 GYEREKNEK AJÁNDÉKRA? A RENGETEG SZEGÉNY MEG DÖGÖLJÖN ÉHEN A SZENTESTÉN, DE TEMPLOMBA AZÉRT JÓKEDVŰEN MENJEN EL?

ASZTÁN. AZ EZÜSTÁG. AKI MOST MEGY BE, AZ NEM FIZETI A 2,4 MILLIÓ BEUGRÓT, MINT A TÖBBIEK. MIRE FEL? TESSÉK VISSZAADNI A TÖBBIEKNEK A LÓVÉT!! NO NEM IS BESZÉLVE A REGGELIRŐL MEG A VACSORÁRÓL.

EZEK ÍGY EGYÜTT MEGÉRDEMELNEK EGY JÓ TV RIPORTOT!!! AKI TUDJA ADJA ÁT.

EZ KATASZTRÓFA. EZ AKKOR IS AZ VOLNA, HA NEM A FIDESZ URALKODNA KÍGYÓSON. KORÁBBAN ILYEN GAZTETTEK NEM VOLTAK.

AKI TUDJA CÁFOLJON. JÓ LENNE A KAMERA ELŐTT

Tisztelt Levélíró!

Köszönettel vettem az ujkigyos.hu honlapon elhelyezett e-mail címre érkezett megkeresését. Felvetéseire az alábbi tájékoztatást tudom adni:

Az ádventi rendezvénysátor témaköre: a kibővített intézményvezetői stábbal közösen úgy ítéltük meg, hogy a karácsonyi készülődés hangulatához leginkább a sátorban tartott rendezvény a legideálisabb. A rendezvény ilyen szintű megrendezését, kimondottan erre a célra szánt támogatások is lehetővé tették. Önkormányzatunk a helyi vállalkozásokat részesíti előnyben, ezért ha alkalom van rá, újkígyósi vállalkozóval kötünk szerződést. Ár szempontjából a városban működő vállalkozás nem drágább, mint a külső szolgáltatók.

Az Ön által említett polgármesteri jutalom nem valós adat, a pontos összeget az Újkígyósi Önkormányzati Értesítő 2011. november-december havi számában olvashatja. Egyébként az összeg megfelel a polgármester havi illetménye meghatározott százalékának. Ennek az összegnek a kifizetése része volt az Önkormányzat minden dolgozójának kifizetésre kerülő jutalomnak, amelyről a Képviselő-testület az éves költségvetés elfogadásakor gondoskodott.

Az “Ezüstág” Idősek Otthonával kapcsolatos kérdését illetően, a témában leginkább illetékes személy, az intézmény vezetője, Vida Klára válaszol Önnek:

Kedves ismeretlen!

Ha már megszólítva lettem – közvetetten – az alábbi tájékoztatást tudom
Önnek nyújtani:

A Békés Megyei Kormányhivatal 2011. december 28-i hatállyal az “Ezüstág”  Gondozási Központ működési engedélyét 50 férőhelyre módosította, így az emelt szintű ellátás mellett már általános ápolást, gondozást nyújtó elhelyezést is biztosíthat a rászorulók számára.

Az emelt szintű ellátás egyszeri bekerülési díja: 2 300 000 Ft (és nem 2 400 000 Ft).

Az általános ápolást, gondozást nyújtó elhelyezésnek nincs egyszeri bekerülési díja!

Bárminemű egyéb kérdésre szívesen válaszolok személyesen vagy telefonon:

“Ezüstág” Gondozási Központ

5661 Újkígyós, Petőfi S. u. 26-28.

Vida Klára

66/554-200

U.i.: Legyen szíves elsőként alaposan tájékozódni mielőtt téves információkat oszt meg a nagyérdeművel – munkatársaim felhívták a figyelmemet, hogy a részünkre megküldött levelet először egy másik,
nyilvános honlapon jelentette meg -, hiszen sok ember keres meg nap, mint nap különböző kérdésekkel, problémákkal (saját arcukat felvállalva), amelyekre a legjobb tudásom szerint szoktam választ adni vagy segítséget nyújtani. Köszönöm!

Üdvözlettel,
Szebellédi Zoltán
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Nem szokásom felszólalni különböző ügyek érdekében,de ez már nem kéztet hallgatásra. Az elmúlt év Újkígyós látványa nem hagy szó nélkül! Születésem óta itt élek és elszomorít amit látok nap mint nap! Azt még valahol megértem,hogy az éves kommunális adót meg kellett növelni-mert város lettünk-de ezért úgy gondolom a lakosság elvárhat alap dolgokat. Pl.:Közterületen vállamig érő gaz,a régi kerékpárút életveszélyes,és a Gyulai út észak felé terjedő településrész nem kap figyelmet. A Jókai utcán / Gyulai úttól,Széchenyi utcáig terjedő szakaszán / annyira rossz a járda,hogy már jó pár cipőmet tönkretette. Közvilágítás katasztrófa:itt megjegyezném,hogy egy Végegyházán lakó ismerősöm is szóvá tette,náluk világossabb van,mint itt. Szégyeltem Magam,de igaza van! Szégyen!!! Azt sajnos nem tudom hogy az egykori Róna étterem jelenleg kinek a tulajdonában van,de nem kellene valamit tenni azért, hogy ahol egykoron remek rendezvények voltak,megmentsük azt???
Tisztelt Polgármester Úr!
Újkígyós központi területe szépült,ez elismerésre méltó,de ezzel párhuzamosan-egy pár utcával távolabb-rosszabb állapotba került városunk!Háttérbe szorultunk!!!!Köszönöm a figyelmét,hogy időt szánt levelem végigolvasására!

Üdvözlettel: Újkígyós polgára


Tisztelt Varga Gabriella!

Köszönettel vettem Újkígyós várossal kapcsolatos észrevételeit. Felvtéseire az alábbiakat tudom válaszolni:

2007-ben a Jókai utcában 200 fm járdajavítás történt. A település azon részén az elmúlt négy évben 1070 fm járdajavítást végeztünk. Felújításra került a Fő utca (Jókai – Iskola) útburkolata. Megépítésre került a játszótér.

A volt RÓNA étterem magántulajdonban van, amely ingatlanadóval és hitellel terhelt, ezért értesítettük az illetékeseket a hitelfedezet rontásról. Mivel semmilyen lépést nem tettek ennek megakadályozására, ezért két alkalommal, 2011. március 31-én, valamint 2011. június 26-án kértük vizsgálat kezdeményezését a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyekért felelős államtitkárától (Kármán Andrástól), valamint a Raiffeisen Banktól. A rendőrség tehetetlen volt, mert az említett két érintett nem tett feljelentést. Választ egyik helyről sem kaptunk a mai napig sem. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az épületet nem kívánják helyreállítani, a Polgármesteri Hivatal lelakatolta azt, és megpróbálta megakadályozni az anyagok elszállítását. Mivel sem a Bank, sem az NAV nem tett semmit, így az ingatlant tovább nem tarthattuk zárva.

Üdvözlettel,
Szebellédi Zoltán
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Hónapokkal korábban jeleztem ön felé,hogy a helyi Ady Endre utcán mit keres a Körös-Volán busza(i)!A helyzet változatlan,sőt mi több zavaró,és gondolom nem vagyok egyedül ezzel!Reggel és este is most már! Talán vegyem saját kezembe az ügyet?Ön,ha nagyobb hangsúlyt fektetne erre a dologra talán el is érnénk valamit ebben az ügyben!Még egyszer szerteném kérni az ön segítségét,vagy ha nem megy,én intézkedem!(Ha birok!)

Más:Újkígyóson nincs válság?Várom válaszát ebben az ügyben is!Kívácsi vagyok!Mert,ha nem,akkor jó lenne folytatni(PL.:) a járdaépítéseket,hogy a gyermekemet nyugottan végig tudjam tolni az utcán annélkül,hogy szétrázzam a babakocsiba!Kicsiny dolog,de sok-sok anyuka és apuka van így ezzel!

Maradok tisztelettel és várom bőbeszédű válaszát:

Virág Tibor


Tisztelt Virág Úr!

Alábbi felvetéseire a következőket tudom válaszolni:

Buszok az Ady Endre utcán:

Múltkori jelzése után a rendőrségnek felhívtuk a figyelmét az Ady Endre utca forgalmi rendjével kapcsolatos esetleges szabálytalanságokra. Kértük a nagyobb odafigyelést, illetve a szükséges intézkedések megtételét. Egyébként pedig a Polgármesteri Hivatal munkatársai vizsgálják a jogi lehetőségét annak, hogy saját hatáskörben hogyan tudnánk hatékonyabbá tenni az ellenőrzést – pl. közterület felügyeleti jogkörök alkalmazása. Az Újkígyóson járó buszok 9, illetve 10 tonnásak, tehát mehetnek az Ady Endre utcán, de nem jó, hogy ott mennek, nem kell, hogy arra menjenek. Ezért jelzése alapján egyeztetést folytatunk a Körös Volán Zrt. vezető munkatársaival az ügyben. Kérni fogjuk őket, hogy a buszok ne arra menjenek, hanem a megszokott útvonalukon.

Járdaépítés:

Önkormányzatunk hangsúlyt fektet arra, hogy új járdák épüljenek, illetve a régi rosszak felújításra kerüljenek. Ennek megfelelően 5 éve szisztematikusan végezzük ezt a munkát. Az anyagi lehetőségek viszont korlátot szabnak ebben, ezért évről-évre ütemezetten folynak a munkák. A költségvetés által meghatározott összegnek megfelelően a Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság dönti el, hogy adott évben hol épülnek járdák – nyilván a legkritikusabb szakaszokat veszik előre, de ügyelnek arra is, hogy a település különböző részein folyjon az építés. Ugyan a Polgármesteri Hivatal munkatársai – mint előkészítők – igyekeznek pontos felmérést, információt adni a legkritikusabb szakaszokról, de örülünk annak, ha ezt segítik lakossági észrevételek is. Ezért kérem, hogy erre vonatkozó információját emailben tegye meg Berki László műszaki csoportvezetőnél (pmh.muszakatujkigyos.hu).

Köszönöm észrevételeit.

Üdvözlettel,
Szebellédi Zoltán
polgármester

Tisztelt Polgármester!

Az Újkígyósi hiradó (hírmondó) fórumjában olvastam, hogy a városháza felójjítását, egy Csorvási cég végzi. Mivel nem ismerem, a körülményeket, szeretném megkérdezni, miért nem lehetett megoldani, hogy a helyi vállalkozó végezze el a munkát. Mivel a fórumban egyébbként sem dícsérik kövérre az embert, és a rosszhírnek, vagy félre érthető dolognak egyébbként is nagy a kelletje, ez most az aktális konc amit épp lobogtatnak.

Üdvözlettel: ha nem haragszik, az aláírást most kihagynám. :)))


Tisztelt Érdeklődő!

Elnézést kérek, hogy nem “postafordultával” válaszoltam levelére. Mivel szabadságon voltam több napot, ezért először is be kellett hoznom a “lemaradásomat”.

Először is sajnálom, hogy nem egyenesen teszi fel a kérdését – akár szemtől szembe vagy legalábbis a saját nevét használva -, ennek alapján arra következtetek, hogy nem teljesen egyenes szándékkal teszi, amit tesz. Ennek ellenére természetesen válaszolok, hiszen nekem nincs mit takargatni.

A kérdéskörrel kapcsolatosan, amelyről érdeklődött, a válaszomat két részre bontom:

Először is általános elvként szeretném leszögezni, hogy településünkre akkor hat a legkevésbé a gazdasági válság, illetve az egyéb külső befolyásoló tényezők, ha saját erőforrásainkat a lehető legjobban igyekszünk felhasználni. Ennek megfelelően nagyon sok kezdeményezése van a képviselő-testületnek, amely ezt az elvet követi. De nagyon fontos alapelvnek tekintem, a megoldásokat ne csak vagy ne elsősorban kívülről várjuk, mi magunk tegyünk azokért!

Másodsorban a konkrét kérdésére is csak összetetten tudok válaszolni, illetve előzményként néhány példát leírni.

Az önkormányzat beruházásait végző vállalkozásokat a hatályos jogszabályok alapján választhatjuk ki. Az összeghatárok miatt ez általában nyílt közbeszerzési eljárást jelent. Vagyis a pályázatot nyíltan hirdetjük meg – a feltételek kialakításában részben “kötött pályán mozgunk”, részben eldönthetjük a feltételeket -, az arra jelentkezettek közül tudunk választani – természetesen a törvényi előírásoknak megfelelően. Kisebb összeg esetén – törvény szerint -, egyszerűsített közbeszerzési eljárást is lefolytathatunk, vagyis minimum 3 ajánlattevő vállalkozást meghívhatunk a pályázatra. Az elmúlt 5 évben a nyílt közbeszerzési pályázatainkon egyszer sem pályázott újkígyósi vállalkozás (sajnálatos módon), vagyis egyik vállalkozás sem érezte magát elég erősnek, felkészültnek ahhoz, hogy a szigorú feltételeknek megfeleljen, illetve a komplex vagy speciális feladatokat el tudja végezni amellett, hogy a beruházás teljes költségét megfinanszírozza (adott esetben, mint az eddigi példák mutatják, a beruházás befejezése után még 6-12 hónapos kifizetési teljesítés idejére is).

Itt azonban megjegyzem, hogy ahol lehetett, ott küzdöttünk az újkígyósi vállalkozókért – ilyen volt például a konyha élelmiszerrel történő ellátása.

Azt is megjegyezném, hogy pl. az egészségház beruházását megnyert vállalkozóval az első dolgom volt, hogy leüljek tárgyalni és újkígyósi vállalkozókat ajánljak a figyelmébe, hogy lehetőség szerint vonja be őket a beruházásba. 5-6 típusú vállalkozóval le is ült tárgyalni, akikkel meg tudott egyezni, azokkal meg is egyezett, így több újkígyósi vállalkozás is dolgozott az egészségház felújításán. De ez így volt a többi beruházás esetében is.

A Kossuth utcai térburkoló építését – mivel összeghatár szerint nem kellett nyílt közbeszerzést lefolytatni – újkígyósi vállalkozók bevonásával szerveztük meg (egyébként volt olyan vállalkozó képviselő, aki ezzel nem értett egyet, mert “túl macerás”), aminek az összehozása egyébként nem kis feladat volt, mint utólag kiderült. A törvényi előírásoknak csak nagyon nehezen tudtak egyesek megfelelni.

Számomra az is nehézséget okoz ebben a témakörben, hogy – néhány kivételtől eltekintve – meg sem keresnek a helyi építési vállalkozások, hogy dolgozni szeretnének. Erre a piac beruházással kapcsolatosan volt ellenpélda, de amikor kiderültek a részletek, elálltak a pályázat beadásától, mert számukra “túl nagy falat” volt a munka komplexitása, de a fent említett finanszírozási okok is elrettentették (vagyis 35-40 M Ft-ot akár 1 évre is meg kell tudnia finanszírozni). De még pályázat esetén is a legjobb pályázó kapja meg a munkát, amelyben elsősorban az ár a döntő kérdés.

A fentieket figyelembe véve a Csorvási Építőmester Bt. nyerte meg az egészségház beruházást (egyébként a szerződésben kötelezett munkák mellett in gratis kicserélték a teljes tetőn a cserepet), illetve most a piac beruházást is. Az egészségház kivitelezési munkáival meg voltunk elégedve, ezért természetesen tőlük is kértünk ajánlatot a Városháza homlokzatának átalakítására. A legjobb árajánlatot tőlük kaptuk, tehát ők végezték el a munkát. A munka egyébként 3.120.000 Ft + Áfa összegbe kerül. A legjobb ár mellett még “pumpoltuk” a vállalkozót, hiszen a szerződéses munka mellett még további kb. 150.000 Ft összegben végez el munkálatokat (szúnyoghálók, ereszcsatorna és lefolyócsatorna elhelyezése).

Végül visszatérve az ügy általánosabb részére: nagyon örülnék annak, ha egy újkígyósi építési vállalkozás “kinőné magát”. Mind eszközpark, mind szakember ellátottság, mind pénzügyi értelemben alkalmas lenne arra, hogy viszonylag nagy összegű, komplex beruházásokat el tudnának vállalni. Ha ilyen cég megkeres engem, a törvényes eszközökkel igyekszem azon lenni, hogy az önkormányzat beruházásait ők végezzék, sőt lehetőség szerint szívesen “menedzselném” őket, hogy máshol is végezhessenek munkát.

Remélem kérdésére megnyugtató választ tudtam adni. Ha a fenti ügyeket illetően segítségünkre tud lenni, szívesen várom személyes megkeresését.

Utólagos engedelmével a kérdését és a adott választ kihelyezzük a honlapunkra is, hátha másokat is érdekel a téma.

Üdvözlettel,
Szebellédi Zoltán
polgármester

Tisztelt polgármester úr kígyósi rendőrség 4-órától nem dolgozik meg halhat a falu? POLGÁRŐRÖK!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?

Tisztelt Kovács Úr!

Mint azt bizonyára Ön is tudja, a rendőrséggel kapcsolatosan nincs utasítási jogköre az önkormányzatnak. Ezért abba sincs beleszólásunk, hogy a vezénylésüket, szolgálatukat milyen időbeosztásban tegyék meg. Ezzel kapcsolatosan minden rendőrségi beszámoló és egyéb egyeztetésekkor azt szoktam kérni, hogy 24 órás szolgálatot lássanak el. Erre a válasz az szokott lenni, hogy ezt a jelenlegi létszámmal (6 fő) sem tudják megtenni, ráadásul olykor nem is áll rendelkezésre a teljes létszám sem. Ami olykor problémát okoz, a lakossági telefonos jelzésre történő ügyeleti reakció(idő), amikor újkígyósi rendőrök nincsen szolgálatban. Ezt a problémát éppen ma is jeleztem a rendőrség képviselőinek egy egyeztetés keretében. A polgárőrök egy civil szervezetben működnek (kb. 40-50 taggal), önkéntesen, szabadidejükben látnak el szolgálatokat éjjel és nappal. Ezért nagy tisztelet és köszönet illeti őket. Szolgálatok adása a szolgálati beosztásnak megfelelően történik rendszeresen. Újkígyós közbiztonságáért az említett két szervezeten kívül mi magunk is tehetünk. Úgy, hogy figyelünk egymásra (utcán, szomszédokra), a gyanús eseményeket pedig jelezzük. Ezeket a jelzéseket a rendőrségen és a polgárőrségen kívül az önkormányzat felé is eljuttathatják, azzal kapcsolatosan igyekszünk minél rövidebb idő alatt hatékonyan intézkedni.
Telefonszámok:
Rendőrség (helyi, szolgálati időn kívül a békéscsabai ügyeleten csörög):30/633-72-26
Polgárőrség: 30/621-42-50

Fontos az együttműködés Újkígyós közbiztonságáért!

Üdvözlettel,

Szebellédi Zoltán
polgármester

Örömmel tapasztaltam , hogy megszaporodtak a belvárosban az utcai szemétgyűjtők, remélem másokban is hasonló érzések ébrednek és rendeltetés szerűen használják majd, s az idő előre haladtával egyre kevesebb szemét lesz szétdobálva!

Közlekedéssel kapcsolatos kérdésem lenne. Az úgynevezett ‘MO-ás’ (várost elkerülő út) megépítése mikorra várható?

Az Arany János útra ráterhelt kamionforgalom több mint zavaró. A napokban az Újkígyós-Szabadkígyós közötti útról láttam letérni a földútra egy kamiont majd a volt tsz, jelenlegi major irányába. Ez a földút lesz kiépítve?

Üdvözlettel:
Horváth János


Tisztelt Horváth János!

A tehermentesítő út megépítésére 2010 elején pályázatot adtunk be, amely azonban sajnos nem nyert támogatást. Mivel a beruházás jelentős anyagi forrásokat igényelne (kb. 300 M Ft), ezért azt csak jelentős pályázati támogatással tartjuk elképzelhetőnek megépíteni.

A tervezett nyomvonal: a Marottyiék környékén lévő földúton a József majorig, a repülőtér mellett a homokbányához vezető útig, a homokbánya útján a Petőfi utcáig.

Üdvözlettel,

Szebellédi Zoltán

Tiszelt városvezetés. Két kérdésem lenne.

1: Mikor újítják fel a Sz.kígyós-Újkígyós közötti kerékpárutat. Rengetegen közlekednek rajta ki munkába járás miatt. Ki pedig sportolás miatt. Véleményem szerint az állapota nagyon balesetveszélyes.

2. Előreláthatóan hány roma lakos fog még városunkba költözni. Illetve miért nem tiltották ki őket mint Szabadkígyóson? (lassan híre megy a megyében )

Köszönöm válaszát. Üdvözlettel: Egy lakóhelyét szerető fiatal.


Kedves “lakóhelyét szerető fiatal”!

Köszönöm a megkeresését a két kérdésben, azokra természetesen nyíltan (a város honlapjának megfelelő részére föltéve) és személyesen Önnek is (a megadott e-mail címre) válaszolok. Azonban megjegyzem, hogy nyugodtan feltehette volna (valódi) névvel is a kérdését, hiszen civilizált körökben ez így szokás. Egyébként a második kérdése akár provokatív kérdésnek is tűnhet (főleg a névtelenség homályába burkolózva), hiszen bármit is válaszolok rá, az bizonyos köröknek nem fog tetszeni.

Válasz az első kérdésre:
A régi kerékpárút szakasz (a Petőfi utcától Szabadkígyósig) valóban felújításra szorul, ezért – mivel pályázati forrás most erre nem várható – az idei évi költségvetésben terveztünk erre forrást. Az polgármesteri hivatal műszaki csoportja készíti a beruházásokkal, felújításokkal, karbantartásokkal kapcsolatos ütemezést, amely alapján a betervezett mértékig kijavíttatjuk a fennálló hibákat. Addig is kérjük a lakosság szíves megértését.

Válasz a második kérdésre:
Azt gondolom Ön sem gondolja komolyan, hogy bármelyik településről ki lehet tiltani bárkit is – akármelyik nációhoz, vallási felekezethez vagy kisebbséghez is tartozik is?!
A cigány lakossággal kapcsolatosan felvethető álláspont az önkormányzat részéről még az előző képviselő-testület által elfogadott, négy évre szóló gazdasági programból olvasható ki (várhatólag a mostani képviselők is hasonló álláspontra fognak jutni), amely a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítéséről szó szerint így szól:

“Újkígyóson jelentős számú nemzeti és etnikai kisebbség nincs. A 2001-es népszámlálás adatai szerint 80 fő vallotta magát cigány nemzetiségűnek. Mivel az önkormányzati választáson nem kezdeményezték cigány kisebbségi önkormányzat megalakítását, ezért a jobb kommunikáció érdekében az önkormányzat kezdeményezhetné a cigány lakosság körében, hogy jelöljenek meg a többség által igazoltan elfogadott 3 főt, akik a cigányság érdekeit az önkormányzatnál képviselni tudják, illetve az esetleges problémák egyeztetésében részt tudnának venni.Fontos alapelvnek tekintjük az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmód elvét, mind a kötelezettségek, mind a jogok tekintetében.”
Most ez nyilvánvalóan azzal módosulhat, hogy kezdeményeztek ugyan kisebbségi önkormányzat létrehozását, de azt végül nem tudták megalakítani.
Szeretném kihangsúlyozni azt az alapelvet, mely szerint egyenlő bánásmód mind a kötelezettségek, mind a jogok tekintetében. Ezt igyekszünk jelenleg is alkalmazni az önkormányzatot érintő kérdésekben. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy az önkormányzati körön kívül is ezt alkalmazzák. A következetesség hozzájárul a rend kialakulásához. Rendnek pedig lennie kell minden ügyben, mert csak így működik jól egy ország.
Homokba azonban nem dughatjuk a fejünket. A cigány kisebbséghez tartozó állampolgárok vannak és lesznek Magyarországon, így Újkígyóson is. Sok probléma van a téma körül, amelyek megoldásra várnak. Ezt azonban csak mindenki közös akaratával együtt lehet és kell megoldani – elsősorban központi jogszabályok és programok mentén, illetve az emberek (minden érintett) belső változásával, a közösségek megtartó, adott esetben összefogó ereje által.
Az azonban leszögezhető: minden magyar állampolgárnak azon kell lennie, hogy gyermekeit úgy nevelje, taníttassa, hogy hasznos, építő polgárai legyenek ennek hazának, munkájukkal hozzájáruljanak a magyar nemzet felemelkedéséhez. Vannak akik értik ezt az elvet és e szerint cselekszenek, a többiek számára pedig a törvények írják elő ezen elvek betartását.

Maradok tisztelettel:

Szebellédi Zoltán
polgármester

NYÍLT LEVÉL A POLGÁRMESTERHEZ!

NAGYNÉNÉM AZ EZÜSTÁGBAN LAKIK, NEM KIS PÉNZÉRT. NÉZZE MÁR MEG, MIT KAPNAK REGGELIRE MEG VACSORÁRA!!! ÍZELÍTŐÜL: EGY HAJSZÁL VÉKONY SAJT EGY HALOM CSOMAGOLÓANYAGBAN, MEG EGY NYERS POGÁCSA. ENNYI. DE ZSINÓRBAN! BORZALOM. HA ELÉGNEK TARTJA, PRÓBÁLJA KI. A CSOMAGOLÓANYAG TÖBBE KERÜL, MINT AMI BENNE VAN. NEM BESZÉLVE ARRÓL, HOGY 80-90 ÉVES EMBEREKNEK HETENTE TÖBBSZÖR ABÁLT SZALONNA. ELKÉPESZTŐ. NEM NAGY DOLOGRA GONDOLNAK ŐK, DE EZ KABARÉ.

ÉN BEVÁLLALOM A SAJTÓT IS, HA NEM LESZ EGY KIS VÁLTOZÁS, AZ BIZTOS. NEM CSAK AKKOR KELL A SAJTÓ, HA VILLOGNI KELL. NEM TÁMADÁSNAK TARTOM, CSAK JELZEK. AZ ÖREGEK MOTYOGNAK. ÉN FOGADATLAN PRÓKÁTOR VAGYOK.


Tisztelt Cím!

Köszönettel vettük az Ezüstág Idősek Otthonában lakó idős emberek étkezésével kapcsolatos jelzését. Elnézést kérünk, hogy kicsit megkésve reagálunk, de kollégáimmal jól “körbejárva” egyeztettük a kérdést, melyre a követekezőket tudjuk válaszolni:

- A lakók befizetései nemcsak az étkezés fedezetét képezi, hanem a személyi, dologi kiadásokat is (pl. gyógyszer, rezsi, mosás, takarítás, dolgozói bér, szolgáltatások, orvos, gyógytornász, dietetikus).

- A rendszeres lakógyűlések (szinte havi) keretén belül a lakók mindig elmondják észrevételeiket, melyeket a Napközi Konyha felé jelzünk és azt a konyha dolgozói maradéktalanul figyelembe veszik. Egyébként naponta adunk visszajelzést a lakók véleményéről az étellel kapcsolatban.

- A reggeli általában mindig tartalmas, vacsorára szoktak “könnyebb” ételt kapni az otthonban lakó idősek, ami valóban sokszor 1 kockasajtból és egy pogácsából áll. Véleményünk szerint egy nehéz reggeli és ebéd után, a koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő vacsorát kapnak.

Mellékleten küldjük a lakók karácsonyi étlapjavaslatát, és a legfrissebb felmérés eredményeit, mely a lakók véleményládába dobott észrevételeit, javaslatait tartalmazza.

A csatolt dokumentumok is azt tükrözik, hogy az egészséges ételekkel ellentétben, az egészségtelen, zsíros húsokat, ételeket igénylik(pl.: szalonnák, köröm pörkölt, csülök pörkölt, hajába főtt krumpli, lecsó, pörc), a nagy többség ezeket az ételeket részesíti előnyben. Próbálkoztunk már reform ételek bevezetésével, de mindig falba ütköztünk, pl: barna kenyér, saláták, párolt zöldségek, soványabb húsok. Természetesen otthon sem sikerül mindig mindenkinek eleget tenni, mindig mindenkinek a kedvencét főzni.

Bízom benne, hogy sikerült kimerítő választ adni kérdésére.

Üdvözlettel,

Szebellédi Zoltán
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

2010 évben, megkésve 3.hó 18-án fizettem be a helyi adót, de ekkor már az egész évre. Ennek megfelelően munkatársai kiszámolták részemre az 1 Ft késedelmi kamatot. Sajnos viszont nem számolták ki, hogy mennyit kamatozott az egész évi adó második félévi része, amit így félévvel korábban fizettem be. Kedves munkatársai nem lévén kicsinyesek, egy egész A4.-es lapot szántak az 1 Ft késedelmi kamat értesítéséről szóló levélnek. Azt hiszem egy A4.-es papír, és a nyomtatási költség lényegesen meghaladja az 1 Ft-ot. És még szükséges hozzá egy úgynevezett sárga csekk amivel a postán lehet az összeget befizetni. A sárga csekket sem adják ingyen. A postai dolgozókat is szeretném megkímélni a nehéz helyzettől. Mivel 1 Ft már nem létezik és ezt a kerekítés szabályai szerint lefele kell kerekíteni. De ha nem fizetek semmit, akkor hogyan igazolják le a csekkemet, hogy még is befizettem? Ezért arra szeretném kérni, hogy részemre küldjenek egy csekket amin befizethetem a késedelmi kamatot és a felmerült költségeket. Úgy mint papír, nyomtatási költség, sárga csekk ára. Amennyiben lehetséges kérem a csekk mielőbbi elküldését részemre, mert ha a határidőig nem tudom a postán befizetni a késedelmi kamatot, akkor a jegyző Úr a hátralék behajtásáról kell gondoskodjon.

Szíves segítségét előre is köszönöm!

Maradok tisztelettel: Csatlós Mária


Kedves Csatlós Mária!

Köszönöm a megkeresését.

A levelében leírtakkal – sőt annak szarkasztikus stílusából adódó mondanivalójával – egyetértek. Én is felettébb bosszantónak tartom az ilyen ügyeket. Amikor hasonló információ eljutott hozzám, akkor jegyző  úrral beszéltem is erről. Nem védve – némileg azonban megmagyarázva – a helyzetet tájékoztatom: A gépjármű adóra és a helyi kommunális adóra vonatkozó határozatot egyszerre szokták kiküldeni (éppen a költségtakarékosság miatt). A gépjárműadóhoz kapcsolódó adatbázis azonban nem áll rendelkezésre az önkormányzatnak, azt máshonnan kapjuk meg. Ezt rendszerint viszonylag későn, idén a szokásosnál későbben bocsátották rendelkezésünkre, ezért most a határozatok kiküldésével eleve időzavarba került a Hivatal. Az Ön által leírt esetben sajnos nyilván kell tartani a hátralékot, csak abban az esetben lehetne törölni, ha az adott évben semmilyen adófizetés nem történik. A hiba ott történt, hogy a 100 Ft alatti pótlék tartozást nem kellett volna kinyomtatni és kiküldeni – éppen a költségtakarékosság miatt. Ennek kontrollálására azonban nem volt idő a fent leírtak miatt, ezért – mondhatnánk hibásan – fenti összeghatár alatti összegekről is kiértesítést kaptak az újkígyósi lakosok. Az ilyen alacsony összegű kamatokat is nyilván kell tartani – azok tovább nem kamatoznak -, amennyiben a pótlék összege tovább nő és 100 Ft fölé emelkedik, azt meg kell fizetni. A helyi adót két részletben, március 15-ig, illetve szeptember 15-ig lehet pótlékmentesen befizetni, de ezt az adózó egyszerre is megteheti március 15-ig, tehát a második pótlékmentes befizetési határidő egyfajta lehetőség, kedvezmény az adózó számára.

Hasonló anomáliákat igyekszünk a jövőben elkerülni!

Üdvözlettel,

Szebellédi Zoltán
polgármester

Az orvosi ügyeleti beosztást mért nem lehet naprakészen elolvasni???? Két orvost kell felhívnom,hogy kiderüljön ki az ügyeletes. Egyébként másfélóra eltelt és még nem jött ki!!!!!!!! Üdv

Tisztelt Uram!

Köszönöm a jelzését!

Tájékozódtam az ügyben. Valóban nem a honlapunkon szereplő kiírás szerinti orvos volt ügyeletben, mivel cseréltek. Ezt azonban nem jelezték a munkatársunknak, ezért nem írták át a tájékoztatót.

Ezért elnézést kérek Öntől.

A betegnek gyógyulást kívánok!

Boldog karácsonyi ünnepeket és áldott új esztendőt kívánok!

Üdvözlettel,

Szebellédi Zoltán

Tisztelt Polgármester úr.

Elöször is elnézest kérek a helyesirási hibákért. De már töb mint 40-éve nem gyakorolom a Magyar hejesirást. Tehát elnézést. 1969-ota külföldön élek. Tulajdon képen nem ez az ügy tartalma. Amiért én önhöz fordulok ez teljesen más jelegü. Az Ady Endre utca Problémája ami engem nagyon foglalkoztat ! Érdekel mert mint volt Ady Endre utcai lakos és a jövöbe lakos leszek. Ez a haszon Gépjármüvekre vonatkozik! És eben az ügyben igazat adok a Mityko úrnak. Mert ez egy nem türhetö állapot amit ott a haszon gépjármüvek müvelnek. Hiába van kitéve a 12 t-ás Tábla ezt ignorálják. De lehet, hogy azért mert nem ismerik a Kreszt. Vagy talán azért mert ugy gondolják hogy ök szabják meg, hogy hány tonáig lehet behajtani. Tudomásomszerin ez az út Privát Pénzekböl lett épitve amit én is támogadtam akkor. Ami a sarat,és Nyáron a Port ileti, Ezzel kapcsolatban lenne egy javaslatom.? Ezeknek az úraknak akik ezt a Gépjármüveket vezetik a Feleségük minden Héten egyszer jöjenek Sarat vagy Port takaritani. Legközelebi Újkigyósi tartozkodásom alkalmábol szivesen állok az ön rendelkezésére ,ezzel az ügyel kapcsolatban.

Különben az, hogy a Rendörség ezt elenörzi ez nem egészen a valoság. Mert ijen November ota nemtörtént.

Tisztelettel. Tóth József


Tisztelt Tóth József Úr!

Tisztelettel köszönöm megkeresését egyben érdeklődését olyan közügyek iránt, mely valóban sokakat érintő problémára hívja fel a figyelmet.

Köszönöm annak okán is, hogy távolban élése ellenére nem szűnt meg a kapcsolata településünkkel, gondolatai, tervei, érzelmei ide, gyökereihez kötik.

Az Ady utcát terhelő nehéz teherforgalom és mezőgazdasági forgalom évek óta számos problémát okozott, melyek kapcsán több terv és intézkedés született. Sajnos az aszfaltburkolat nem az ilyen terhelésű forgalomnak lett kiépítve, azonban a rendszerváltás előtti üzemépítések nem vették figyelembe azok infrastrukturális igényének kielégítését, nem épült elkerülő út az Eperjesi üzemegységek felé (elsősorban a gabona szárítók és tárolók kapcsán). A település központjában lévő utak pedig méretük és elhelyezkedésük miatt nem alkalmasak a teherforgalom levezetésére. Éppen ennek a helyzetnek az orvoslására kezdtük meg az érintett, valamint az egykori „Újélet” területén lévő raktárakat az átmenő országos úttal összekötő elkerülő út tervezését, az ennek támogatására kiírt pályázat igénybevételével. Sajnos a pályázatunk nem nyert, így a teljes finanszírozást a település nem tudja vállalni.

Intézkedést tettünk a teherforgalom átterelésére, az Ön által is említett, 12 tonnás korlátozó táblák kihelyezésével. Ennek érvényszerzésére mind írásban, mind szóban felhívtuk többször a rendőrség figyelmét.

Csakúgy mint a településőrökét és a mezőőrökét. Levelet írtunk, egyben felhívást intéztünk az érintett vállalkozásoknak a forgalmi rend betartására.

Így jártunk el a másik probléma kapcsán is, vagyis abban, hogy a földutakról az Ady utcára felhajtó, géptulajdonos gazdák az esetlegesen felhordott sarat távolítsák el az útról. Ennek figyelésre felhívtuk az előbb említett rendőrség, településőrség, mezőőrség figyelmét is. Várjuk a lakóktól érkező konkrét bejelentéseket is. Ezek esetén a szükséges eljárást megindítjuk.

Az önkormányzat által vásárolt gléderrel sikeresen kíséreltük meg az útpadka karbantartását, mely az úton összegyűlő víz elvezetésében jelent kiutat.

Igazi megoldást a földútról felvezető, úgynevezett sárrázó kiépítése jelentené, mely jelentős anyagi forrásokat kötne le.

Mint érzékelhető számos gondolkodás és intézkedés foglakozott a problematikával. Nem fejeztük be a megoldások keresését és éppen az Önéhez hasonló problémafelvetések segíthetik a közgondolkodást a tényleges, forrásokat igénylő döntések meghozatalára és azok kivitelezésére.

Együttműködési szándékának felajánlását pedig köszönöm, látogatása alkalmával szívesen látom személyes eszmecserére is!

Addig is áldott ünnepeket és jó egészséget kívánok Önnek!

Tisztelettel: Szebellédi Zoltán polgármester

Tisztelt Polgármester úr!

Szeretnénk itt az Ady Endre utcában ha a 12 tonnás korlátozó tábla nem csak dísznek lenne. Én pl. ebbe az évben festettem ki a házamat, de ez úgy néz ki ,hogy nem sokáig fog tartani. Az a rengeteg traktor, erőgép. kamion ami itt elmegy egy nap az kriminális. Több százezer forintomba került a festés az idén és már repedeznek a felek. Ha szeretné én szívesen küldök fényképeket ezekről a gépekről, mert már arra is gondoltunk, hogy a rendőrség felé irányítom ezeket a képeket. De remélem ezt másképp is meg lehet oldani. Mi nem azt szeretnénk ha megbüntetnék őket, csak valaki fellépne ellenük. Ez az utca se valami széles,és mikor jön valami gép és még húz maga után valami koloncot is, akkor szó szerint nem lehet egymás mellet elférni. Az út minőség is elég rohamosan romlik így.

Előre is köszönjük megértésüket, és szeretnénk ha valamit tennének ez ellen.


Tisztelt Mitykó György!

Az ujkigyos.hu-ról érkezett megkeresése alapján tájékoztatom, hogy a nyilvántartásunkban szereplő valamennyi érintett gazdálkodót és szervezetet első ízben 2008. júliusában értesítette a Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület 255/2007. (XII.17.) számú határozatáról.

A Testület arról döntött, hogy az Ady Endre utca teljes hosszára 12 t súlykorlátozást vezet be, mert az Ady Endre utca lakóútként nem alkalmas a nagyobb össztömegű járművek közlekedésére. A döntéssel egyidőben megkerestük a rendőrhatóságot is, aki hatékony rendőri ellenőrzésre tett ígéretet a súlykorlátozás betartása érdekében.

Mivel az érintett útvonalat számos gazda és gazdálkodó szervezet használja, ezért 2010. november 9-én ismételten felhívtuk a nyilvántartásunkban szereplő mezőgazdasági géppel rendelkezők figyelmét, hogy a súlykorlátozást és a sebességkorlátozást tartsák be, illetve a közútra felhordott sártól tisztítsák meg az utat.

Ezzel egyidejűleg a rendőrség segítségét ismételten kértük, hogy a KRESZ szabályainak betartatásában hathatósan közreműködjenek. 2010. november 29-én közlekedési akció keretében fokozottabb ellenőrzésre lehetett számítani, de ígéretet kaptunk arra vonatkozóan, hogy az ezt követő időszakokban is fokozott figyelmet fordítanak a szabályok betartatására.

Üdvözlettel:

Máténé Kiss Mária aljegyző

Azt szeretném megkérdezni,hogy abból a semmire való iszapos homokból,miért nem lehet inkább egy kellően magas dombot összehordani amit a gyerekek nyáron játékra télen szánkózásra használnának?

A homok a tervek szerint a szeméttelep rekultivációjához lesz felhasználva, szánkózásra alkalmas domb elkészítéséhez nem elég ez a mennyiség.

Az első lakáshoz jutók támogatásáról

Újkígyós Nagyközség Önkormányzata 5/1991. (IV.19.) számú rendelete a fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának helyi támogatásáról szól. A támogatás az alábbi feltételek megléte esetén kapható:
Az első lakáshoz jutó fiatal házaspár a polgármesterhez benyújtott kérelemmel és büntetőjogi felelősség mellett kiállított nyilatkozattal igényelheti a támogatást.
Az első lakás építéséhez, vásárlásához minimum 150 000 Ft, maximum 300 000 Ft helyi támogatást kaphat az a fiatal házaspár, aki az alábbi együttes feltétellel rendelkezik:
- állandó újkígyósi lakos, azzal a kikötéssel, hogy a házaspárnak egyike legalább 5 éve újkígyósi (állandó) lakhellyel rendelkezzen
- a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét
- a házaspárnak külön-külön vagy együttesen lakástulajdona vagy résztulajdona, határozatlan időre szóló bérleti vagy bérlőtársi jogviszonya, illetőleg állandó használati joga soha nem volt
- a támogatott, a támogatás összege és a lakás teljes költsége közötti különbözet fedezetével rendelkezzen (anyag, készpénz vagy hitel).
A támogatás csak az Újkígyós területén lévő, önálló (egy teljes) lakás építéséhez, vásárlásához nyújtható.
A kérelemhez csatolni kell a tervezői költségvetést, az építési engedélyt vagy az adásvételi szerződést, illetve az eljárás során be kell mutatni mindazokat az iratokat, melyek a döntés meghozatalát elősegítik( (kereseti-, jövedelemigazolás).
A helyi támogatást egy összegben vissza kell fizetni, ha
- a kérelmezők a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot tettek vagy
- a támogatott lakás építése, vásárlása meghiúsult, illetve
- a támogatás igénybevételével épült, vásárolt lakást 5 éven belül elidegenítik.

Sajnálatos és fájdalmas baleset ért elmúlt hét pénteken az esti órákban,amikor is hazafelé egy kivágott kátyú miatt hatalmasat estem a körül-belül egy hónapos elektromos kerékpárommal.Több ok miatt is írok önnek.

-A forgalmazó nem téríti meg a káromat,mivel azt állítják,hogy az út kezelőjének kellene azt megfizetni.

-Meg is sérültem,amit kórházi látlelettel tudok igazolni.

-Végül pedig az a sajnálatos dolog történt,hogy a munkát amit a munkaügyi központ ajánlott,nem tudom elvállalni és valószínű,hogy be is töltik amíg felépülök.

Ha csak elestem volna és kisebb károm keletkezik,higgye el nem is zavarnám levelemmel,de ebben az esetben többről van szó.Ezért gondoltam,hogy megkérdezem,mit is tegyek,illetve mit tanácsol.


Kedves Tibor!
 
Köszönöm megkeresésed bár nem örvendetes, hogy ezen okból kell keresned, a köszönet bizalomért jár. A települési utak az önkormányzat fenntartásában vannak a Gyulai út kivételével. Mivel kátyuzás miatt estél el, ezért vélhetően önkormányzati úton történt az eset, mert ezeket javítottuk.
A harmadik személynek okozott károk tekintetében felelősségbiztosítással rendelkezünk a megfelelő biztosítónál. Mivel a biztosítós ügyeket alkusz intézi ezért kérlek, hogy a részletekkel és az alátámasztó iratokkal együtt keresd meg Rózsa Bélát (megbízottunkat) akit a 06-20-661-4113-as számon érsz el, és így érvényesítsd kárigényedet a biztosító felé. Ő elvileg közvetíteni fogja kárigényedet és ha a biztosító a felelőséget elismeri velünk közösen akkor megtéríti a kárt. Ennek hiányában jogi úton kell keresned az igazadat. Részletesen személyesen is tájékoztatlak a motivumokról.
Remélem sérülésed nem okoz nagy kellemetlenséget és nem hiusítja meg terveidet.
 
Tisztelettel: dr. Csatlós László jegyző

Edina a következőt kérdezte: Ki lesz a falunapon a fellépő?

A kérdésre Szamosvári Zsolt, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója válaszolt:

Kedves Edina!

Az elmúlt évtől városnapokat szervezünk augusztus 19-20-án.
Igyekszünk minden évben országos hírű, népszerű előadókat színpadra állítani rendezvényünkön.
Az, hogy ki lép fel, nagymértékben függ támogatóinktól. Nem feltétlenül anyagi jellegű támogatásról van szó, van olyan patronálónk, aki egy konkrét zenekar, produkció fellépésével járul hozzá rendezvényünk sikerességéhez. Ebben az évben a Paksi Atomerőmű Zrt. jóvoltából 19-én egy nagyon színvonalas tánc-show kerül színpadra, a Tűzvirág Táncegyüttes előadásában. 20-án pedig a Benkó Dixiland Band szórakoztatja a közönséget.
A fentieken túl -igazodva a stílusokhoz- tárgyalásokat folytatunk a (remélem jól határozom meg a zenei stílust) a hagyományőrző népi metálzenét játszó Palmetta zenekarral, a Pribojszky Mátyás Band-del, de egy másik lakossági felvetés alapján felvettük a kapcsolatot a Hooligans zenekarral is.
Tisztelettel:
Szamosvári Zsolt
művelődési ház igazgató

A szemétszállítási díjjal kapcsolatban érkezett egy hozzászólás: a hozzászóló egyedül él és a szemétszállításért ugyanannyit fizet, mint egy 5 tagú család. Véleménye szerint a szomszédos településen a lakásba bejelentett személyek létszáma után számítják

A TAPPE szemétszállítási díjjal kapcsolatban a következő választ tudjuk adni:

A szemétszállítással kapcsolatos díjak jogszabályban vannak rögzítve, csak a 65 év feletti házaspárok, illetve a 60 év feletti egyedül élők kérhetik a kedvezményes díj megállapítását. Utánanéztünk, hogy a szomszédos településen hogyan történik a díjfizetés: itt is tárolóedények ürítése után számítják a díjat.

A következő levél egy újkígyósi lakostól érkezett, melyet teljes terjedelmében és a változtatás nélkül adunk közzé:

Tisztelt Polgármester Úr!

Döbbenet, mióta várossá alakultunk, olyan nagyon hangoztatják “néhányan” az Újkígyós Város kifejezést. Szinte mindenhonnan ez folyt/folyik.Szép-és nagyon megtisztelő, emellet példamutató értékű “Tett” volt, hogy kisfalunk, várossá nőtte ki magát.Mindezek ellenére, az itt születő, illetve hosszú évtizedek óta itt élő “valódi Kígyósiaknak” ez nem jelent semmit. Jómagam számára sem. Pedig azt gondolná az ember, hogy a 20-30-as éveiben lévő fiatalok még elég mobilisak az új dolgok felé. Ennek ellenére a mi korosztályunk sem tekinti igazán nagy dolognak a “Várossá válás” jelenségét.Sőt, az igazi városiak előtt is megmosolyogni való dolog volt, amikor bejelentették, hogy Újkígyós város lesz/lett. Lehet, hogy nem véletlen?Hiszen, nem az erkölcsi oldalát kellene fényezni ennek az “éremnek”, hanem tettekkel is alá lehetne támasztani ezt a komolynak titulált dolgot. Talán akkor elfogadhatóbbá válna e hatalmas Tett!Azt gondolom, hogy városként kissé több támogatásban részesül Újkígyós, mint azelőtt (és itt most az állami támogatásokról van szó csupán).Akkor miért van az, hogy míg faluban éltünk, addig egy bizonyos kisgyermek az óvodában megkapta az ingyenes ebédtámogatást, mert anyagilag rászorultnak ítélték meg a családot, most a “Városban” már biztosan nehezebben terem meg az előállított ételek alapanyaga, ezért már nem tudják finanszírozni ugyannak a kisgyermeknek az ingyenes ebédét. Igaz a kisgyermek, már fél évvel idősebb, mióta “Várossá avattak minket”, de úgy gondolom, hogy még szüksége lenne meleg ebédre, mivel az anyagi helyzetük azóta sem javult, sőt…A héten befáradt az Édesanya az Önkormányzathoz, és simán odavágták, hogy oldják meg valahogy. Személyes jogait eltiporva, olyan szépen elküldték, hogy ehhez külön kitüntetést kellene adni (valamilyen Városi kitüntetést).Nem is értem, hogy ha spórolni kell a kiadásokkal az “állítólagos gazdasági válság” miatt, akkor egyből a gyermekeknél kell kezdeni és mindjárt a melegétel elvételével???? Hmm……………..Mi mindenre jó ez a gazdasági válság-beetető duma?Mert megértem, hogy havi 6.000 Ft az biztosan nagy kiadás. Húúúúú!!!!!!!!!!! Hányan nem kapnának bért e miatt az Önkormányzatnál?Teljesen jogos. Vegyék el a gyermek ebédjét! Ez jó! Ez a tuti!”Ezt megcsináltuk”. (Hé!!!!!Ez a mondat nem is erről az oldalról származik, de simán ide lehet tenni.) Igaz a mondás: a kutya marad, csak a láncot cserélik le!De inkább alakuljink vissza faluvá és adjunk a gyermekeknek(legalább nekik) ételt! És ne kelljen NEKIK szenvedniük a szüleik által elkövetett hibákért! Ha egyáltalán Ők a hibásak.Én úgy gondolom, hogy talán ilyen dolgokkal kellene foglalkozni, mint a port törölgetni. Mert ezek valós problémák!És a kedvenc témám, ami természetesen nem mérhető az előbbi téma erkölcsi nagyságához: itt a tél.Havazik, hideg van, esik még valami havas-eső, nagyon hideg van és fagy= a Városunk útjai járhatatlanok.De!!!!!!!!!!!Sehol egy hódúró, vagy sószóró, vagy olyan valami szerkezet, ami esetleg egy kis homokot szórna az utakra.Kérdés?Hol vannak?Vagy már a són és a homokon is spórolni kell?Komolyan, ez úgy érdekelne. Mert a súlyadót,meg a “levegő adót”, meg az “élet adót”, meg minden egyéb ilyen semmitérő kötelezettséget a “város” polgáraira ráterhelnek, és………………………………………fizetünk, de semmit nem kapunk vissza.Ne szüntessék meg ezeket a fizetési kötelezettségeket, mert biztosan kell,………mindegy.De legalább valami kis ellenszolgáltatást kérnénk!Hát nagyjából ennyi lenne a problematikám, de természetesen csak megjegyeztem ezeket a dolgokat, mert biztosan így van jól……….

Tisztelettel!


A reakció a fenti levélre:

Tisztelt Elek Anikó!

 

Örömmel kaptam meg levelét, mert fontosnak és érdemesnek tartom, hogy ha valaki számára az önkormányzati munkánkkal kapcsolatban kérdés fogalmazódik meg, azt névvel vállalva eljuttatja hozzánk. Továbbolvasva, örömöm helyett a válaszom végén megfogalmazottak fogalmazódtak meg bennem. Részletesen foglalkozva felvetéseivel négy problémakört véltem felfedezni.

Az első kérdéskör a várossá válással, annak kiérdemelt vagy érdemtelen voltával foglalkozik. Ezzel kapcsolatban meggyőződésem, hogy a városi rang nem cím, puszta rang, hanem egy közösségi értékítélet, nevezzük önértékelésnek, melyet a köztársasági elnök úr is egyetértően elismert. Tudom, hogy a címet azon újkígyósi emberek érdemelték ki, akik munkájukkal, szorgalmukkal, alkalmazkodási képességükkel bebizonyították, hogy egy újonnan alapított települést, rövid két évszázad alatt fel lehet virágoztatni, ismertté és elismertté lehet tenni.A cím nem a mai településnek szól, hanem annak a törekvésnek, mely az említett múltban tanúbizonyságot nyert. Kifejezi azt a reményt is, mellyel a jövőbe nézünk, és ha most nem is kedvező a környezet a fejlődésre, a küzdelmet ezért a célért nagyon fontosnak tartjuk.

A második kérdéskör a gyermekek étkeztetésének támogatása. Azt hiszem itt az alábbi adatok minden szónál beszédesebben mondják el, mit gondolunk azon családokról és gyermekekről, akik rászorulnak az önkormányzat segítségére.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2007. évben 123 szülőnek, 235 gyermeknek ebből 8 nagykorú részére került megállapításra, 8 fő kérelmét kellett elutasítani, mivel a család jövedelme meghaladta a jogszabályban előírt értékhatárt. E támogatási forma magában foglalja az étkezési és tankönyvtámogatást, évi két alkalommal július, és november hónapban 5.000 Ft gyermekenkénti pénzbeli juttatást. Kifizetett összeg 2.350.000 Ft, mely teljes egészében az államtól visszaigénylésre került.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2008. évben 151 szülőnek, 304 gyermeknek, ebből 15 nagykorú részére került megállapításra. 1 fő kérelmét kellett elutasítani, mivel a család jövedelme meghaladta a jogszabályban előírt értékhatárt. E támogatási forma magában foglalja az étkezési és tankönyvtámogatást, évi két alkalommal július, és november hónapban 5.500 Ft gyermekenkénti pénzbeli juttatást. Kifizetett összeg 2.964.500 Ft, mely teljes egészében az államtól visszaigénylésre került.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2009. évben 191 kérelem érkezett, így összesen 360 gyermeknek, ebből 26 nagykorú részére került megállapításra. 2 fő kérelmét el kellett utasítani, mivel a család jövedelme illetve vagyona meghaladta a jogszabályban előírt értékhatárt. E támogatási forma magában foglalja az étkezési (bölcsődés, óvodás, 1-6. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-a kedvezményes), tankönyvtámogatást és évi két alkalommal (július, november hónapban) 5.800 Ft gyermekenként pénzbeli juttatást. Kifizetett összeg 2009-ben (júliusban: 1.780.600 Ft + novemberben: 1.972.000 Ft) összesen 3.752.600 Ft, mely teljes egészében az államtól visszaigénylésre került.

2007-ről 2008-ra 29 %-os növekedés, majd 2008-ról 2009-re újabb 18 %-os növekedés, tehát 2007-2009 időszakban 53 %-kal nőtt a GYVK-ban részesült gyermekek száma!

A harmadik kérdéskör egy ügyintézésről szól, melyben feltehetően az Ön ismerősét érte elmondása szerint méltatlan eljárás. Ezzel kapcsolatban mindkét, szociális ügyek intézésével foglalkozó munkatársunkat elszámoltattuk a jegyző úrral. Ők a szövegösszefüggésben szereplő esetre nem ismertek rá és arról tájékoztattak, hogy a megjelölt ügycsoportban sem utasítottak el senkit, máskor sem ilyen vagy hasonló szituációban.

További adatok és az ellenkező tények bizonyítása nélkül természetesen szavuknak teljes hitelt adunk.

Az utolsó felvetésében az utak karbantartásával kapcsolatban hangoztat kritikát. Mi, az anyagi és technikai lehetőségeink mellett folyamatosan azon dolgozunk, hogy a havas utakat, járdákat lehető leghamarabb és a legoptimálisabb módon csúszásmentessé tegyük téli időjárásban. Igyekszünk ezt a tevékenységet megfelelően dokumentálni is és folyamatosan fejleszteni a gépparkot azért, hogy a végzett szolgáltatás színvonala a megfelelő szintre vagy még ennél is jobbra törekedjen. Sajnos jelenlegi gépeinkkel és az egyéb objektív körülményekkel ezt az állapotot tudjuk biztosítani. De emberi oldalról (riadólánc, dolgozók berendelése) nem tudunk többet tenni.

Engedje meg a végén, hogy én is véleményt fogalmazzak meg levelével kapcsolatban. Magam fontosnak tartom, hogy amikor az ember véleményt formál, hovatovább kritikát fogalmaz meg, mely másokat is érint, ha ezt még tényekre is alapozza, amennyiben szubjektumot kever bele. Első lépésben a kérdésfelvetés fontosságára hívom fel a figyelmét, mert mint láthatja, tényekkel szembe állítva a nem megalapozott vélemény nagyon kontrasztban áll az igazsággal.

Mivel Ön a levél terjedelméből és szerkesztettségéből érzékelve, megfontolta gondolatait és azok közérdekű kérdéseket boncolgatnak, ezért utólagos engedelmével feltesszük a települési honlapunk megfelelő rovatába válaszommal együtt.

Szebellédi Zoltán
polgármester

Arra a kérdésre, hogy az Apponyi utcán (Szent István és Fő utca közötti szakasz) mikor várható a járda felújítása, a következő választ tudjuk adni:

Az Önkormányzat tervei között szerepel a járda kijavítása. Ennek megvalósulása a Képviselő-testület Településfejlesztési- és Gazdasági Bizottságának döntésén múlik. Amikor a Képviselő-testület elfogadja a 2010.évi költségvetést és a járdajavításra is tervez költséget, akkor a bizottság dönti el,hogy hol kerüljön felhasználásra. Ez a szakasz szerepel a javítandó járdák nyilvántartásában. Szíves türelmét kérjük!

Kérdés érkezett arra vonatkozóan,hogy a nyár folyamán a térségben alkotó szegedi művész-csoport tervez-e kiállítást 2009-ben Újkígyóson.

Sajnos az időpontot illetően nem tudtak egyezségre jutni az ügyben érintett személyek, így 2009-ben biztosan nem tudják megszervezni a kiállítást.

Egy újkígyósi lakos gratulációját fejezte ki a Polgármester úr felé, hogy a település 2009-ben elnyerte a városi címet.

Köszönjük az elismerést, a jövőben is azon fogunk dolgozni, hogy Újkígyós lakossága  méltón büszke lehessen erre a rangra.

Felmerült egy kérdés abban a témakörben,hogy miért csak néhány vállalkozó elérhetősége található Újkígyós Város honlapján, amikor több vállalkozó is működik a városban. Illetve,hogy milyen úton lehet felkerülni az oldalra.

A honlapon azon vállalkozások szerepelnek, akik vállalták az együttműködést a hivatallal és jelezték szándékukat az oldalon való megjelenésre. Ahhoz, hogy valaki felkerüljön az oldalra,a következőt kell tennie: az érintett vállalkozó egy e-mail üzenetet küld (pmh.kommunikacioatujkigyos.hu), melyben közli vállalkozása adatait és hogy milyen egyéb információt kíván közölni.Ezt személyes megbeszélés útján is megteheti a polgármesteri hivatalban. A szolgáltatás díjmentes.

“Ady utca” jeligével fémjelzett hozzászólásban felhívták a figyelmet az Ady Endre utcán kihelyezett “12t feletti összsúlyú járművel behajtani tilos” közlekedési táblára, melyet figyelmen kívül hagynak a közlekedők.

Ez ügyben a polgármesteri hivatal megtette a szükséges lépéseket, értesítette az illetékes szerveket.

“Egy Biciklis” jeligével érkezett egy hozzászólás,melyben az érintett leírja,hogy balesetet szenvedett a télen a jeges kerékpárúton.Azt szeretné megtudni,hogy miért nem sózta le a polgármesteri hivatal az utat.

Válasz Szebellédi Zoltán polgármestertől érkezett, melyben sajnálatát fejezi ki, hogy az üzenetküldő balesetet szenvedett. Biztosítja,hogy a hivatal erőkapacitáson túl is, megtesz mindent a csúszásveszély elhárítására és megkéri a lakosságot,hogy az út- és időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek.