Különös KÖZZÉTÉTELI lista

a nevelési-oktatási intézmények részére

Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

Pedagógiai program

 

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

 

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

A 2017-2018. tanév rendje

 

Az emberi erőforrások minisztere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanév rendjéről

 

Az otthoni (napközi, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok (házi feladat) meghatározásának elvei és korlátai

 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

 

Az országos kompetenciamérés eredményei (2008-tól kezdődően)

 

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

 

A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, tandíj, egyéb díjazási kötelezettség

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelése

 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzésének nyilvános megállapításai

 

A pedagógiai–szakmai ellenőrzés megállapításai

 

A tanév során tervezett tanulmányi és sportversenyek

 

Az iskola nyitva tartásának rendje

 

Rendezvények, versenyek, megemlékezések

 

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

 

A beiratkozásra meghatározott idő

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége