shadow

Üdvözöljük Újkígyós város weboldalán!

 

2018. január 10.

Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal        

a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztálya

költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 2018. február 01-től.       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal 5661 Újkígyós, Kossuth utca 41.

Ellátandó feladatok:

 • szerződések felvitele a rendszerbe,
 • bejövő-kimenő számlák ellenőrzése, egyeztetése, rögzítése,
 • analitikák vezetése,
 • fizetési felszólítások készítése,
 • támogatási igénylések készítése,

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • középiskolai végzettség,
 • pénzügyi, számviteli végzettség, gyakorlat (minimum 2 év)
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret (Word, Excel)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • államháztartási pénzügyi, számviteli gyakorlat,
 • közigazgatási alapvizsga,
 • újkígyósi lakóhely.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget igazoló okmányok másolata,
 • fényképes önéletrajz,
 • írásos nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a véleményezésre jogosultak a pályázat tartalmát megismerjék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2018. február 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Domokos Zoltán nyújt, a

30/409-7362 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető részére a koltsegvetesatujkigyos.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen vagy postai úton:

                               Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal

                               5661 Újkígyós, Kossuth utca 41.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző (munkáltatói jogkör gyakorlója) bírálja el a pénzügyi osztályvezető előzetes véleményezését követően a polgármester egyetértése és 6 hónap próbaidő kikötése mellett.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.ujkigyos.hu – 2018. január 10.
 • Facebook – 2018. január 10.
 • Önkormányzat hirdetőtábla -  2018. január 10.
 •  Kábel televízió -  2018. január 10.
+ tovább olvas

2018. január 09.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy településünkön a BKSZ Plusz Kft. a fenyőfák elszállítását az alábbi napokon végzi:

 • 2017. január 11. (csütörtök)
 • 2017. január 25. (csütörtök)

Újkígyós Város Önkormányzata

+ tovább olvas

2018. január 08.

A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya még 2017-ben pályázatot írt ki önkormányzatok számára a kötelező feladatok ellátásával kapcsolatosan forrás-kiegészítés megszerzésére. A támogatásra azon megyei önkormányzatok, illetve települési önkormányzatok nyújthattak be igényt, amelyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a 32 000 forintot.

+ tovább olvas

2018. január 02.
+ tovább olvas

2018. január 02.
+ tovább olvas

2017. december 22.

A bűnmegelőzési tanácsokról a karácsonyi bevásárlás időszakára az alábbiakban olvashatnak:

Bűnmegelőzési tanácsok

+ tovább olvas

2017. december 22.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Dr. Szécsi Károly Józsefné, született Varsányi Mária Magdolna, 2017. december 19-én örökre lehunyta szemeit.

Újkígyós város Marikája 1952.11.25-én született Pécsett. Gyermek és iskolaéveit Marcaliban, a szeretett Somogyországában töltötte szülei egyszem gyermekeként szerető családban.

1974-ben házasságot kötött Dr. Szécsi Károly Józseffel, akivel Újkígyóson telepedtek le.

Az első években a szabadkígyósi kastélyban tanított, majd az Újkígyósi Széchenyi István Általános  Iskolában volt közel 4 évtizedig magyar-történelem-német szakos pedagógus.

Két gyermekük született, Tündike és Zsófika, akiket szoros és mély családi kötelékben neveltek, s akiknek csodálatos gyermekkort biztosítottak férjével. 

Az iskolában számtalan diákot, azok gyermekeit,  sőt unokáit tanította türelemmel és igazi pedagógusi hitvallással. Intelmei, fülcimpa morzsolása örökre a kígyósiak emlékében marad.

Több cikluson keresztül  a képviselőtestület tagjaként aktívan vett részt a város életében.  Az „Újkígyósért” Közalapítvány Kuratóriumában is igyekezett munkájával segíteni a fiatalok továbbtanulását.

Unokái Lacika és Karcsika születése bearanyozta életét.

Nyugdíjas éveit már nem tudta felhőtlenül élvezni, de az utolsó pillanatig megmaradt a tartása, s a végsőkig hitt a gyógyulásában.

Gyászolja szerető férje, imádott lányai, rajongásig szeretett unokái, igen szeretett veje, családtagjai, kollégái, szomszédai, barátai, tanítványai és mindenki, aki szerette és tisztelte.

+ tovább olvas

2017. december 21.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Szécsi Károlyné 2017. december 19-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése Balatonkeresztúron lesz, amelynek pontos időpontjáról a későbbiek folyamán adunk tájékoztatást.

Dr. Szécsi Károlynétól a család kérésére Újkígyóson is búcsút veszünk 2017. december 22-én (pénteken) a katolikus templomban 17 órától tartandó gyászmisével, illetve az azt követő megemlékezéssel és közös gyertyagyújtással 18 órától az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola aulájában.

 

+ tovább olvas

2017. december 21.

Az ünnepek alkalmából testvértelepülésünk megsegítésére is gyűjtést szervezett az Önkormányzat. A magánszemélyektől, valamint a Szűz Mária Szent Neve Katolikus Plébániától, a Felföldi István Sportegyesülettől, az Újkígyósi Gazdakörtől, a Vöröskereszt Újkígyósi Szervezetétől, az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesülettől érkezett támogatást az Önkormányzat 330 000 Ft-ra egészítette ki, amelyet Szebellédi Zoltán polgármester juttatott el Bacskai László polgármester úrnak.

A zápszonyi elöljáró köszönetét fejezte ki az újkígyósiak jószívűségéért, boldog karácsonyi ünnepeket és áldott újévet kívánva a város minden lakójának. 

+ tovább olvas

2017. december 21.

Évtizedes szokás szerint karácsony előtt az Önkormányzat vendégül látta 93 korábbi munkatársát. Idén a kulturális műsorról a Petőfi Sándor Művelődési Házban működő újkígyósi felnőtt néptánccsoport tagjai gondoskodtak. Az ünnepség előtt rövid csenddel emlékeztek meg azokról, akik már nem lehetnek köztük: Elekes Margitról, Kovács Gézánéról, Nagyné Kása Máriáról és Dr. Szécsi Károlynéról. Szebellédi Zoltán polgármester ünnepi köszöntője előtt néhány mondatban tájékoztatta a jelenlévőket a várost érintő fontosabb történésekről, majd a vendéglátás után minden jelenlévőnek karácsonyi ajándékcsomagot nyújtott át.

20171220_131114.jpg20171220_130907.jpg

 

+ tovább olvas

2017. december 21.

A közelmúltban Budapesten hivatalában fogadta Süli János Paks II. beruházásért felelős tárca nélküli miniszter Szebellédi Zoltán polgármestert, aki a településünket érintő aktuális ügyekről tájékoztatta városunk szülöttjét.20171214_121625.jpg

Az újkígyósi származású miniszter elmondta, hogy jó szívvel gondol szülővárosára, közelgő ünnepek alkalmából békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt kíván Újkígyós minden lakójának.

20171214_121435.jpg

+ tovább olvas

2017. december 19.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft. (ÚVF Kft.)

telepőr munkakörbe

határozatlan idejű teljes munkaidőben, munkaidőkeretben foglalkoztatott munkatársat keres.

Az állás 2018. január 1. napjától betölthető.

Ellátandó feladatok: Újkígyós lezárt szeméttelepen az állati hullalerakó, az inert (építési törmelék) hulladéklerakó, hígtrágya lerakó kezelése, a hulladéklerakókba történő beszállítás bizonylatolása, a díjak kezelése, a napelempark karbantartási feladatainak végzése (napelemek tisztítása, gazmentesítés), a telep teljes zöldfelületének karbantartása.

Általános feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • érettségi,
 •  „B” kategóriás vezetői engedély.

Előnyt jelent:

 • újkígyósi lakóhely,
 • karbantartó szakma megléte.

Pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • végzettséget igazoló okmányok másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat büntetlenségről (felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány),
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez.

Illetmény és egyéb juttatások:

Bruttó 200 000 Ft/hó munkabér plusz kafetéria-juttatás

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 28.

Benyújtásának módja:

Személyesen vagy postai úton: ÚVF Kft.

5661 Újkígyós Tormási u. 605/1. hrsz. címre kérjük.

A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „telepőr”.

A pályázatok elbírálásának időpontja: 2017. december 29.

További felvilágosítás kérhető Schríffert Béla ügyvezető (20) 823-4189 telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

+ tovább olvas

2017. december 19.

HIRDETMÉNY

IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRŐL

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Újkígyósi Polgármesteri Hivatal

2017. december 27-től 2017. december 29-ig

terjedő időszakban

igazgatási szünetet tart.

Kérjük szíves megértésüket!

Újkígyós Város Önkormányzata

+ tovább olvas

2017. december 19.

TÁJÉKOZTATÓ

2017. december 16-17-én, hétvégén a város egyes részein az ivóvízhálózatról szolgáltatott vízben sárgás elszíneződés volt tapasztalható.

Sajnos Társaságunkhoz lakossági észrevétel nem érkezett, ezért a probléma megszüntetését csak késve tudtuk elkezdeni.

Munkatársaink megállapították, hogy a városi vízmű ivóvíztisztítási technológiáról és a tisztavizes tárolókból a hálózatba megfelelő minőségű és színű víz került, a problémát a városi hálózat vezetékeinek faláról leváló biológiai hártya okozhatta. A probléma beazonosítását követően rendkívüli hálózatmosatást végeztünk az érintett szakaszokon, és a települési ivóvízhálózat végpontjain.

Ismételten kérjük a Tisztelt Felhasználókat, hogy bármilyen rendellenesség észlelésekor a folyamatosan működő hibabejelentőn keresztül tegyék meg bejelentésüket annak érdekében, hogy a hiba kivizsgálását, megszüntetését a legrövidebb időn belül el tudjuk végezni.

Az éjjel-nappal működő hibabejelentő ügyeleti telefonszámunk 06-66/362-377.

Az ivóvízhálózaton a vízminőség romlás megakadályozása érdekében, az ivóvízminőség javító program keretében kiépítésre kerültek azok a csomópontok, amelyek lehetővé teszik a hálózat hatékony mechanikai mosatását. Ezáltal a hétvégén is jelentkező problémák nagymértékben csökkenni fognak. A hálózatmosatást az időjárás függvényében, de legkésőbb 2018. első félévében elvégezzük. A mosatás időpontjáról az érintett szakaszok fogyasztóinak a helyben szokásos módon értesítést küldünk. A mosatás ideje alatt a víz zavarosságával, időszakos vízhiánnyal és nyomáseséssel kell számolni. Az ezzel okozott kellemtlenségekért ezúton is elnézést kérünk.

 

Ezúton is kívánunk minden kedves Fogyasztónknak Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt!

 

                                                                                  Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.

+ tovább olvas

2017. december 14.

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy december hónapban a polgármesteri fogadóóra időpontja:

2017. december 18. (hétfő)

8-9 óra

 

Helyszín:

Piactér

 

Minden kedves érdeklődőt várunk!

 

Újkígyós Város Önkormányzata

+ tovább olvas

2017. december 11.
+ tovább olvas

2017. december 08.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Újkígyós Város Önkormányzatánál tűzifa támogatás igényelhető 2018. január 3. napjától, melyhez kérelem a Városháza szociális irodájában (6-os szoba) szerezhető be. A formanyomtatvány kitöltésével és a kötelező jövedelemigazolások csatolásával lehet igényelni.

Benyújtási határidő 2018. január 3. napjától 2018. január 10. napjáig.

A határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatás abban az esetben adható, amennyiben az egy főre jutó jövedelem család esetében a 51 300 Ft-ot, egyedülálló esetében az 65 550 Ft-ot nem haladja meg.                 (A jövedelemhatártól naptári évenként egy alkalommal el lehet térni.)

A jövedelmeket igazoló okiratok:

- munkaviszonyból származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző havi nettó keresetet feltüntető jövedelemigazolás,

- nyugdíj, a nyugdíjszerű egyéb ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi folyósítási szelvény vagy számlakivonat és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság minden év januárjában megküldött értesítője

- álláskeresési ellátás és szociális ellátás esetén az azt megállapító határozat és a kérelem benyújtását megelőző havi folyósítási szelvény, vagy hatósági bizonyítvány,

-  családi pótlék, a gyermekek után folyósított egyéb ellátás.

Újkígyós Város Önkormányzata

+ tovább olvas

2017. december 08.

Karácsonyi és Újévi Ünnepi szállításunk Újkígyós területén a következőképpen módosul:

 • 2017.12.25. (Hétfő) helyett 2017.12.22. (Péntek)
 • 2017.12.26. (Kedd) helyett 2017.12.23. (Szombat)
 • 2018.01.01. (Hétfő) helyett 2017.12.30. (Szombat)

BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft.

+ tovább olvas