shadow

Üdvözöljük Újkígyós város weboldalán!

 

2018. március 17.

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy március hónapban a polgármesteri fogadóóra időpontja:

 

2018. március 19. (hétfő) 8-9 óra

Helyszín: Piactér

 

Minden kedves érdeklődőt várunk!

 

Újkígyós Város Önkormányzata

+ tovább olvas

2018. március 13.
+ tovább olvas

2018. március 05.

Újkígyós Város Önkormányzat

hóeltakarítással kapcsolatos tevékenységeinek összefoglalása

 

Újkígyóson a hó- és síkosság mentesítési feladatok ellátása a 144/2016. (X. 17.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Újkígyós város téli útüzemeltetési szabályzatában foglaltak szerint történik, ezeket a munkákat – az Önkormányzattal 2016. szeptember 1-én kötött megállapodás alapján – az Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft. végzi.

Az idei télen kissé megkésve – február 26-án az éjszakai órákban – esett le viszonylag nagy mennyiségű csapadék hó formájában, ami az alacsony hőmérséklet miatt meg is maradt.

A Kft. a hó eltakarítását a település útjain 2018. február 27-én 5 óra körüli időben megkezdte a tolólappal felszerelt MTZ 820 és Pronar traktorokkal (melyek ezt követően folyamatosan végezték a hódúrást és síkosság mentesítés céljából a sószórást). A szabályzat alapján felállított sorrend szerint történt az utakon a hó eltakarítása, először a kiemelt utakon (autóbuszjárat útvonalán, közintézmények környékén, azok megközelítését szolgáló utakon), valamint a kerékpárutakon történt a mentesítés. A 36 km hosszúságú belterületi közúthálózat takarításán túl a parkolók, közintézmények udvarainak tisztításában is részt vettek a fenti munkagépek, valamint a város külterületén is több helyen végeztünk munkálatokat.

A közintézményeinknél találtható járdák, udvarok tisztítását is az intézményeknél dolgozó személyeken (intézményvezetők, gondnokok, dajkák) kívül a Kft. munkavállalói végezték 4 fővel (a munkagépek vezetőin kívül), valamint napi szinten 25-30 fő közfoglalkoztatott bevonásával. A hó eltakarítására egy hét alatt 1 469 munkaórát fordítottak.

Mivel a hóhelyzet tovább fokozódott, ezért 2018. március 2-án hirdetést adtunk fel, melyben rendkívüli hóeltakarítási munkára vártunk jelentkezőket korrekt bérezés ellenében. A feladott hirdetés hatására 12 fővel tudtunk kötni egyszerűsített foglalkoztatásra megállapodást, akik munkájukat a péntek délutáni órákban el is végezték.

Igyekszünk a meglévő erőforrások hatékony felhasználásával az időjárás káros következményeit mérsékelni, ehhez kérjük a lakosság megértését és türelmét.

 

Újkígyós, 2018. március 5.

Varga Ferenc
műszaki csoportvezető

+ tovább olvas

2018. március 05.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Újkígyósi Polgármesteri Hivatal

2018. március 7-én (szerda) és 2018. március 10-én (szombat)

igazgatási szünetet tart, az ügyfélfogadás szünetel.

Kérjük szíves megértésüket!

Újkígyós Város Önkormányzata

+ tovább olvas

2018. március 05.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az NKM Áramhálózati Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni!

Üdvözlettel:

NKM Áramhálózati Kft.

2018.03.07. 07:30 - 16:30

időszakban az alábbi területeken:

Újkígyós

Ady Endre utca 43-109,54-122; Akacfa utca 1-35,2-40;

Béke utca 21-35,24-36; Dohány utca 1-39,2-36;

Kossuth utca 1-43,2-84/1; Öreg utca 1-25,2/1-20;

Petőfi utca 31/1-75/1,22-60/1; Rákóczi utca 1-37,2-36;

tanya 41,28-46; Hosszú utca 27-29/1,28-28/1;

József Attila utca  Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft;

József major 56/33; Nefelejcs utca 1-3,2-4;

Radnóti utca 2/1; Rózsa utca 1-7;

Tulipán utca 1-5,6; Újkigyósi tanya 37;  

 

+ tovább olvas

2018. március 05.

scan_11.jpg

scan2_4.jpg

 

+ tovább olvas

2018. március 02.

FIGYELEM!

A rendkívüli időjárásra tekintettel HÓMUNKÁSOKAT keresünk azonnali munkavégzésre!

Jelentkezni 2018. március 2-án 12,00 óráig lehet az Önkormányzat műszaki csoportjánál.
A munkavégzés ideje a jelentkezéstől számított 8 óra.

Bérezés nettó 8 000 Ft.

Varga Ferenc
műszaki csoportvezető

+ tovább olvas

2018. március 01.

Hulladékszállítási díj hátralékkal kapcsolatos tájékoztatás

 

Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban NHKV Zrt.) létrehozásával a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését, a hatékony hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását, továbbá a magyar és uniós környezetvédelmi szabályok maradéktalan érvényesítését tűzte ki célul. E célok elérése érdekében az NHKV Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díj beszedésének jogosultja. A hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása mára lezárult, ennek köszönhetően a hulladékszállítási közszolgáltatási díj pontos beszedését lehetővé tevő informatikai rendszer is működik.

A NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében a lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] bízta meg, a díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok ellátásával.

A megállapodás értelmében, az NHKV Zrt. által biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen felkereső díjbeszedő fog kísérletet tenni az esetleges díjhátralékok beszedése érdekében.

A konzorcium alvállalkozója Újkígyós városában:

BBK Hungary Kft., (székhely: 6724 Szeged, Ősz utca 42. A. ép., adószám: 11393016-2-06, Beslity Ákos +36-30-935-5098, beslityakosatt-email.hu). Információkat ezen elérhetőségeken lehet közvetlenül kérni.

 Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a díjbeszedő nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb látogatás időpontjáról, amelynek során lehetőség van a befizetés realizálására.

A konzorciumi partnerek személyes beszedést végző munkatársai minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, a számla teljes összegének átvételére - részteljesítésre ez alkalommal nincs mód. A díjbeszedő a készpénz átvételét a Beszedési értesítőn aláírásával igazolja, amelyet az ingatlanhasználó részére ad át.

A díjbeszedőknél a személyes felkeresés során lehetőség nyílik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változások (pl. ingatlanhasználó adatainak változása) bejelentésére, díjbeszedők általi rögzítésére is, ezek további feldolgozását az NHKV Zrt. a megkötött szerződéses partnerek és a közszolgáltatók bevonásával biztosítja. A díjbeszedők emellett felvilágosítást adnak a további ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről is.

Kérjük a hátralékkal rendelkező lakosokat a megbízottakkal történő együttműködésre és a hátralékok megfizetésére.

                                                                                  Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal  

+ tovább olvas

2018. március 01.
+ tovább olvas

2018. március 01.
+ tovább olvas

2018. február 27.
+ tovább olvas

2018. február 19.

Immár 21. alkalommal ismételten megrendezésre kerül 2018. június 2-3-án a Békéscsaba - Arad - Békéscsaba Szupermaraton Egyéni, 5 fős és 2 fős váltófutó, Kerékpáros és Görkori Túra.

A versenykiírást az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg:
21. Szupermaraton versenykiírás

+ tovább olvas

2018. február 14.

POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy február hónapban a polgármesteri fogadóóra időpontja:

2018. február 19. (hétfő)

8-9 óra
 

Helyszín:

Piactér
 

Minden kedves érdeklődőt várunk!

Újkígyós Város Önkormányzata

+ tovább olvas

2018. január 30.

Magánszemélyek kommunális adó teljes összegéből kérelemre, kedvezmény illeti meg a 70. életévét betöltött személyt, továbbá azt a magánszemélyt, akinek az egészségkárosodás mértéke legalább a 60 %-ot eléri, családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó összegének 120 %-át (2018-ben:110. 124,-Ft), egyedülálló esetében 130%-át (2018-ben: 119. 301,-Ft). Kérelem alapján a három vagy több kiskorú, vagy tanulói (hallgatói) nappali tagozatos jogviszonyban álló, önálló keresettel nem rendelkező de a 18. életévét már betöltött gyermeket nevelő adóalanyt (adóalanyokat). Továbbá, akik saját háztartásukban fogyatékkal élő személy tartásáról gondoskodnak, függetlenül attól, hogy a fogyatékos személy részesül-e valamilyen jogcímen járadékban.

Kedvezményben részesülők által fizetendő adó összege 7.500 Ft/év.

Tisztelettel felhívom a figyelmét, hogy a nyilatkozatot az interneten, a www.ujkigyos.hu oldalon töltheti le vagy személyesen a Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal információs pultjánál igényelheti.

+ tovább olvas

2018. január 29.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság határrendészeti szakterületre Járőrtárs beosztás betöltésére pályázatot hirdet.

A járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak Kötegyán, Gyula, Lőkösháza vagy Battonya Határrendészeti Kirendeltségek feladatainak ellátásában vesznek részt.

A büntetlen előéletű, érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, cselekvőképes, megfelelő fizikummal rendelkező pályázó a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 201 000 Ft havi alapilletményben részesül, melyet kiegészít – többek között - a nyelvpótlék, éjszakai és készenléti pótlék.

Jelentkezési lap és bővebb felvilágosítás az Önkormányzatnál Varga Ferenc műszaki csoportvezetőtől (személyesen: 5661 Újkígyós, Kossuth utca 41. vagy telefonon: 30/602 6419) kérhető.

+ tovább olvas

2018. január 25.

Szőke István Atilla könyvbemutatója Újkígyóson, a Petőfi Sándor Művelődési Házban

Már a búcsút intett Nap helyét átvevő Hold sejtelmes, fényt elrabló hangulatában érkeztünk Újkígyósra, ott is a gyönyörű park ölelésébe búvó művelődési házhoz. A parkra úgy szállt le lassan, békésen a sötétség, mint aki tudja a kötelességét. A szép ívű, karcsú kandeláberek fényében is be lehetett látni a gondosan rendezett ligetet, ami szinte előkészítette az est ígéretét. Szőke István Atilla Időkortyolók című regénye második kötete, az Időkortyolók a Pilisben könyvbemutatója a magyar kultúra napjának reprezentáns része lett.

Minden túlzás nélkül, átölelő, szeretetteljes, baráti fogadtatás várt minden érkezőre. Olyan érzése támadt az embernek, hogy nem is egy intézmény rendezvényére érkezett, sokkal inkább valamilyen családi összejövetelre. Szinte mindenki mindenkit ismert, s ha nem ismert, akkor is úgy üdvözölték egymást, mintha a múltból léptek volna elő egy baráti kézfogásra. A teltházas nagytermi rendezvényt Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, a művelődési ház igazgatója nyitotta meg, felkérve a résztvevőket, hogy mindenekelőtt közösen énekeljék el a Himnuszt. (Meglepő, amit ritkán tapasztalni, mindenki egy lélekkel, tisztán, félre csúszott hangok nélkül énekelt.) Nemzeti dalunk után köszöntötte a közönséget és a rendezvény szereplőit: Szőke István Atilla írót, Nagy Erika és Tomanek Gábor színművészeket, valamint a Tengelic Énekegyüttest, majd átadta a szót a település polgármesterének, Szebellédi Zoltánnak. A polgármester röviden, de nagyon megkapó gondolatokkal vezette be a könyvbemutatót. A nemzeti hagyományok ápolása – amint mondta – két szóban összegezhető. Ez a két szó pedig: a közösségformálás és a népszerűség. Ezeknek az értékeknek jelentős és kiváló képviselőjeként nevezte meg az est vendégét, Szőke István Atillát, akinek célja a magyar nyelv ápolása, a nemzet hagyományainak őrzése és a generációkon átívelő magyar nyelv teremtő erejének népszerűvé tétele.

Miután a könyv szerzőjéhez, Szőke István Atillához került a szó, a Himnuszról, annak keletkezéséről, a korszakok, eszmék viharában átszenvedett változtatatási szándékairól szólt. Példaként említette meg az ötvenes évekből Rákosi Mátyást, aki egyszer behívatta Illyés Gyulát és Kodály Zoltánt azzal a céllal, hogy egy „szocialista” himnusz megalkotására lenne szükség. Kodály Zoltánnak erre annyi válasza volt, hogy „Jó nekünk a régi himnusz.” Az est vendége illusztrálásként összehasonlította nemzeti dalunkat néhány ország himnuszával. Érdekes dolgokat tudhatott meg a közönség, mint például azt, hogy Debály Ferenc Józsefet, a magyar származású zeneszerzőt, idegen nevén Francisco José Debali-t, aki kalandos utazásai során eljutott Uruguayba és Paraguayba, nemzetük himnuszának megkomponálására kérték fel. Szőke István Attila visszatérve a magyar Himnuszra, meghatóan vallott arról, hogy Kölcsey és Erkel szellemi találkozásával megszületett ez a gyönyörű dal. A Himnusszal kapcsolatos gondolatait egy szívbe markoló mondattal zárta: „Szállt a magyar zene és Isten szemében megcsillant a remény.”

A könyvbemutató folytatása előtt a Tengelic Énekegyüttes kedveskedett a közönségnek népi dalok előadásával.

Szőke István Atilla gondolatait folytatva, a két könyv üzentére, témájára, szereplőire tért ki. Az első kötetben már az olvasó megismerhette a szereplőket, az idős Tudós Töhötömöt és barátját, az ifjú Kovács Gyurit, akik a múlt és jelen misztikus kapcsolódásában keresik a választ Atilla, Árpád, Mátyás király és a többi történelmi alak szerepére, a több évszázados magyar múltra. De nemcsak keresik, féltik is a magyar múltat, itt most, a jelenben. Ennek a kötetnek a folytatása az Időkortyolók a Pilisben. Azért a Pilisben, mert ennek a teremtői édenkertnek, állítólag mindenhez köze van. Akkor nyilvánvalóan a hun-magyar regékhez, mondákhoz is. A könyv borítójának készítője Barcsik Géza, a rajzok Pelle Rita gyönyörű munkái. 

A könyv történeteiből Tomanek Gábor Nimród király palotájába tett „látogatást”. A mesei hangulatú szöveggel, az előadásmód hangulatával a színművész átvarázsolta a közönséget a hun-magyar legenda világába. A felolvasott szövegrész után ámulatba ejtő pilisi képeket vetítettek ki, melyek megmutatták az Atillafej-sziklát, a Holdvilág-árkot, a Mackó-barlangot, a Teve-sziklát, ahol az Egri csillagok jeleneteinek egy részét forgatták, de még sok más szépség is látható volt ebből a csodálatos tájból. A képek látványa után Nagy Erika színművésznő lépett színre. Igazi, érzékeny női jelenetként Atilla születését olvasta fel. Bájos jelensége elragadta a közönséget, miközben lágyan, belesimulva a szövegbe, átváltott énekre. A gyönyörű, archaikus dallam, a bámulatosan szép hang, igazi csemege lett.

 A könyvből ismét részlet felolvasása következett. Tomanek Gábor előadásában a székelyek harca – a földjüket elfoglalni szándékozó ellenséggel szemben – elevenedett meg. A hős, honjukat védő székelyek seregét az idő ködfátyolából színre lépő Csaba vezette. Csodálatos szöveg, amely a színművész előadásában „megült” a közönség szívében, hogy majd hazaérve tovább gondoljanak mindent. A szerző megható gondolatai a múltról és jelenről szinte összekapcsolták az időzónákat. Ahogy mondta, „a mostani világtól elhomályosított ember nem látja meg a sok csodát”.

Álmos születését Nagy Erika idézte meg igaz egyszerűséggel és mégis mély érzelemmel, az anyaság fájdalmas örömódájává emelve, ahogy ismét dallamban zengte el a csodás élményt. Újra a Tengelic Énekegyüttes következett, az előzőhöz képest pergőbb zenei rigmusai simogatták a lelket. Őket követően ismét Nagy Erika lépett színre, megidézve Álmos fejedelmet, amint körbe néz a Kárpát-medence tájait csodálva. Végül az utolsó állomásához érkezett az est. Tomanek Gábor az Árpád fejedelem feltámadásáról szóló látomást olvasta fel, amely, hol másutt, mint a Pilisben történhetett. Felolvasásában, különleges hanghordozásában, valóban életre kelt egy legenda.

Szerző: Zsidov Magdolna

+ tovább olvas

2018. január 25.
+ tovább olvas

2018. január 24.

Tisztelt Újkígyósiak!

„Az „Újkígyósért” Közalapítvány köszönetet mond azoknak, akik 2016. évi adójuk 1%-át alapítványunknak ajánlották fel. A befolyt támogatást alapítványi ösztöndíjak kifizetésére fordítottuk.

A 2017/18-es tanévben Lócskay József tanulmányi ösztöndíjban részesültek:

Jusztin Ágnes, Gedó Zsuzsanna, Molnár Bálint, Bánfi Dóra, Harangozó Katalin, Harangozó Gréta, Békési Zsanett, Békési Vivien, Tóth Adél, Harangozó Imre, Kása Kata Sára, Csányi Rebeka Eszter, Zsibrita Ákos, Hegedűs Dóra, Harangozó Veronika, Szebellédi Mátyás, Deák Dániel.

A pályázatok elbírálása a tanulmányi eredmények figyelembe vételével történt. A tanulmányi ösztöndíj mértéke 40.000 Ft/fő.

Jelenleg Gedó Zsuzsanna Léhner Mihály tanulmányi ösztöndíjának elbírálása folyamatban van, dolgozatának címe:

”Újkígyós Város Önkormányzatának szerepvállalása az időskorúak esélyegyenlősége vonatkozásában.”

A ”Léhner Mihály” ösztöndíjra a pályázó szakdolgozattal, évfolyamdolgozattal, településünk valamely területének kutatását, tudományos feldolgozását vállalja. A munka végeredményét az Újkígyósi Városi Könyvtárban helyezzük el. A pályázat elnyerője egyszeri kifizetésben részesül, melynek mértéke 90.000Ft/fő.

Kérünk minden jó szándékú újkígyósi lakost, hogy támogassa adója 1%-ának felajánlásával az „ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány munkáját, hiszen a támogatással tehetséges újkígyósi egyetemisták, főiskolások tanulmányi kiadásaihoz járulhat hozzá!

A kedvezményezett neve: „ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány

A kedvezményezett adószáma: 19059765-1-04

Előre is köszönjük felajánlásaikat!

Az „ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány Kuratóriuma

+ tovább olvas

2018. január 19.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály "A betöréses lopások megelőzése" és "A tél veszélyei!" című tájékoztató anyagáról az alábbiakban olvashatnak:

"A betöréses lopások megelőzése" és "A tél veszélyei!" tájékoztató anyag

+ tovább olvas