Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete és lakossága emléket szeretne állítani az 1848/49-es forradalomnak és szabadságharcnak. Az alkotással nemcsak emlékezni és tisztelegni szeretnének a magyarság életének e kiemelkedő eseménye előtt, hanem méltóan szeretnék kifejezni a magyarság és minden ember örök szabadságvágyát.

A létrehozandó műalkotás Újkígyós város központjában, a Wenckheim parkban lesz elhelyezve, közvetlenül a művelődési ház és a könyvtár főépülete mellett. A korábban átadott, 1948-ban készített emlékmű helyére kerül majd. A kompozíció Gera Katalin szobrászművész tervei alapján egy sötétszürke, csiszolt felületű négyzet alapú gránithasábból és egy bronz zászlóplasztikából áll, mely egy, ugyancsak négyzet alapú, tört fehér mészkőlapokkal burkolt lépcsős talapzat közepén helyezkedik el. A hasáb felső része szabálytalan, rusztikus felületű, ebből adódóan matt szürke. A gránittömb park felőli oldalára, melyet a helyszín adottságait is figyelembe véve, főnézetnek is tekinthetünk, a Kossuth-címer és az 1848 /vagy 1848-49/-es évszám kerül. A bronz zászlóplasztika, melynek ihletője egy eredeti ‘48-as zászló, rúdjával a gránittömb közepéből emelkedik ki, jellegzetes ék alakban, vágott „szárnyai” és a végükön lévő bojtok a gránit felületére lógnak, vagyis „kapcsolódnak”. A zászló-drapéria minden nézetből körplasztikai hatást adva „lengi” körül a zászlórudat, legnagyobb átmérőivel néhol kissé szélesebben, mint a gránittömb szélessége. A nemzeti színhatást, a három színt a különböző felületű faktúrák és a különböző tónusú patina adja.

Támogatójegyek vásárlásával, valamint az „ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány számlaszámára küldött pénzadománnyal Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy az új ’48-as emlékmű elkészülhessen.

Az „ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány számlaszáma: 11733199-20010379