Nyomtatóbarát változatKüldés emailbenPDF változat

Az utóbbi időben felborzolta a kedélyeket Újkígyóson a fenti kérdés.

Fontos, hogy minden újkígyósi megtudja, hogy mi történt! Néhány hete kétségbeesve keresett meg azzal az Ezüstág Gondozási Központ intézményvezető helyettese, Szalay Ágnes, hogy valakik járkálnak a faluban, ingyenes szociális ellátást ígérnek az embereknek, azt híresztelik, hogy az önkormányzati ellátás meg fog szűnni, szinte zaklatásig menően próbálják rábírni az embereket, hogy kössenek velük ellátási szerződést. A szórólapról azonban nem derült ki - sokszor a szóban elmondottakból sem -, hogy kiknek a nevében „toboroznak", valójában mely szociális ellátásról van szó, kik és milyen ellátási garanciákkal fogják végezni a feladatot (van-e szakképesítése a gondozóknak, meddig fog működni ez az ellátás, mi lesz utána)?!

Véleményem szerint Újkígyós szociális ellátó rendszere jól működik. Összességében ezt támasztotta alá egy 2007-ben külső szociális szakértő által elvégzett felmérés is. Ez a tanulmány néhány lehetőségre, hiányosságra felhívta a figyelmét az önkormányzatnak. Ennek hatására hoztuk létre például a családsegítő szolgálatot, a közös igazgatású, egységes szociális intézményt, változtattuk meg a működési engedélyt, ezáltal lehetővé téve több normatív támogatás lehívását.

Az önkormányzatnak kötelező feladata a szociális alapellátás, többek között a házi segítségnyújtás is. Ez a kötelezettség egyben azt is jelenti, hogy mi vagyunk a felelősek a feladatellátás szakmai színvonaláért, az ellátás gördülékenységéért, biztonságáért. Ezért megdöbbentő, hogy az önkormányzat tudta nélkül - anélkül, hogy megállapodást kötöttek volna az önkormányzattal - kezdte el tevékenységét egy alapítványi konzorcium, több alapítvány együttes szervezete. Az alapítvány képviselői később azzal védekeztek, hogy nincs se egyeztetési, se megállapodási kötelezettségük az önkormányzattal. Ha ez valóban így van, akkor ez véleményem szerint csak egy joghézag kihasználásával lehet, ezért kezdeményezni fogom országgyűlési képviselőknél, hogy annak megszüntetésére tegyenek kísérletet. Mindenesetre az alapítvány részéről kifogásolhatónak tartottam, hogy meg sem keresték ez ügyben az önkormányzatot.

Alapvető kérdéseink vannak a fenti törvényességi aggály mellett az elkezdett tevékenységgel kapcsolatosan:

- Ki fog gondoskodni az ellátottakról, ha az alapítvány megszünteti a tevékenységét?

- Hogyan lehet ingyen végezni olyan feladatot, amelyet az önkormányzat csak térítési díj megállapítása mellett tud megtenni (törvény is előírja a térítési díj megállapítását és kiszámításának módját)?! Egy alapítványt miért, egy önkormányzatot miért nem támogat megfelelőképpen az állam egy kötelező önkormányzati feladatellátással kapcsolatosan?

- Vajon izgatja-e egy nem újkígyósi székhelyű alapítvány vezetőit, hogy Újkígyóson megfelelő szociális ellátás működik-e, vagy a haszonszerzés a legfőbb motiváció?

- Vajon ténylegesen vannak-e szociálisan ellátatlan, házi segítségnyújtás ellátásra szoruló újkígyósiak, vagy ez csak egy mesterségesen gerjesztett szociális igény? Vajon kell-e az államnak normatívával támogatni „bejárónők" alkalmazását (takarítást, bevásárlást, stb.)? (Ha ténylegesen van ellátatlan személy, azt kérjük, jelezzék az Ezüstág Gondozási Központ dolgozóinak!)
A kezdeményezésemre történt későbbi három egyeztetésnek az lett az eredménye, hogy az alapítvány elállt az újkígyósi tevékenységétől, csak sajnos egy kicsit már későn, hiszen több lehetséges ellátottban azt a képzetet keltette, hogy ingyenes „bejárónőt" fognak kapni. Sajnálatos módon a lehetséges alapítványi alkalmazottak is „becsapva érezhetik magukat", hiszen az alapítvány képviselői elhamarkodottan, megalapozatlanul ígértek nekik állást, illetve kötöttek velük szerződést (sajnálom őket, mert jóhiszeműen ők csak munkát szerettek volna kapni).

Van egy magyar közmondás: „Segíts magadon, az Isten is megsegít!" Van arra példa, hogy önzetlen segítség érkezik „kívülről", de sajnos élni kell a gyanúperrel, hogy a legtöbbször ez valamilyen hátsó szándékból, anyagi érdekből történik. Nekünk magunknak kell megoldani a saját problémáinkat.

Kedves újkígyósiak! Ha láthatólag önkormányzati feladatellátási ügyben keresik meg Önöket - akár mint lehetséges ellátott, akár mint lehetséges dolgozó -, jelezzék azt az önkormányzat felé, inkább előzetesen „járjuk körbe" az ügyet, és ne hagyjuk idegen haszonszerzési okból szétverni az egyébként jól működő tevékenységi kört, illetve ne hagyjuk magunkat „behúzni a csőbe"! Higgyék el, a település vezetői minden esetben Újkígyós javát akarják és szolgálják. Kérjük, folyamatosan segítsék munkánkat véleményükkel, kritikájukkal vagy éppen dicséretükkel, hogy még jobban tudjuk tenni a dolgunkat!

Szebellédi Zoltán
polgármester

2008-03-11 11:38

Hozzászóláshoz, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, vagy regisztráljon oldalunkra.