Nyomtatóbarát változatKüldés emailbenPDF változat

Kedves Újkígyósiak és Újkígyósról Elszármazottak!

Az Újkígyósra érkező őseinknek a letelepedés után első dolguk volt templomot építeni Isten tiszteletére és a közösség szolgálatára. A hirtelen fölépített paticsfalú templom azonban hamarosan szűknek bizonyult. 1858-ban a község összefogásából és a községet telepítő gróf, Wenckheim József Antal végrendeletében meghatározott segítségéből Czigler Antal tervei szerint új templomot építettek, és azt Szűz Mária Szent Nevének tiszteletére ajánlották. A templom építése és annak művészi kivitelű tárgyainak beszerzése igen nagy terhet jelentett a község és lakói számára. A templom építése a község minden egyes lakóját mozgósította, jelentős anyagi áldozatra késztette. Az áldozatvállalás nagyságát jól jellemzi az a Zsótér József hagyatékából előkerült, 1859. január 2-án kelt, a „Cs. Kir. pénzügyi Miniszter”-nek címzett, aláírás nélküli, a dohánytermesztés korlátozása ellen tiltakozó kézirat, miszerint az „utóbbi két évben épített új templomunkra több 17 000 forintokat önzsebünkből áldozva egészen pénztelenné tettük magunkat...”

Római katolikus templomMost, templomunk építésének és fölszentelésének 150. évfordulóján megkezdtük annak teljes felújítását, restaurálását. Sajnos már most jól látszik, hogy ez a munka rendkívül szerteágazó és nagyon költséges lesz. A falszigetelés, a tető részleges cseréje, a festmények, szobrok tisztítása, konzerválása olyan tehertétellel jár, amely a másfél száz évvel ezelőtti építés során tanúsított közösségi összefogás és áldozatvállalás nélkül nem oldható meg. Kéréssel fordulunk tehát községünk minden lakójához, ki-ki lehetősége és szándéka szerint járuljon hozzá nemes célunk megvalósulásához!

Örömmel és köszönettel fogadunk minden adományt, a mégoly csekélyt is, hiszen tudjuk, keresztény tanításunk szerint nem az adomány nagysága, hanem a lélek indíttatása számít. Hogy is írja a Szentírás? „Jézus föltekintett, és látta, hogy a gazdagok hogyan dobják adományaikat a templom perselyébe. Látott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott be. Akkor így szólt: >Bizony, mondom nektek: ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél. Mert azok mindnyájan a fölöslegükből adtak adományokat; ő pedig a maga szegénységéből odaadta mindenét, amije csak volt: egész megélhetését.<” (Lk 21,2-5)

Kedves Újkígyósiak! Ma, a 150. évforduló évében különösen aktuálisak a templomszentelés ünnepi szónokának gondolatai, aki akkor Zay János szentandrási lelkész volt: „Áldd meg, Uram! Áldd meg népével együtt a jó pásztort, kinek buzgó szíve dicsőségedért lángol! (…) Nekünk Isten után legkedvesebb édes magyar hazánk! Vedd, kérünk, oltalmadba hő szerelmünk e szent tárgyát! (…) Ragyogjanak felette a dicsőség csillagai; nyíljanak határán a nemzeti jólét virágai, s minnden gyermek hív tisztelője legyen az Istennek; önzéstelen szeretője testvéreinek, hogy a tiszta erényekből hazánk boldogsága fejlődjék.”

Hisszük és reméljük, templomunk megújulása egyben a közösség megújulásának lehetőségét is hordozza. E megújulás jegyében köszönettel várjuk szíves adományaikat!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Czank Gábor
újkígyósi plébános

Kelt: Újkígyóson, 2008. május 18-án, Szentháromság vasárnapján

   
   

Tisztelt Adományozó!

A templom felújítására az adományt átutalhatja a 11733199-20020282 számlaszámra, vagy csekket igényelhet a pmh.palyazatok@ujkigyos.hu címen, illetve a 66/256-100 (18 mellék) telefonszámon.

Hozzászóláshoz, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, vagy regisztráljon oldalunkra.