2003-ban a képviselő-testület Újkígyósért kitüntetést adományozott Bozó Imrének, aki nagyközségünk polgármestereként 12 évig munkálkodott a település fejlesztésében, fejlődésében.


Bozó Imre 1939. augusztus 28-án született Újkígyóson. Édesapja Bozó Antal, édesanyja Becsei Piroska.

Általános iskolai tanulmányait Újkígyóson végezte, majd ezt követően mezőgazdasági technikusi oklevelet szerzett és leérettségizett. Érettségi után szüleivel a mezőgazdaságban dolgozott. 1961. április 15-én házasságot kötött Harangozó Erzsébettel, akivel jelenleg is boldog házasságban élnek, és aki biztos, nyugodt hátteret nyújtott számára ahhoz, hogy polgármesteri munkáját teljes emberként végezhesse. Két fiúgyermekük született, Zsolt és Attila, akik 3 fiú és 2 leány unokával aranyozták be édesanyjuk és édesapjuk életét.

1959-től 1962-ig sorkatonai szolgálatot teljesített, majd leszerelése után S évig a Békéscsabai Agroker Vállalatnál, 10 évig az Újkígyósi Aranykalász Termelő Szövetkezetnél, 15 évig a Békéscsabai Teljesítményvizsgáló Állomáson dolgozott.

1989-ben, a rendszerváltás kezdeti szakaszában sodródott a politika vérkeringésébe. 1990-ben polgármesterjelöltként indult a helyhatósági választásokon, ahol a község lakossága polgármesterré választotta. 1994-ben és 1998-ban szintén indult a polgármesteri címért, mindkét alkalommal elnyerte a szavazók bizalmát, 1990. szeptember 30-tól 2002. október 20-ig, azaz 12 évig volt Újkígyós nagyközség polgármestere.

A rendszerváltás és a politikai élet nehézségeit leküzdve, évről évre vált egyre hatékonyabb munkát végző közemberré. Az emberek szeretik és tisztelik – egyszerűsége, becsületessége, jó szándéka és a falu iránt érzett elkötelezettsége miatt.

12 év alatt nagy és jelentős eredményeket ért el, melyek közül a legfontosabbak a teljesség igénye nélkül:

– víztorony megépítése,
– sportcsarnok építése,
– Széchenyi István Általános Iskola bővítése és korszerűsítése,
– művelődési ház bővítése, felújítása,
– telefonhálózat bővítése,
– közvilágítás korszerűsítése,
– járdaépítés és -felújítás,
– útépítés, aszfaltozás,
– zöld terület fejlesztése,
– a szennyvízcsatornahálózat-kiépítési és a szennyvíztisztítótelep-beruházás első ütemének megvalósítása.

Minderre a koronát természetesen az idősek otthona építésének a megkezdése tette fel, 12 éves munkája során 1 milliárd 580 millió forintos összberuházást valósított meg.

 

Megszakítás