A képviselő-testület döntése alapján 2007-ben „Újkígyósért” kitüntetésben részesült a Gazdakör, mely 1992 júliusában alakult.


A szervezet azzal a céllal jött létre, hogy a kárpótlás során megkapott földek következtében a gazdákat integrálja és támogassa. Az akkori alapítótagok: Balogh Antal Zoltán pénztáros, Csonka Péter elnök, Bánfi János, Forgács János, Bozó József, Bozó Imre. A jegyzőkönyvezető Báint Istvánné dr.

Az 1921-ben létrejött Polgári Olvasókör jogutódjaként 1992-ben jegyezték be a szervezetet, amely kérte az önkormányzattól az épületet. Az akkori képviselő-testület döntése alapján így visszakapták székházukat.

A tagság 80-90 fővel alakult és azóta állandósult létszámmal működik. Célja, hogy a gazdáknak hathatós segítséget nyújtson az őket érintő kérdésekben, így például a megújuló támogatási rendszerek ismeretével, a földalapú támogatások rendszerének tájékoztatásával, valamint aktívan részt vesz a Leader-programban.
Legfőbb feladata, hogy a különböző szakmai előadásokon és tapasztalatcseréken részt vegyenek a gazdák. Részükre többször szervezett arany- és ezüstkalászos képzést.

1992-ben megszervezték, és évente ismétlődően megtartják a határszemlét, ahol a társaság szakmai tapasztalatai cserélődnek.

A szervezet, mely a keresztény nemzeti értékeket képviseli, politikailag független és semleges, teljes mértékben politikamentes. Jó kapcsolatban van a helyi önkormányzati vezetéssel és képviselőkkel. Támogatja a helyi jelölteket, akik közül többen képviselik a gazdák érdekeit a képviselő-testületben. Rendszeresen részt vesz a községi ünnepségeken, koszorúzásokon. A helyi rendezvényeken elvi támogatást nyújt az őt érintő megmozdulások alkalmával. Szoros kapcsolatot tart a megyei és országos társszervezetekkel.

A rendszerváltás után az akkori polgármester, Bozó Imre, hívta össze a gazdákat három párt — a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Demokrata Fórum és a Kisgazda Párt — támogatásával.

Megszakítás