2023. december 1-jétől az újkígyósi víziközmű-szolgáltatást az Alföldvíz Zrt. látja el - Újkígyós város weboldala

2023. december 1-jétől az újkígyósi víziközmű-szolgáltatást az Alföldvíz Zrt. látja el

Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 2023. december 1-től Újkígyóson átveszi a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását az eddig szolgáltatást végző Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-től.

Ettől a naptól az Alföldvíz Zrt. szolgáltatja az Újkígyóson élő családoknak a nélkülözhetetlen ivóvizet, továbbá gondoskodik a keletkezett szennyvíz elvezetéséről és megtisztításáról.

Az Alföldvíz Zrt. Magyarország negyedik legnagyobb víziközmű-szolgáltatója, amely közel 150 éves víziközmű-szolgáltatói tapasztalattal rendelkezik. A szolgáltató a magyar állam és az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközműveket üzemeltet négy vármegyében, 137 településen. Az Alföldvíz biztosítja 600 ezer ember, valamint a szolgáltatási területén működő ipari, mezőgazdasági és szolgáltatói szektor vízellátását. Továbbá gondoskodik több mint 450 ezer lakos és a három legfontosabb gazdasági ágazat szennyvízének elvezetéséről és megtisztításáról.

Az Alföldvíz Zrt. Földünk legértékesebb természeti kincsével, a vízzel gazdálkodik, tesszük mindezt felelősen, annak érdekében, hogy a természeti örökséget megóvjuk a jövő generációk számára. Az Alföldvíz Zrt. a természettel összhangban tevékenykedik, onnan nyeri a szolgáltatott ivóvizet és oda bocsátja vissza az összegyűjtött és megtisztított szennyvizet.

Az Alföldvíz Zrt. a Gyulai Közüzemi Kft. munkavállalóit munkáltatói jogutódlással tovább foglalkoztatja, és a követlen üzemeltetési feladatokat továbbra is a cég munkatársai látják el. Az ügyfélszolgálati irodák a jövőben is a már megszokott helyen lesznek elérhetőek, Újkígyós, Petőfi utca 40. szám alatt.

Ezen felül az Alföldvíz Zrt. szolgáltatási területén további 19 helyszínen fogadja ügyfeleit. A felhasználók a társaság bármely ügyfélszolgálati irodájába betérve könnyedén intézhetik ügyeiket.

Telefonos ügyintézésre ügyfélszolgálati időben, az ingyenesen hívható 06 80 922-334-es számon van lehetőség. A telefonhívásokat call centerben fogadják, így várakozás nélkül érhetőek el a telefonos ügyintézők.

Mindemellett a szolgáltató online felületein is elérhető ügyfelei számára.

A felhasználók műszaki meghibásodás esetén az ingyenesen hívható, hibabejelentő vonalon, a 06 80 922-333-as számon jelezhetik problémájukat. Az Alföldvíz szakemberei a nap 24 órájában rendelkezésre állnak.

Fontos kiemelni, hogy a szolgáltatás díja a szolgáltató-váltással nem változik. Továbbá, hogy a szolgáltatóváltás során a felhasználóknak nincs teendője, ez idő alatt a szolgáltatás folyamatos lesz.

A víziközmű-szolgáltató változásról, az ALFÖLDVÍZ Zrt-nél szokásos számlázási eljárásról, az ügyfélszolgálati irodák nyitva tartásáról valamint elérhetőségeiről a szolgáltató a napokban tájékoztatólevelet juttat el a felhasználókhoz.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. arra törekszik, hogy szolgáltatásaival az újkígyósi felhasználók maradéktalanul elégedettek legyenek.

 

Tájékoztatás a víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló önkormányzati ellátási kötelezettség és víziközmű rendszer tulajdonjogának Magyar Állam részére történő átruházásáról

A rendszerváltás óta önkormányzati feladat a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának majd később a keletkezett szennyvíz elvezetésének és tisztításának megszervezése. Ezen feladatokat kezdetben az önkormányzat saját tulajdonú cég útján a tulajdonában álló ivóvíz és szennyvíz hálózat üzemeltetésével látta el, majd a vonatkozó törvényi változások miatt az említett közművek üzemeltetését a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft útján biztosította.

A több mint tíz évvel ezelőtti változás oka az volt, hogy az állam a szolgáltatók számának csökkentése érdekében csak olyan szolgáltatót engedett működni, aki meghatározott mennyiségű ún. lakossági egyenértékkel rendelkezett. Mivel az akkori településvezetés nem akart a mostani Alföldvíz Zrt-vel szerződni kisebb keretben, a közműrendszerek tulajdonának megtartásával a gyulai szolgáltató céggel látta jobbnak a jövőbeli együttműködést. Az együttműködés valóban optimálisan valósult meg, azonban időközben a lakossági szolgáltatási árak rögzítésre kerültek és az évről évre megnövekedett költségek finanszírozását a rögzített árak nem tették lehetővé, így folyamatosan működési hiány keletkezett. A feladatellátásra irányuló szerződés szerint ennek finanszírozása az Önkormányzat feladata volt, de a szolgáltató cég ennek megfizetését nem érvényesítette az önkormányzattal szemben.

A biztonságos költségvetési gazdálkodás azonban megkövetelte ezen nem érvényesített, hiányból adódó több tízmilliós követelés kezelését, mely kapcsán az önkormányzatnak sem lehetősége nem volt a hiány csökkentésére sem felelősége nem volt annak keletkezésében. A hiány kezelésének pedig egyetlen érdemi lehetősége volt az állam által történő átvállalás a feladatellátás állami integrációja útján, mely a víziközmű rendszerek tulajdonjogának átruházását is feltételezte az üzemeltető cégtulajdonnal együtt, mely jelképes mértékű.  Lehetőségként adott volt a lakosság által szolgáltatási díjak útján meg nem fizetett működési költségek adó emelése során beszedett többletbevétel formájában történő finanszírozása is, azonban a mindenkori képviselő-testületek nem akarták a lakosság, amúgy is magas terheit ezzel növelni.

Az érdemi kezelésre nyílt lehetőség egy az augusztus elején megjelent kormányrendeletben, mely a fenti feltételek teljesülése esetén mind a feladatellátást, mint a rendszerek tulajdonjogát, mind a hiány fedezését állami hatókörbe kívánta vonni.

Az üzemeltető gyulai cégben tulajdonos többi önkormányzat is többkörös tárgyalás és döntéshozatal során elfogadta ezen feltételeket és önkormányzatunkkal egyező módon meghozta a szükséges döntéseket, mely kapcsán a megállapodás aláírására sor került a Magyar Államot képviselő Nemzeti Közművek Zrt. vezetőjével, így 2023. december 01-től a feladatellátás, a víziközmű rendszerek tulajdonjoga a Magyar Államra került átruházásra.

Az állami képviselők ígéretet tettek – részben a 2023-as hiány tekintetében át is vették – a szerződési kötelezettségből eredő hiány további rendezésére. Az új üzemeltető pedig az Alföldvíz Zrt. lesz, aki jelen lap másik cikkében ad tájékoztatást a szolgáltatás átvételével kapcsolatos információkról.

Összeségében elmondható, Önkormányzatunknak nem volt tényleges döntési lehetősége a folyamatokat illetően, hiszen az önálló feladatellátás az említett hiányok finanszírozását és további jelentős kockázatokat viselt volna, melyek felelősen nem voltak vállalhatóak.

A jelenleg foglalkoztatott személyi állomány átvétele megtörtént, senki nem vesztette el a munkáját és az ellátás biztonság, illetve a szolgáltatás színvonala remélhetőleg nem fog csökkeni az új konstrukcióval. Kérjük a lakosság megértését és együttműködését a megfelelő ivóvízellátás érdekében.

Oláh Timót
alpolgármester

Kapcsolódó hírek

Kövessen minket a Facebookon is!
Facebook Pagelike Widget
Következik
  • Nincs esemény
Naptár
<< márc 2024 >>
hkscpsv
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Megszakítás