Az Újkígyósi Helyi Választási Bizottság határozata

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

5661 Újkígyós, Kossuth utca 41.

Az Újkígyósi Helyi Választási Bizottság

1/2023. (VI.19.) számú

HATÁROZATA

megüresedett mandátum kiadása tárgyában

Az újkígyósi Helyi Választási Bizottság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 29. § (1) bekezdés i) pontja alapján Balogh József önkormányzati képviselő halála miatt megüresedett mandátum kiadása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az újkígyósi Helyi Választási Bizottság – a Balogh József képviselő 2023. május 17-én bekövetkezett halála miatt – megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot az Újkígyós város egyéni listáján a következő legtöbb szavazatot (614 db) elért jelölt, Balogh László Csaba 5661 Újkígyós, Petőfi utca 27. szám alatti lakos részére adja ki.

Az újkígyósi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét az Újkígyós Város Önkormányzat hirdetőtábláján, és az önkormányzat hivatalos honlapján (www.ujkigyos.hu).

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet az Újkígyósi Helyi Választási Bizottsághoz címzett (5661 Újkígyós, Kossuth utca 41. e-mail: polgarmester@ujkigyos.hu) fellebbezést nyújthat be vagy bírósági felülvizsgálati kérelemmel élhet.

A fellebbezést személyesen, levélben vagy elektronikus levélben, a bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy ha a kérelem benyújtója jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül, minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtják be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.

A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 3 napon belül, 2023. június 22. napján 16.00 óráig megérkezzen a Választási Bizottsághoz.

A fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmaznia kell a jogszabálysértésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, lakcímét, tartózkodási hely esetén a postai értesítési címet, a kézbesítési megbízott esetén annak nevét, címét.

Indokolás

Balogh József képviselő a 2019. október 13-án megtartott egyéni listás önkormányzati választáson Újkígyós városban független jelöltként képviselői mandátumot szerzett. A képviselő 2023. május 17. napján bekövetkezett halála miatt az Mötv. 29. § (1) bekezdés i) pontja alapján megszűnt a megbízatása, a mandátum megüresedett.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése alapján:

„21. § (1) Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.”

Újkígyós városban a 2019. október 13-án megtartott önkormányzati választáson az egyéni listás képviselő-választás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján a szavazatszám szerinti sorrendben következő legtöbb szavazatot elért Balogh László Csaba FIDESZ-KDNP jelölt 614 szavazattal.

A Helyi Választási Bizottsága fenti jogszabályi hivatkozásnak megfelelően, a 2019. október 13-án megtartott önkormányzati választás eredményjegyzőkönyve alapján a megüresedett mandátumot az egyéni listán következő legtöbb érvényes szavazatot szerzett Balogh László Csaba részére adja ki.

A Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésein alapul.

Újkígyós, 2023. június 19.

Szűcs István Jánosné

HVB elnöke

         

            

Kapcsolódó hírek

Kövessen minket a Facebookon is!
Facebook Pagelike Widget
Következik
  • Nincs esemény
Naptár
<< szept 2023 >>
hkscpsv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Megszakítás