Tájékoztató a közterület használatáról, illetve karbantartásáról – Újkígyós város weboldala

Tájékoztató a közterület használatáról, illetve karbantartásáról

Településünkön közterületi részének rendben tartása közös érdekünk. Számos lakóingatlan előtt elhanyagolt közterületi rész található, melyek a közlekedés biztonságát veszélyeztetik vagy a lakókörnyezetünket csúfítják.
Hasonló problémákat okozhatnak a közterületen engedély nélkül, hosszú időn át tárolt különféle anyagok, gépek is. A rendeletei szabályozás számos előírást ír elő a fenti két témakörrel kapcsolatban, melynek kivonatát az alábbiakban közöljük A kivonat nem a teljes körű, szó szerinti szabályozást tartalmazza, hanem a közérthetőség kedvéért a legfontosabb, a két témakörhöz illeszthető rendelkezéseket gyűjtöttük ki A szakasz és bekezdés számok csak a pontos rendeleti szövegben való tájékozódást szolgálják. A rendeletek szabálysértéssel szankcionálják a magatartási szabályok megszegőit, azonban nem célunk az elvtelen büntetés. Közös érdekünk az, hogy a kötelezettségeket betartva élhető települést tartsunk fent.
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának a környezetvédelemről szóló 1/2001. (I. 22.) számú rendeletének 3.§-a rendelkezik az utak, járdák tisztántartásáról, kezeléséről valamint a 4.§-a a csapadékvíz elvezetéséről, árokrendszer fenntartásáról:

3. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa az ingatlanhoz tartozó udvart, kertet az ingatlana előtt levő járdát, gyalogjárót és útterületet az út középvonaláig rendszeresen, szükség esetén naponta is megtisztítani köteles, lehetőleg porképzés nélkül. Ez a kötelesség a bekerített, vagy be nem kerített ingatlanokra is vonatkozik.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan közút, illetve járda felőli határán, valamint a járda mellé ültetett fák, bokrok, sövények metszését rendszeresen elvégezni úgy, hogy az a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a villamos légvezetékekhez ne érjen, üzemzavart ne okozzon.

(3) A tulajdonos köteles az ingatlana előtt levő járdát, gyalogjárót a mindenkori időjárás függvényében szükségeshez képest locsolni, vagy lemosni, télen a havat eltakarítani és ha a terület hótól, vagy jegesedéstől síkossá vált, megfelelő anyaggal – szükség esetén a napszaktól függetlenül – többször is felszórni, a síkosságot megszüntetni.

(5) A gyalogjárdák megóvása érdekében az ingatlanok tulajdonosai kötelesek a kocsi bejáró teljes szélességében a járda mindkét oldalát lökésgátlóval ellátni (élére állított téglával stb.) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a gyalogjárdát saját magatartásából megrongálja, a rongálódást köteles saját költségén helyreállítani.

(6) A közúti gyalogátkelőhelyek (átjárók) tisztán tartását, locsolását, felszórását azok az ingatlantulajdonosok kötelesek a közút középvonaláig terjedően elvégezni, akiknek ingatlana mellett a gyalogátkelő húzódik.

4. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa a vízlevezető árkokat köteles tisztántartani, megfelelően mélyíteni, a gyomnövényeket rendszeresen kiírtani és azt a közterületről eltávolítani. A csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása érdekében átereszeket (a kapubejáró alatt) jól karban és tisztán kell tartani.

A rendelet 23.§-a rendelkezik a fenti kötelezettségek megszegésével kapcsolatban a szabálysértési rendelkezésekről:

(1) Szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki jelen rendeletnek:

– az utak, járdák tisztántartására, kezelésére vonatkozó részletes magatartási szabályai közül a 3.§. (2);(3) bekezdéseiben,

– a csapadékvíz elvezetésére, árokrendszer fenntartására vonatkozó részletes magatartási szabályai közül a 4.§. (1) bekezdésében,

foglalt rendelkezéseket megszegi.

Újkígyós nagyközség önkormányzatának a közterület használatról és a közterület használati díj megállapításáról szóló 7/1995.(II.27.) számú rendeletének 3.§-a előírja, hogy „a közterület használatáért díjat kell fizetni, a díj fizetésének kötelezettsége alól felmentés nem adható.”

Ugyanezen rendelet 16.§-ának rendelkezései szabálysértésként értékelik az alábbi cselekményeket:

(1) Amennyiben a cselekmény (tevékenység vagy mulasztás) más, magasabb szintű jogszabály szerint bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, e rendelet szerint szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható aki:

1. A közterület-használati díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,

2. közterületet engedély nélkül használ,

3. a közterület-használati engedélyben foglalt előírásokat megsérti,

4. a közterület használatával kapcsolatos tilalmat megszegi.”

Tisztelettel:

dr. Csatlós László
jegyző

2008-04-29 13:16

Kapcsolódó hírek

Kövessen minket a Facebookon is!
Facebook Pagelike Widget
Legfrissebb
Következik
  • Nincs esemény
Naptár
<< jún 2024 >>
hkscpsv
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Megszakítás