A képviselő-testület 2007-ben az „Újkígyósért” kitüntető címet néhai Botházy Károly Istvánnak adományozta iskolaigazgatóként az oktatás és nevelés területen kifejtett több évtizedes közösségszervező tevékenységének elismeréseként.


Néhai Botházy Károly István példás családapa és férj volt, aki vezetői, szakmai és közéleti feladatait igényesen, következetesen, mindig az innovációra törekedve végezte.  Az igazgatása alá tartozó két óvodát, a széttagoltan is eredményesen működő alsó és felső tagozatot irányította, ellenőrizte, fejlesztette. A tantestület felépítését igényesen, szakértelemmel, a demokratikus vezetési stílusnak megfelelő következetességgel irányította, külföldi utakkal jutalmazta.

A kollégák letelepítését szolgálati lakásokkal, lakásépítési kölcsön támogatással tette lehetővé. A sikeresen működő iskola mibenlétét a tantestület tanultságában, innovációjában látta. Ennek érdekében rendszeres továbbképzési lehetőséget biztosított. Kiemelkedő budapesti és vidéki iskolákban folyó nevelő-oktató munka megismerésével, iskolakísérletek megismertetésével, a kísérletekben való részvétellel ösztönözte kollégáit. Így válhatott Újkígyós elismert iskolává. Közéleti tevékenységét is a példamutatás, az ügyszeretet jellemezte. Tevékenyen részt vállalt javaslatai, ötletei megvalósításában.

Néhány példa a megvalósított álmokra: a település első törpe vízművének létrehozása, a nagyközségi megújított településszerkezet kialakítása, az iskola korszerűsítése, az akkor korszerű központi fűtés beszerelése.

Megszakítás