1996-ban Újkígyósért (Pro Urbe) elismerésben az a Köszörűs Sándor részesült, aki 1953 óta újkígyósi lakos volt, és aki ÁFÉSZ-elnökként sokat tett a település ipari fejlesztéséért, a jó színvonalú kiskereskedelmi ellátottságért és a foglalkoztatottságért.


1928. május 26-án született. Édesanyja varrónő, édesapja iparos ember volt. Szüleivel és fiútestvérével Mezősason élt. Az elemi iskolát befejezve asztalosinasnak állt. Később hivatásos határvadász tanulmányokat folytatott, ahonnan 1947-ben –k ét héttel a diplomaszerzés előtt –,testvére disszidálása miatt eltanácsolták. Ekkor olajfúrókhoz szegődött, majd Tatabányán bányásznak állt.

Az ötvenes években a békéscsabai földműves szövetkezet egyik vezetőjeként is igyekezett minél több segítséget nyújtani településünknek, később az újkígyósi Földműves Szövetkezet elnökeként sokat tett a falu jobb ellátását biztosító kereskedelmi, vendéglátóegységek fejlesztéséért. Nevével hozható összefüggésbe a kisvendéglő, a ruházati bolt, önkiszolgáló üzlet, valamint cukrászdák nyitása.

A földműves szövetkezetek 1968-ban ÁFÉSZ-szá alakultak. Ügyvezető elnökként tovább akart lépni. Úgy gondolta, hogy az árusítás mellett termelésre is szükség van. Eleinte nem tudták, mit is kellene gyártani, így kísérleteztek szappangyártással, ragacsos légyfogóval, műszerolaj, gumiragasztó, hypo előállításával. Jó érzékkel látta meg az építkezések számának növekedésével kialakult igényt, az országosan is hiánycikknek számító kátránypapír iránti keresletet. Az ötletgazdán/ötletgazdákon kívül nem sokan hittek a terv sikerében, de szuggesztív, lendületes egyénisége, kreativitása életben tartotta a reményt.

1968 végén indult a termelés – a faluban csak „Pókhúzó”-nak nevezett gyárban –, és 1969 elejére országosan keresetté vált az újkígyósi fedéllemez.

1973-ra újabb tervekkel állt elő. A továbbfejlesztés igénye által vezérelve korszerű, hegeszthető szigetelőlemezek gyártása is elkezdődött Újkígyóson, Magyarországon elsőként és egyedülálló módon. Az üzem eredményeiből vált lehetségessé Újkígyós bolthálózatának nagymértékű fejlesztése, a benzinkút megnyitása, a gyulai úti ABC áruház, valamint a Petőfi utcai új bútoráruház megépítése.

1989-ben ment nyugdíjba és ezután teljesen visszavonult, mind a szakmai, mind a közélettől. Családi háza környékén mintaszerű kertet ápolt, nagyon szívesen és nagy büszkeséggel látta el családtagjait, rokonait és szomszédait a megtermelt zöldségekkel, gyümölcsökkel. Időskorára is a teljes aktivitás és odaadás, valamint temperamentumosság jellemezte.

Szerencsés ember volt, hiszen megadatott számára a teljes élet, az alkotás öröme, a szakma elismerése és megtalálta a magánéleti békét, biztonságot. Mindazon újkígyósiak és azok, akikkel munkája során kapcsolatban állt, segítőkésznek, őszintén adakozónak, iránymutató, tiszteletre méltó embernek ismerték.

2007 decemberében kórházba vonult. Vállalta a súlyos, tervezett műtétet, hiszen az évtizedek, valamint a lendületes életút rányomta bélyegét szervezetére. Szellemi frissessége, munkavágya hajtotta, dolgozni, alkotni akart még. Ehhez volt szükség a beavatkozásra. A sors azonban másként ítélte meg, úgy gondolta, az átdolgozott teljes életnek vége kell hogy szakadjon. Köszörűs Sándor december 6-án, a gyulai kórházban hunyt el. 79 éves volt.


Megszakítás