2000-évben a képviselő-testület „Újkígyósért” kitüntetést adományozott Zsótér Józsefnek a településen több évtizeden át végzett, a község történetét kutató és publikáló munkájának, valamint közéleti tevékenységének elismeréseként.


Zsótér József 1927. október 19-én született Újkígyóson. Felesége Gál Ilona. Két leánya, három unokája van.

Újkígyóson 5 elemi osztályt, Békéscsabán 4 polgárit járt. A mezőgazdasági középiskola első osztályát Békéscsabán, majd egy évi szünet után a másik három osztályt a szabadkígyósi kastélyban végezte, ahol 1948-ban érettségizett. Az 1960-as években esti tagozaton a Békéscsabai Közgazdasági Technikumban szerzett oklevelet. Az 1970-es években levelező tagozaton elvégezte a Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Főiskolát.  Az érettségitől 1960-ig az állami gazdaságban dolgozott. Nyugdíjazásáig az Újkígyósi Aranykalász Tsz-ben volt állatenyésztő telepvezető.

Diákkora óta érdekelte a történelem és az irodalom. Községtörténeti munkái:

  • Az 1965-ben kiadott „Újkígyós község 150. évfordulójára” című könyv egyik szerzője, valamint szerkesztője.
  • 1979-ben az „Emlékező falu” című könyvben tíz rövid elbeszélése jelent meg Kígyósról.
  • 1993-ban „A falu közepe” című kötetben apáink, nagyapáink földművelő társadalmát mutatja be.
  • Králik Jánosné „Újkígyós” című könyvében jelentek meg Kígyós tanyáiról, földrajzi elnevezéséről és az utcák betelepülési idejéről készített térképei.
  • E könyveken túl megyei lapokban és a „Szabad Földben”, a „Tiszatájban” több írása jelent meg Újkígyósról.

A könyvtárban, az általános iskolában, a tsz-ben, Szabadkígyóson, Békéscsabán községtörténeti kiállításokon mutatta be ezen anyagokat, és néhányszor előadást tartott a faluról. Mindez azzal járt, hogy gyalog bejárta Kígyós egész területét, határvonalát és tanyahelyeit, és több napot töltött a Gyulai Megyei Levéltárban azzal a céllal, hogy a múló időt megörökítse.

Megszakítás