Papír-, vas- és elektronikus háztartási eszközök gyűjtése

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2014. április 14-én, hétfőn 12 óra és 18 óra közötti időben – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – az általános iskola által szervezett papír- és ócskavasgyűjtéssel egyidejűleg lehetőséget biztosítunk a veszélyes hulladéknak minősülő, elhasznált elektromos háztartási eszközök Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal udvarán történő elhelyezésére is.

Bíró László püspök úr márciusi levele

Egyik barátom negyvenéves érettségi találkozójukról beszámolva elmondta, hogy azok között, akik eljöttek, csak ketten voltak, akik ma is első házasságukban élnek. A többség két, néhány osztálytárs három házasságot tudhat maga mögött. Van, aki egyedül van, noha volt házassága, van, aki meg sem próbálkozott vele.

Megalakult az OEVB

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megválasztotta az 1. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság három tagját – Bogár Éva, dr. Styaszni Andrea, Tálas Csaba – és két póttagját: Kócsi Sándorné, Szeleczki Erzsébet.

A bizottság elérhetősége:

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

E-mail cím: valasztasibizottsag@bekescsaba.hu

Fax: 66/523-804

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékműve

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete és lakossága emléket szeretne állítani az 1848/49-es forradalomnak és szabadságharcnak. Az alkotással nemcsak emlékezni és tisztelegni szeretnének a magyarság életének e kiemelkedő eseménye előtt, hanem méltóan szeretnék kifejezni a magyarság és minden ember örök szabadságvágyát.

Tanulni vágyók figyelem!

A Tessedik Campus szeretné bővíteni az oktatási profilját MSc (mester) képzéssel. A gödöllői Gazdaság- és Társadalomtudományi kar (GTK) vidékfejlesztési agrármérnöki MSc szakját, mint kihelyezett mesterszakot szeretnénk levelezős formában indítani 2015. februárban, keresztfélévben Szarvason.

Az oktatást részben gödöllői, részben szarvasi tanárok végeznék. Olyan hallgatókat várunk, akik érdeklődnek a gazdaságtudományok, a vidéki térségek problémáinak kezeléséhez kapcsolódó tudományok iránt és magas szintű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó diplomát szeretnének.. Az oktatás a jelenlegi levelezős szisztéma alapján menne. A jelentkezés feltétele bármilyen -minimum főiskolai- diploma.

A képzés államilag finanszírozott formában is indul. A képzés 4 féléves. Félévenkét két konzultációs héttel. A két év alatt mindössze 32 nap oktatással

Lényeges lenne egy előzetes felmérés, ami alapján alá tudnánk támasztani azt az érvünket, hogy a végzett hallgatóink szeretnének Szarvason mesterképzésben részt venni és lenne jelentős számú jelentkező. Ezért kérjük, jelezze szándékát, hogy tovább tanulna-e ezen a szakon. Visszajelzéseket a to_szarvas@gk.szie.hu e-mail címre várjuk, legkésőbb 2014. február 28-ig!

 Tessedik Campus

Eperjes Károly színművész előadása nyitotta meg a 200 éves programsorozatot

“Az igazat mondd, ne csak a valódit” címmel tartott előadást a magyar kultúra napja alkalmából Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész, Négyesi Katalin gordonkaművész közreműködésével a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A rendhagyó irodalmi est a nyitó rendezvénye volt a 200 éves jubileumi programsorozatnak. Egyrészt szép példáit kaptuk a magyar irodalom egy-egy gyöngyszemének, megismerve annak mélységeit, másrészt a versekben rejlő örök igazságra mutatott rá a színművész, sokszor kemény szókimondással. Köszönjük Eperjes Károlynak és Négyesi Katalinnak a szép együttlétet!

Babakötvényt a Kincstárból

2013. december 2-től vásárolható a Babakötvény a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain. Az elmúlt egy hónapban rekord nagyságú, a 2006. januártól eltelt időszak havi adatait is meghaladó összeg áramlott az új Babakötvény konstrukcióba.

Sajtóközlemény


Berki Anti bácsit születésnapján köszöntötték

90 évvel ezelőtt, 1924. január 14-én,  született Berki Antal, akit az Ezüstág Gondozási Központban köszöntött születésnapján Szebellédi Zoltán polgármester. De ez az év nemcsak emiatt kiemelkedő a számukra, hanem azért is, mert 2014-ben lesz 60 éve annak, hogy feleségével házasságot kötöttek. Két gyermeket neveltek fel, öt unokájuk és egy dédunokájuk van. Isten éltesse az ünnepeltet még sokáig erőben, egészségben!

Megszakítás