shadow

Üdvözöljük Újkígyós város weboldalán!

 

2018. március 22.

Tisztelt Lakosság!

A Békéscsabai Járási Hivatal ügyfélfogadási idejéről az alábbi linkre kattintva tájékozódhatnak:

>> Békéscsabai Járási Hivatal szervezeti egységeinek ügyfélfogadási ideje <<

+ tovább olvas

2018. március 17.

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy március hónapban a polgármesteri fogadóóra időpontja:

 

2018. március 19. (hétfő) 8-9 óra

Helyszín: Piactér

 

Minden kedves érdeklődőt várunk!

 

Újkígyós Város Önkormányzata

+ tovább olvas

2018. március 13.
+ tovább olvas

2018. március 05.

Újkígyós Város Önkormányzat

hóeltakarítással kapcsolatos tevékenységeinek összefoglalása

 

Újkígyóson a hó- és síkosság mentesítési feladatok ellátása a 144/2016. (X. 17.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Újkígyós város téli útüzemeltetési szabályzatában foglaltak szerint történik, ezeket a munkákat – az Önkormányzattal 2016. szeptember 1-én kötött megállapodás alapján – az Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft. végzi.

Az idei télen kissé megkésve – február 26-án az éjszakai órákban – esett le viszonylag nagy mennyiségű csapadék hó formájában, ami az alacsony hőmérséklet miatt meg is maradt.

A Kft. a hó eltakarítását a település útjain 2018. február 27-én 5 óra körüli időben megkezdte a tolólappal felszerelt MTZ 820 és Pronar traktorokkal (melyek ezt követően folyamatosan végezték a hódúrást és síkosság mentesítés céljából a sószórást). A szabályzat alapján felállított sorrend szerint történt az utakon a hó eltakarítása, először a kiemelt utakon (autóbuszjárat útvonalán, közintézmények környékén, azok megközelítését szolgáló utakon), valamint a kerékpárutakon történt a mentesítés. A 36 km hosszúságú belterületi közúthálózat takarításán túl a parkolók, közintézmények udvarainak tisztításában is részt vettek a fenti munkagépek, valamint a város külterületén is több helyen végeztünk munkálatokat.

A közintézményeinknél találtható járdák, udvarok tisztítását is az intézményeknél dolgozó személyeken (intézményvezetők, gondnokok, dajkák) kívül a Kft. munkavállalói végezték 4 fővel (a munkagépek vezetőin kívül), valamint napi szinten 25-30 fő közfoglalkoztatott bevonásával. A hó eltakarítására egy hét alatt 1 469 munkaórát fordítottak.

Mivel a hóhelyzet tovább fokozódott, ezért 2018. március 2-án hirdetést adtunk fel, melyben rendkívüli hóeltakarítási munkára vártunk jelentkezőket korrekt bérezés ellenében. A feladott hirdetés hatására 12 fővel tudtunk kötni egyszerűsített foglalkoztatásra megállapodást, akik munkájukat a péntek délutáni órákban el is végezték.

Igyekszünk a meglévő erőforrások hatékony felhasználásával az időjárás káros következményeit mérsékelni, ehhez kérjük a lakosság megértését és türelmét.

 

Újkígyós, 2018. március 5.

Varga Ferenc
műszaki csoportvezető

+ tovább olvas

2018. március 05.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Újkígyósi Polgármesteri Hivatal

2018. március 7-én (szerda) és 2018. március 10-én (szombat)

igazgatási szünetet tart, az ügyfélfogadás szünetel.

Kérjük szíves megértésüket!

Újkígyós Város Önkormányzata

+ tovább olvas

2018. március 05.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az NKM Áramhálózati Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni!

Üdvözlettel:

NKM Áramhálózati Kft.

2018.03.07. 07:30 - 16:30

időszakban az alábbi területeken:

Újkígyós

Ady Endre utca 43-109,54-122; Akacfa utca 1-35,2-40;

Béke utca 21-35,24-36; Dohány utca 1-39,2-36;

Kossuth utca 1-43,2-84/1; Öreg utca 1-25,2/1-20;

Petőfi utca 31/1-75/1,22-60/1; Rákóczi utca 1-37,2-36;

tanya 41,28-46; Hosszú utca 27-29/1,28-28/1;

József Attila utca  Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft;

József major 56/33; Nefelejcs utca 1-3,2-4;

Radnóti utca 2/1; Rózsa utca 1-7;

Tulipán utca 1-5,6; Újkigyósi tanya 37;  

 

+ tovább olvas

2018. március 05.

scan_11.jpg

scan2_4.jpg

 

+ tovább olvas

2018. március 02.

FIGYELEM!

A rendkívüli időjárásra tekintettel HÓMUNKÁSOKAT keresünk azonnali munkavégzésre!

Jelentkezni 2018. március 2-án 12,00 óráig lehet az Önkormányzat műszaki csoportjánál.
A munkavégzés ideje a jelentkezéstől számított 8 óra.

Bérezés nettó 8 000 Ft.

Varga Ferenc
műszaki csoportvezető

+ tovább olvas

2018. március 01.

Hulladékszállítási díj hátralékkal kapcsolatos tájékoztatás

 

Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban NHKV Zrt.) létrehozásával a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését, a hatékony hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását, továbbá a magyar és uniós környezetvédelmi szabályok maradéktalan érvényesítését tűzte ki célul. E célok elérése érdekében az NHKV Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díj beszedésének jogosultja. A hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása mára lezárult, ennek köszönhetően a hulladékszállítási közszolgáltatási díj pontos beszedését lehetővé tevő informatikai rendszer is működik.

A NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében a lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] bízta meg, a díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok ellátásával.

A megállapodás értelmében, az NHKV Zrt. által biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen felkereső díjbeszedő fog kísérletet tenni az esetleges díjhátralékok beszedése érdekében.

A konzorcium alvállalkozója Újkígyós városában:

BBK Hungary Kft., (székhely: 6724 Szeged, Ősz utca 42. A. ép., adószám: 11393016-2-06, Beslity Ákos +36-30-935-5098, beslityakosatt-email.hu). Információkat ezen elérhetőségeken lehet közvetlenül kérni.

 Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a díjbeszedő nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb látogatás időpontjáról, amelynek során lehetőség van a befizetés realizálására.

A konzorciumi partnerek személyes beszedést végző munkatársai minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, a számla teljes összegének átvételére - részteljesítésre ez alkalommal nincs mód. A díjbeszedő a készpénz átvételét a Beszedési értesítőn aláírásával igazolja, amelyet az ingatlanhasználó részére ad át.

A díjbeszedőknél a személyes felkeresés során lehetőség nyílik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változások (pl. ingatlanhasználó adatainak változása) bejelentésére, díjbeszedők általi rögzítésére is, ezek további feldolgozását az NHKV Zrt. a megkötött szerződéses partnerek és a közszolgáltatók bevonásával biztosítja. A díjbeszedők emellett felvilágosítást adnak a további ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről is.

Kérjük a hátralékkal rendelkező lakosokat a megbízottakkal történő együttműködésre és a hátralékok megfizetésére.

                                                                                  Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal  

+ tovább olvas

2018. március 01.
+ tovább olvas

2018. március 01.
+ tovább olvas

2018. február 27.
+ tovább olvas

2018. február 19.

Immár 21. alkalommal ismételten megrendezésre kerül 2018. június 2-3-án a Békéscsaba - Arad - Békéscsaba Szupermaraton Egyéni, 5 fős és 2 fős váltófutó, Kerékpáros és Görkori Túra.

A versenykiírást az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg:
21. Szupermaraton versenykiírás

+ tovább olvas

2018. február 14.

POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy február hónapban a polgármesteri fogadóóra időpontja:

2018. február 19. (hétfő)

8-9 óra
 

Helyszín:

Piactér
 

Minden kedves érdeklődőt várunk!

Újkígyós Város Önkormányzata

+ tovább olvas

2018. január 30.

Magánszemélyek kommunális adó teljes összegéből kérelemre, kedvezmény illeti meg a 70. életévét betöltött személyt, továbbá azt a magánszemélyt, akinek az egészségkárosodás mértéke legalább a 60 %-ot eléri, családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó összegének 120 %-át (2018-ben:110. 124,-Ft), egyedülálló esetében 130%-át (2018-ben: 119. 301,-Ft). Kérelem alapján a három vagy több kiskorú, vagy tanulói (hallgatói) nappali tagozatos jogviszonyban álló, önálló keresettel nem rendelkező de a 18. életévét már betöltött gyermeket nevelő adóalanyt (adóalanyokat). Továbbá, akik saját háztartásukban fogyatékkal élő személy tartásáról gondoskodnak, függetlenül attól, hogy a fogyatékos személy részesül-e valamilyen jogcímen járadékban.

Kedvezményben részesülők által fizetendő adó összege 7.500 Ft/év.

Tisztelettel felhívom a figyelmét, hogy a nyilatkozatot az interneten, a www.ujkigyos.hu oldalon töltheti le vagy személyesen a Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal információs pultjánál igényelheti.

+ tovább olvas

2018. január 29.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság határrendészeti szakterületre Járőrtárs beosztás betöltésére pályázatot hirdet.

A járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak Kötegyán, Gyula, Lőkösháza vagy Battonya Határrendészeti Kirendeltségek feladatainak ellátásában vesznek részt.

A büntetlen előéletű, érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, cselekvőképes, megfelelő fizikummal rendelkező pályázó a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 201 000 Ft havi alapilletményben részesül, melyet kiegészít – többek között - a nyelvpótlék, éjszakai és készenléti pótlék.

Jelentkezési lap és bővebb felvilágosítás az Önkormányzatnál Varga Ferenc műszaki csoportvezetőtől (személyesen: 5661 Újkígyós, Kossuth utca 41. vagy telefonon: 30/602 6419) kérhető.

+ tovább olvas