Category: Pályázat

Elindultak az Újkígyós-Szabadkígyós közötti kerékpárút munkálatai

Tisztelettel értesítjük Újkígyós Város lakosságát, hogy a TOP-1.2.1-16-BS1-2021-00014 azonosítószámú, Kulturális-, ökoturisztikai- és örökségi helyszínek fejlesztése Szabadkígyóson elnevezésű projekt – melynek részese Újkígyós Város Önkormányzata is –, Újkígyós részéről a munkálatok 2022. augusztus 22-én megkezdődtek. A kerékpárút lezárásra került, a munkák elvégzéséig köszönjük mindenkinek a megértését és türelmét. (tovább…)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcímen támogatási kérelmet nyújtott be önkormányzatunk, mely kérelem pozitív elbírálásban részesült, 12 067 604 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény. (tovább…)

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására című támogatás felhasználása

Újkígyós Város Önkormányzata 24 504 823 Ft összegű támogatást nyert a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. Törvény 3. melléklet II. 3. pontja Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen – Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására című pályázati kiíráson a Park Étterem és Közétkeztetési Konyha működéséhez szükséges eszközök beszerzésére, és a napközi konyha és vele egy épületben lévő étterem villamoshálózatának felújítása, korszerűsítése, italraktár kialakítása céljából. (tovább…)

Sajtóközlemény- projekt indítása

TOP- 2.1.3- 16-BS1-2021-00051 azonosítószámú „Újkígyós belvíz – csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése és rekonstrukciója” című projekt (tovább…)

Testvér-települési programok és együttműködések

Újkígyós Város Önkormányzata TTP-KP-1-2021/1-000001azonosító számmal, Szépvíz – Újkígyós címmel 1 999 400 Ft támogatást nyert a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – Testvér-települési programok és együttműködések (2021.) pályázati kiírásra benyújtott támogatási kérelmével. (tovább…)

Befejeződött a TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00013 azonosítószámú, „Zöld város kialakítása Újkígyóson” című pályázati támogatásból létesített beruházás

Újkígyós Város Önkormányzata 154 475 180 ft támogatást nyert a Zöld város kialakítása Újkígyóson című pályázat megvalósításához. A beruházás által létrehozott létesítmények átadása 2020. március 17-én, ünnepélyes keretek között valósult meg. (tovább…)

Lezárult a TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00004 azonosítószámú, „Újkígyósi helyi termékek, szolgáltatások piacra jutását segítő infrastruktúra kialakítása” című pályázat támogatásból történő beruházása

Újkígyós Város Önkormányzata támogatást nyert az „Újkígyósi helyi termékek, szolgáltatások piacra jutását segítő infrastruktúra kialakítása” című pályázat megvalósításához. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 154.475.180 forint európai uniós támogatás segítségével.  A terület ünnepélyes átadására 2022. március 17-én került sor. (tovább…)

„Zöld város kialakítása Újkígyóson”

Az elmúlt két hétben sok lakossági kérdés érkezett a templom mellett épülő beruházással kapcsolatban. A számos érdeklődésre reagálva az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk a lakosságot az Újkígyóson elindult  „Zöld város kialakítása Újkígyóson” program részleteiről.

 „Zöld város kialakítása Újkígyóson”

A 100 %-ban pályázati forrásból megvalósuló beruházás a település három területét érinti, a különböző területeken az alábbi fejlesztések fognak megvalósulni.

Kossuth utca 42. – Szolgáltató központ kialakítása

Az önkormányzati ingatlan területén szolgáltató központ kialakítása történik a hagyományos újkígyósi ház építészeti elemeinek megidézésével. Az épület akadálymentesített lesz, fűtése megújuló energia felhasználásával lesz megoldva.

A szolgáltató központban 3 üzlethelyiség, azon kívül a pincében egy klubszoba és egy sószoba kerül kialakításra. Az ingatlan a Templom, a Kossuth utca és a Park utca felől is nyitott lesz, területén az épület mellett és mögött parkolók épülnek.

Plébánia és Óvoda közötti út – teresítés, zöldfal

A Wenckheim park és a plébánia mellett elhelyezkedő ingatlan közösségi térként való hasznosítása érdekében – az utca kedvezőbb optikai lehatárolása végett – a plébánia felőli területen zöldfallal lesz kialakítva. A park óvoda felőli végében készül egy pergolával részben fedett térburkolat, ami a gyerekeket kísérő szülőknek, a parkba érkezők kerékpárjainak lesz várakozó- és tároló helye.

Wenckheim park – futópálya, sétány, szabadtéri „kondipark”

A futópálya úgy kerül kialakításra, hogy egy része 60 m-es síkfutáshoz, a másik része pedig hosszabb távok lefutására szolgál. A park keleti oldalán 75 méter hosszúságú „sprint pálya” két, a többi része egy futósávval lesz kialakítva, a pálya burkolata rekortán (öntött gumi) lesz, teljes hossza 280 méter.

A park területén keresztülvezető gyalogösvény – az évtizedek alatt kitaposott nyomvonalon lesz leburkolva, az út mellett padok, szemétgyűjtők lesznek elhelyezve, a térvilágítás kandeláberrel lesz megoldva.

A parkon áthaladó sétány és a sprint pálya között egy park-fitnesz eszközökből (5 db) telepített „felnőtt játszótér” épül, mely szintén öntött gumi burkolattal lesz ellátva, 82 m2 felületen.

A projekt átfogó célja közösségi zöld területek kialakítása, illetve megújítása, amely lehetővé teszi a közösségi kulturális élet minőségi helyeinek kialakítását, az életminőség feltételeinek javítását, továbbá a projekt keretében megvalósuló gazdaságélénkítő tevékenységgel segíti a helyi kisvállalkozások fejlődését, működését. A tervezett beavatkozások megvalósulása révén a településen a lakosság, az idelátogatók és a vállalkozások számára is vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat jön majd létre.

Újkígyóson újabb gazdaságfejlesztési beruházásra nyert az Önkormányzat

Újkígyós Város Önkormányzata a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 154 500 000 Ft támogatást nyert az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Tormási úton elhelyezkedő iparterület fejlesztéséhez. A város vezetése fontosnak tartja az itt működő vállalkozások segítését, ezért döntött arról, hogy a 100%-os támogatású pályázati forrásból alkalmassá teszi az ingatlant helyi munkahelyek létesítésének fogadására. A meglévő főépületet felújítják, energetikailag korszerűvé teszik, a meglévő rossz állagú szociális épületet elbontják, helyére egy 300 m2-es könnyűszerkezetes raktárt, géptárolót építenek. A telephely közlekedőfelületeit új térburkolattal látják el, amely alkalmas lesz kamionforgalom megfelelő kiszolgálására is. Az ingatlan akadálymentesítése is megvalósul, többek között akadálymentes parkoló kialakításával. Az így megújult barnamezős beruházás által az Önkormányzat Kft-je mellett telephelyet tudnak biztosítani más újkígyósi vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak befogadására, de igény szerint várják más vállalkozások jelentkezését is. Két épületben közel 2 000 m2 csarnok fog rendelkezésre állni, termelő és raktározási kapacitások igénybe vételére. A beruházás várhatóan jövő év első felében fog megvalósulni, de a lehetséges partnerek jelentkezését már most várják. Keressék bizalommal Szebellédi Zoltánt, Újkígyós város polgármesterét.

Megszakítás